0

Merhaba arkadaşlar, 4. Sınıf Fen Bilimleri sınavı 1. dönem 2. yazılı sınavı örnek sorularını -Cevap Anahtarlı-Çözümlü  bir şekilde sizlerle paylaşıyoruz. Bu yazımızda sorulan sorular gerçek sorulardır. Bir 4. Sınıf Fen Bilimleri sınavında uygulanmıştır. Öğretmeninizin size soracağı sorular da benzer şekilde olabilir. Bu sebepten dolayı, soruları dikkatlice incelerseniz, gireceğiniz 4. Sınıf Fen Bilimleri dersi ikinci yazılısından iyi bir not alabilirsiniz. İyi çalışmalar... 

A-Aşağıda açıklamaları, ilgili olduğu kuvvetin cisimler üzerindeki etkileri ile eşleştiriniz. 4x2=8
1-Belediye otobüsünün durağa yaklaşması.      -  Kuvvetin hızlandırıcı etkisi
2- Gardan kalkan tren.                                   -  Kuvvetin yavaşlatıcı etkisi     
3-Doluşun virajlı yolda ilerlemesi.                    -   Kuvvetin şekil değiştirici etkisi
4- Cam bardağın kırılması.                              -  Kuvvetin yön değiştirici etkisi

B- Kuvvetin cisimler üzerinde oluşturabileceği etkileri işaretleyiniz. 6x2=12
(      ) Duran bir cismi hareket ettirebilir.
(      ) Hareket eden bir cismi hızlandırır veya yavaşlatabilir.
(      ) Hareket eden bir cismi durdurabilir.
(      ) Cisimlerin şeklini değiştirebilir.
(      ) Hareket eden cisimlerin ağırlığını artırabilir.
(      ) Hareket eden bir cismin yönünü değiştirebilir.

C-Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başına  "D",yanlış olanların başına ise "Y" harfi yazınız.10x2=20
(.............) Uygulanan her kuvvet cisimlerin şeklini değiştirir.
(.............) Cismin hareketi yönünde bir kuvvet uygulanırsa cisimler yavaşlar ve durur.
(.............) Ayın dünya etrafında hareketi dönme hareketidir.
(.............) Bir cismin sabit bir noktaya göre yer değiştirmesin kuvvet denir.
(.............) Mıknatıs her cismi çeker.
(.............) Mıknatıs manyetik banka kartlarına zarar verir.
(.............) Mıknatısları kaç parçaya bölersek bölelim,mıknatıslık özelliğini kaybetmez.
(.............)Mıknatıslarda zıt kutuplar birbirini çeker.
(.............) Mıknatısların uyguladığı kuvvet  temas gerektirmeyen itme ve çekme kuvvetidir.
(.............) Mıknatısların "S" kutbu güneyi,"N" kutbu ise kuzeyi gösterir.

D- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen uygun kelimelerle tamamlayalım.10x2=20

kuzeyi
aynı
esnek olmayan
mıknatıs
bükme
azalır
esnek
kuvvet
yön
güneyi
Mıknatıslarda  ....................kutuplar birbirini iter.
Demir,nikel,kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere ..................................denir.
Pusulanın kırmızı renkli ucu daima ..................................gösterir.
Mıknatısların bir ucu kuzey ise diğer ucu ................................ gösterir.
Hareket eden bir cismi durduran,duran bir cismi hareket ettiren,hızlandıran,yavaşlatan,şeklini ve yönünü değiştiren etkiye .................................denir.
Hareket halindeki bir cisme zıt yönde bir kuvvet uygularsak cismin hızı ............................
Hareket halindeki bir cisme hareket yönünden farklı bir yönde kuvvet uygulanırsa cisim .................................değiştirir.
Kuvvet uygulandığında şekil değiştiren,kuvvet ortadan kaldırıldığında eski haline dönmeyen maddelere .....................................................madde denir.
Cisimlere ......................... kuvveti uygulayarak şeklini değiştirebiliriz.
Sünger,lastik birer  ........................... cisimdir.


E-Aşağıdaki soruların doğru seçenekleri işaretleyiniz. 

S-1) "Hareket halindeki bir cisme zıt yönde kuvvet uygulandığında cisim ............................"
Yukarıdaki cümleyi hangi ifade doğru olarak tamamlamaz?4 Puan
a-yön değiştirir.           b-yavaşlar.       c- durur.           d-hızlanır.

S-2)Uygulanan kuvvet sonucu şekil değiştiren aşağıdaki cisimlerden hangisi kuvvet ortadan kalkınca eski şekline dönebilir? 4 Puan
a-teneke kutu       b-oyun hamuru          c-bulaşık süngeri      d-çay kaşığı

S-3) Kara yolunda ilerleyen bir otomobilde yandaki işaretle gösterilen bir yere yaklaştığında kuvvetin  hangi etkisi görülür? 4 Puan
 
a- şekil değiştirici      b- yön değiştirici        c- hızlandırıcı   d-durdurucu

S-4)  

Görseli verilen mıknatıslardan hangileri birbirini iter? 4 Puan
a- 1 ve 2           b- 2 ve 3          c- 1 ve 3           d-1,2 ve 3

S-5)  Mıknatıs aşağıdaki cisimlerden hangisine yaklaştırıldığında cismi çeker? 4 Puan
a-cam bardak             b-kurşun kalem         c- altın yüzük          d-topluiğne

S-6)   Ayşe: "Mıknatısların iki kutbu bulunur." 4 Puan
         Nuri  :"Zıt kutuplar birbirini çeker."
         Alp   : Mıknatıslar bölünse bile özelliğini kaybetmez."
Mıknatıs ile ilgili  bilgi veren öğrencilerden hangisi veya hangileri doğru bilgi vermiştir?
 a-Ayşe-Alp           b-Nuri-Alp               c-Ayşe-Nuri   d-Ayşe-Nuri-Alp

S-7) Aşağıda verilen örneklerden hangisi kuvvetin etkisi sonucunda oluşmamıştır? 4 Puan
a- İki yanından çekilen lastiğin boyunun uzaması
b-Buzun erimesi.
c-Oyun hamurundan şekil yapılması
d-Bükülen telin eğilmesi

S-8 İstasyona yaklaşan tren aşağıdaki hareketlerden hangisini yapar? 4 Puan
a-yavaşlama        b-hızlanma         c-sallanma          d-durma

F-Aşağıdaki soruların cevaplarını noktalı yerlere yazınız.
S-9)   Mıknatısın kullanım alanlarını en az 5 örnek yazınız. 4 Puan
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
S-10)   Aşağıdaki görselde,  4 Puan
1 ve 2 numaralı mıknatıslar birbirini çekerken,
2 ve 3 numaralı mıknatıslar birbirini itmektedir. 
 Buna göre mıknatısların noktalı yerlerine "N" ya da "S" harfini yazarak mıknatısların kutuplarını belirtiniz. 
Yorum Gönder

 
Top