0

Al Yerli Malı

Hep al yerli malını
Güçlendir vatanını
Gitmesin zenginliğin
Kalkındır yurttaşını

Modası geçmiş deme
Yeni şeyler isteme
İşini görüyorsa
Paranı israf etme

Sen bilinçli olursan
Etrafı uyarırsan
Herkes sana inanır
Güzel örnek olursan.

KİTAPTAKİ    YANLIŞLAR
 Akşehir'e tayin edilen bir kadı halkın silah satmasını yasak etmiş. Küçük bir çakı taşımak bile suç sayılır olmuş. Görevli memurlar sıkı bir takibe ve kontrole başlamışlar. Bir gün Nasreddin Hoca'nın üstünü başını aramışlar. Kuşağın arasından kocaman bir bıçak çıkınca şaşırmışlar:
- Bu da nedir Hoca ? Sen silah taşımanın yasak olduğunu bilmiyormusun ? demişler.
- Evet demiş, biliyorum. Fakat bu silah değildir. Kitaplarda bir takım yanlışlar görünce bunun ucuyla kazıyorum.
- Olur mu Hocam demişler, kocaman bir bıçakla kitaptaki yanlışlar kazınır mı?

- Olur, olur demiş Hoca. Siz bilmiyorsunuz ama bazı kitaplarda o kadar büyük yanlışlar var ki bu bıçak bile küçük kalıyor...

Soru 1) Madde nedir ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Soru 2) Erime  nedir ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Soru 1) Buharlaşma  nedir ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Soru 4) Yoğuşma ( yoğunlaşma )   nedir ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Soru 5) Donma   nedir ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Soru 6) Süblimleşme   nedir ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Soru 7) Yağmur, kar , dolu yağarken hava neden ILIK  olur ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Soru 8) Madde 3 halde bulunur. Adlarını yazınız.
……………………………………………………………………………………
Soru 9) Elimize kolonya  döktükten  kısa bir süre sonra elimizde  bir serinleme  hissederiz. NEDEN ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Soru 10) Katı maddenin özelliklerini sırası ile yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Soru 11) Sıvı  maddenin özelliklerini sırası ile yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Soru 12) Gaz maddenin özelliklerini sırası ile yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Soru 13) 4 tane katı madde  adı yazınız.
…………………………………………………………………………………………
Soru 14) 8 tane  sıvı madde  adı yazınız.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Soru 15) 3 tane  gaz madde  adı yazınız.

…………………………………………………………………………………………
Yorum Gönder

 
Top