0

4-F SINIFI ÇALIŞMA KAĞIDI
1-İnsanı diğer canlılardan ayıran özellikler nelerdir?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2-İnsanın bilgi edinmesi ve beceri geliştirebilmesi için …………………ihtiyaç vardır.
3-İnsan geçmişine bakar ders alır ve geleceğine …………verir.
4-İnsan yaşamak için diğer ………………..ihtiyaç duyar.
5-İnsanlar neden kurallar koyup,kurallarla yaşarlar?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6-İnsana özgü nitelikler nelerdir?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7-İnsan sanat sayesinde ……………………….daha etkili bir şekilde anlatabilir.
8-İnsanların ortak evrensel değerleri nelerdir?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9- İnsanların temel hakları nelerdir?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10-Yurttaşların bilgi ve becerilerini geliştirmesi ………………..hakkı ile olur.
11-Dilekçe hakkı gereği dilekçelere ………..gün içerisinde cevap verilmesi zorunludur.
12-……………………yaşından küçük olan kişiler çocuk olarak kabul edilir.
Not:Soruların cevaplarını 16,22,23 ve 29.sayfalarda bulabilirsiniz.              
Yorum Gönder

 
Top