0

……::::::3-A SINIFI GENEL DEĞERLENDİRME SINAVI::::….


1-) “ Benim yarın parka gitmeye ne zamanım var ne de gücüm.” Yandaki cümlede aşağıdaki soruların hangisinin cevabı yoktur?                 
A-) Ne zaman?
B-) Nasıl?
C-) Nereye?

2-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul isim kullanılmıştır?
A-) Bu ağaç kaç yaşında?
B-) Kalemimi verir misin?
C-) Ağaçtaki yapraklar dökülmüş.

3-) “çiçek” kelimesinin ismin –e halini almış şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A-) çiçeke      B-) çiçeği       C-)çiçeğe

4-) Aşağıdaki kelimelerin hangisinin anlamı aldığı ek ile değişmiştir?
A-) kitaplık    B-) bardaklar  C-) evde

5-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi vardır?
A-) Çantamdaki kalemler nereye kayboldu?
B-) Ormanda yürüyüş yapmak bana çok iyi gelir.
C-) Duvardaki toplu iğne yere düşmüş.

6-) Sağ elimizi doğuya uzattığımızda ensemiz hangi yöne bakar?
A-) Güney      B-) Batı      C-) Kuzey
7-) Aşağıdaki cümlelerden hangisi örnek bir öğrencinin sözüdür?
A-) Hadi sınıfta top oynayalım.
B-) Şu yeni sırayı çizelim mi?
C-) Arkadaşlar öğretmenimiz gelene kadar kitap okuyalım.

8-)
              
         Yandaki trafik işaretinin anlamı nedir?
         A-) Yaya geçidi
         B-) Okul geçidi
         C-) İleride park var.
     
         
9-) Sağlıklı beslenen bir öğrencinin beslenme çantasında hangisi bulunmaz?
         A-) Hamburger    B-) Börek    C-) Ceviz

         10-) Kroki çiziminde hangisi bulunmaz?
         A-) Cadde
         B-) Park
         C-) Ağaçtaki meyveler


11-)

         Yuanda açılımı verilen şekil hangisidir?
         A-) Kare prizma
         B-) Koni
         C-) Küp12-)  Yüzler basamağı beş olan üç basamaklı en büyük doğal sayı kaçtır?
         A-) 659      B-) 995    C-)599

13-)  İki basamaklı en küçük doğal sayı ile üç basamaklı en küçük tek doğal sayının toplamı kaçtır?
         A-) 101     B-) 21       C-) 111

14-) “ 401,411,410,409”sayılarının küçük ten büyüğe sıralanış şekli nasıldır?

         A-)401>409>410>411
         B-)401<409<410<411
         C-)411<410<409<401

15-) Yazılışı “Beş yüz altı” olan doğal sayı hangisidir?
         A-) 506       B-)560      C-) 516
  
16-) “ Mutfaktan gelen mis gibi yemek kokusu beni hemen oraya götürdü. Gördüklerim doymama yetti bile.”
         Yukarıdaki olayı yaşayan Sami hangi duyu organını kullanmamıştır?
         A-) Dil        B-) Burun     C-) Göz

17-)  Aşağıdakilerden hangisinde hem itme hem çekme kuvveti söz konusudur?
         A-) Beden eğitimi dersinde halat çekme oyunu oynadık.
         B-) Duvara çaktığım çiviyi geri çıkardım.
         C-) Sandalyeyi tek elimle kaldırdım.

18-) Hangi cümledeki hareket çeşidi “yavaşlayan” harekete örnek değildir?
         A-) Lunaparktaki atlı karınca.
         B-) Bitiş çizgisini geçen koşucu.
         C-) Piste inen uçak.

19-) Aşağıdakilerden hangisi saydam maddedir?
         A-) Demir      B-) Cam bardak     C-) Kitap

20-) Ayran ve sütü ayırt etmek isteyen birisi hangi duyu organını kullanmak zorundadır?
         A-) Göz          B-) Deri       C-) Dil
Yorum Gönder

 
Top