0

 MADDENİN HALLERİ
   Çevremizdeki maddeler katı, sıvı ve gaz olmak üzere üç halde bulunurlar.
 KATI MADDELER
        Belli bir şekli olan maddelere katı maddeler denir. Demir, ağaç, taş, cam bardak, silgi, kalem, tuğla gibi maddeler katı maddelere örnektir. Saydığımız bu maddelerin belli bir şekli vardır ve bu şekiller dışarıdan bir etki olmadıkça değişmez.
 SIVI MADDELER
    Belli bir şekli olmayan ve konuldukları kabın şeklini alan maddelere sıvı maddeler denir. Su, sıvı yağ, süt, meyve suyu sıvı maddelere örnektir.
   Toz şeker, tuz, deterjan gibi maddeler sıvı maddeler gibi konuldukları kabın şeklini alırlar. Bu tür maddeler çok küçük taneli oldukları için sıvı gibi davranırlar. Kesinlikle bir sıvı madde   gibi bulundukları kabı tamamen dolduramazlar. Aralarında az da olsa boşluklar kalır.
GAZ MADDELER
Sıvılar belli bir şekilleri olmayan ve gözle görülmeyecek kadar küçük taneciklerden oluşan maddelere gaz maddeler denir. Hava, doğal gaz, LPG, gaz maddelere örnektir. Gaz maddeler bulundukları kabı tamamen doldururlar. Hacimleri belirgin değildir.

ÖĞRENDİKLERİMİZİ DEĞERLENDİRELİM

1- Doğada maddeler kaç halde bulunur? İsimlerini yazınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

2- Katı madde ne demektir? Katı maddeler için hangi örnekleri verebiliriz?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3- Sıvı maddelerin özelliği nedir? Hangi maddeler sıvıdır?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….

4- Şeker, tuz, un gibi maddeler neden sıvı gibi akışkandırlar? Açıklayınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

5- Gaz maddelerin en önemli özelliği nedir? Açıklayınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….………………………

6- Gaz maddelere örnekler veriniz.

…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7- Havanın varlığı nasıl anlaşılır? Açıklayınız.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

BİLGİLERİMİZİ ÖLÇELİM

1- Işığı geçiren maddeler …………………………….. maddelerdir.

2- Lastik …………………………. maddedir.

3- Naylon, plastik gibi maddeler ………………………. geçirmezler.

4- Mıknatıs, …………………… …………………… ………………….. gibi maddeleri çeker.

5- Tahta suda …………………………… demir suda …………………………… .

6- Hacmi ve kütlesi olan her varlığa ………………………… denir.

7-  ………………………. maddenin biçimlendirilmiş şeklidir.

8- Taş, kalem, çatal, uz gibi maddeler ……………………… maddelerdir.

9- Kullandığımız su, kolonya, benzin gibi maddeler …………………….. dır.

10- Soluduğumuz hava, ocakta yaktığımız LPG gibi maddeler ……………………. maddelerdir.
Yorum Gönder

 
Top