0

A. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına “D,” yanlış olanlara da “Y,” harfini koyunuz.
         (Puan: 20 )

( D ) 1. Sevgi, saygı, hoşgörü gibi özgürlüklerin doğru kullanımını kolaylaştırır.
( Y ) 2. İnsanların sadece kendisine karşı sorumlulukları vardır.
( Y ) 3. Ödevlerimizi yapmak çevreye karşı sorumluluklarımızdandır.
( D ) 4. Hak ve özgürlüklerimiz kısıtlandığında üzülürüz.
( D ) 5. Sorunları çözerken uzlaşı içinde olmalı ve şiddetten kaçınmalıyız.

B. Aşağıda verilen kavram ve tanımları doğru bir şekilde eşleştiriniz. ( Puan: 20 )

 C. Aşağıda verilen ifade edilen duygu ve durumların ne olduğunu noktalı yere yazınız. ( Puan:30)


 1. İnsanın doğasında olan, kişiler arasında yakınlık hissi uyandıran duyguyum.
           Sevgi

 2. Bir kimseye karşı dikkatli, ölçülü davranmaya neden olan duyguyum.
           Saygı

3. Başkalarının davranışlarına anlayış gösteren duyguyum.
           Hoşgörü

4. Problem yaratan ve kargaşaya neden olan durumum.
           Sorun

5. Olumsuz bir durum karşısında gösterilen fiziksel tepkinin adıyım.
           Şiddet
  
D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru yanıtını işaretleyiniz. ( Puan: 30 )

1.   İnsanın kendine, ailesine, başkasına insanlara, doğal çevreye, hayvanlara ve insanlığın ortak mirasına karşın sorumlulukları vardır.
                            
   Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi ailemize karşı sorumluluklarımızdan biridir?
   A)  Yere çöp atmamalıyız.                                                B) Kantinde sıraya girerek alışveriş yapmalıyız.
   C)  Yatak odamızı her gün düzenli olarak toplamalıyız.  D)  Otobüste yaşlılara yer vermeliyiz.

2.                                   Karşılaştığımız sorunları hak, özgürlük ve sorumluluklar
                                       çerçevesinde çözümlememiz gerekir.
     Aşağıda örnek olarak verilen sorunlardan hangisi sorun çözmede uygun bir yöntem olarak kabul edilemez?
   
   A)  Aldığı bilgisayar bozuk çıkan Ayşe Hanım’ın bozuk bilgisayar sattığını kabul etmeyen mağaza sahibini
          yetkili birimlere dilekçeyle şikâyet etmesi.
 B)  Marketten yeni satın aldığı bir ürünün tüketim tarihinin geçmiş olduğunu fark eden Murat Bey’in o ürünü
        yere atması.
 C)  Ses sanatçısı Gülay’ın çıkardığı albümün korsan satışını yapanları mahkemeye vermesi.
 D)  Maddi durumu iyi olmayan Mert’in istediği eğitimi alabilmek için yardım derneklerine başvurması.

5. Hak ve özgürlüklerin kullanımı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
   A)  Hak ve özgürlükler, sorumluluk bilinci çerçevesinde kullanılmalıdır.
   B)  Başkalarının haklarını çiğnemek özgürlük değildir.
   C)  Bir kişinin hak ve özgürlüklerine zarar gelirse, o kişi yasal yollara başvurmalıdır.

   D)  Haklıysak hakkımızı almak için istediğimiz her şeyi yapabiliriz.
Yorum Gönder

 
Top