0

A)Aşağıdaki tümcelerden doğru olanların önüne “D”, yanlış olanların önüne “Y” yazınız.                     (10x1 = 10 puan)

(    ) 1. Mıknatısların birbirini itmesi veya çekmesi temas etmeleri gerekir.
(    ) 2. Mıknatısların birbirine zıt iki kutbu vardır.
(    ) 3. Kırılan,parçalanan mıknatıs çekme ve itme özelliğini kaybeder.
(    ) 4. Mıknatısların kutupları “ doğu “ ve “ batı “ olarak adlandırılır.
(    ) 5. Hareketli bir cisme hareketi yönünde uygulanan kuvvet artırılırsa cisim yavaşlar.
(    ) 6. Egzersiz yapmak daha dayanıklı ve sağlıklı vücuda sahip olmamızı sağlar.
(    ) 7. Tahta kaşık,kağıt,plastik ve cam maddeleri mıknatıslar çekebilir.
      (   ) 8. Bir cismin hareket durumunu etkileyen etkiye kuvvet denir.
(   )  9. Kalsiyum ve fosfor kemiklerin gelişmesi için gereklidir.
      (   ) 10.  Kuvvetin cisimler üzerinde şekil değiştirici etkisi vardır.

B) Aşağıdaki boşlukları kutucuklarda yer alan kelimelerden uygun olanıyla tamamlayınız.                                 ( 8x1 = 8 puan)

1.  Her mıknatısın kuzey  ve ……………………olmak üzere iki kutbu vardır.

2.  Mıknatısların  ………………………….  kutupları birbirini iter.

3.  Mıknatısların  …………………………… kutupları birbirini çeker.

4.  İki mıknatıs yan yana geldiğinde itme veya çekme ..….…………………...........oluşur.

5.  ……………………………….mıknatıstan yararlanılarak yapılmış bir araçtır.

6.  İskeletimiz en …………………………………..bölümü kollar ve bacaklardır.

7.  Soluk alıp verme sırasında kullandığımız ilk organ ……………………………..dur.


8.  Kan ………………………………..…….içinde dolaşır.


Yorum Gönder

 
Top