0

1) “…… pikniğe ne zaman gidiyorlar?”  Cümlesinde noktalı yere hangi zamir gelirse uygun olur?                                                                                                     
A) Siz    B)  Biz   C) Onlar

2) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?
A) Masanın örtüsünü düzeltir misin?
B) O servisi kaçırmış.
C) Bu çok büyük bir gemi.

3)  “O” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde adıl olarak kullanılmıştır?
A) O defteri hemen kaldır.
B) O çöpü kim yere attı?
C) Biz yalnız gideceğiz, o gelmiyor.

4) ".........., öğretmeni çok sever." cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelebilir?
A) O            B) Ben           C) Sen      

5) Aşağıdaki zamirlerden hangisi birden fazla kişiyi belirtir?
A) Şu             B) Siz             C) O        

6)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir vardır?
A) Kim fıkra anlatmak ister?
B) Şu kalemi yerden alın.
C) Çocuğun elinden tuttu.
 

7) "Ben yarın nöbetciyim." cümlesindeki hangi kelime isim yerine kullanılmıştır?
A) yarın      B) ben        C)nöbetciyim   

8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri yoktur?
A) Suna'nın yazısını beğeniyorum
B) Onu niçin arıyorsunuz?
C) Biri seni sordu.

9) "Bunu anneme almayı istiyorum."  cümlesindeki hangi kelime, bir varlık adının yerine kullanılmıştır?
A) bunu        B) anneme   C) almayı                

10) "Onlar dün geziye gittiler." cümlesinde hangi kelime birkaç kişinin adı yerine kullanılmıştır?
A) dün         B) geziye   C) onlar     

11)  Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisinin tamamı zamirden oluşmuştur?
A) Ben- güzel-çiçek
B) Siz-onlar-ile
C) biz-herkes-kimse

12)Aşağıdakilerden hangisi bir isimin yerine kullanılamaz?
A) beyaz     B) hangisi C) birkaçı      

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri vardır?
A) Ben bugün Deniz’le oturabilir miyim
B) Ablam anneme yardım eder.
C) Beyza tüm soruları çözmüş.

14) ”……………… İstanbul’a yarın gideceğiz.” cümlesindeki boşluğa aşağıdaki kişi adıllarından hangisi getirilmesi uygun olur?
A) ben           B) biz             C) siz

15) ”……………… bu problemi çözmek ister?” cümlesindeki boşluğa aşağıdaki soru zamirlerinden hangisi getirilmesi uygun olur?
A) kim            B) nasıl      C) hangisi

16) ”Dün vapurda ……………… gördün?” cümlesindeki boşluğa aşağıdaki soru zamirlerinden hangisi getirilmesi uygun olur?
A) hangi        B) nerede       C) kimi

17) ”……………… her sabah yarım saat spor yaparlar.” cümlesindeki boşluğa aşağıdaki kişi zamirlerinden hangisi getirilmesi uygun olur?
A) onlar            B)  bizler     C) siz

18) ”……………… kalemini yerden al.”  cümlesindeki boşluğa aşağıdaki kişi adıllarından hangisi getirilmesi uygun olur?
A) ben             B) sen           C) o

19) ”……………… arabanın anahtarını nerede unuttunuz?” cümlesindeki boşluğa aşağıdaki kişi adıllarından hangisi getirilmesi uygun olur?
A) biz             B) siz         C) onlar

20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri vardır?
A) Bunu Ayfer vermiş.
B) Berfin’i tiyatroda gördüm.
C) Ayşe  kitabını okur musun?

21) ”çantanızı …………… bıraktınız?” cümlesindeki boşluğa aşağıdaki soru adıllarından hangisi getirilmesi uygun olur?
A) kim    B) neyi      C) nereye

22) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır?
A) Sen dışarıda birini gördün mü?
B) Nasıl bir evde oturuyorsunuz?
C) Annen pazardan ne almış?

12)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri vardır?
A) Babam çiçekleri suluyor.
B) Eda bebekele oyamayı sever.
C) Defne bunları kardeşine götür.
Yorum Gönder

 
Top