0

1-. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına (D) yanlış olanın başına (Y)yazınız.
 
(   ) İnsan düşünme özelliği olan akıllı bir varlıktır.
(   ) Temel haklar başkasına devredilebilir.
(   ) Yaşama hakkı olmadan diğer haklar kullanılamaz.
(   ) On sekiz yaşından küçük olan kişiler çocuk olarak tanımlanır.
 (   ) İnsan çevresine karşı sorumlu olmalı.
2-. Aşağıdaki davranışları hak, sorumluluk ve özgürlük kavramlarına göre ilişkilendiriniz. 
1.Hak        2.Özgürlük       3.Sorumluluk

Zil çaldığında teneffüse çıkmak

Kantinde alışveriş için sıraya girmek

Oynayacak olduğunuz oyuna karar vermek

İstediğimiz müziği dinleyebilmek

Ödevlerimizi zamanında ve düzgün yapmak

Alınan bir ürün bozuksa değiştirilmesini istemek


3. Sınıf başkanlığına aday olan bir kişi hangi hakkını kulanmıştır?
A)Seçme hakkı        B) Seçilme hakkı      C)Eğitim hakkı         D)Yaşama hakkı

4-  İnsanı insan yapan ayırt edici özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A)  Fiziksel özellikleri                 B) Milleti
C)Düşünmesi                    D)Yaşadığı yer
5-  . “Temel hak ve hürriyetler bazı durumlarda durdurulabilir. Anayasamızın 15. Maddesinde bu durum bazı şartlara bağlanmıştır.”
   Aşağıdakilerden hangisi bu şartlardan değildir?

A) Savaş               B) Doğal Afetler
C) Sıkıyönetim      D) Yolculuk

6- Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından birisidir?
 A) Eğitim hakkı.          
 B) Otomobil kullanma hakkı.
 C) İşte çalıştırılma hakkı.   
 D) Seçimlere katılma hakkı.

7- Hak, özgürlük ve sorumluluk bilinciyle hareket eden insanlardan oluşan bir toplumda, aşağıdakilerden hangisinin varlığından söz edilemez?
A. Düzen    B. Huzur       C. Güven      D. Kargaşa


8- Aşağıdakilerden hangisi çocuk hakları arasında yer almaz
A) Her çocuğun eğitim hakkı vardır.
B) Çocuklar dinlenme boş zamanlarını değerlendirme oyun oynama ve eğlenme hakkına sahiptir.
C) Her çocuk onu yormayacak işlerde zorla çalıştırılabilir.
D) Her çocuk isim alma ve vatandaşlık hakkına sahiptir.


9.Mahallemizde meydana gelen trafik kazasında yaşlı bir amca hayatını kaybetmesi, hangi temel hakla ilgilidir?
A)Seçme hakkı        B) Mülkiyet hakkı     C)Eğitim hakkı        D)Yaşama hakkı

10. “Ali altı yaşında okula başladı”. Ali hangi hakkını kullanmaya başlamıştır?
A)Okul hakkı           B) Mülkiyet hakkı     C)Eğitim hakkı        D)Yaşama hakkı

11.Bir insanın kendine ev almış olması, hangi temel hakkını kullanmıştır?
A)Seyahat hakkı          B) Mülkiyet hakkı       C)Eğitim hakkı             D)seçilme hakkı

12. Aşağıdaki davranışlardan hangisi temel hakların kullanılmasına uygun bir davranış  olarak gösterilemez?
A) Derste bir kişi konuşurken onun sözünü kesmeye çalışmak
B) Anlaşmazlığa düştüğümüz kişi ile konuşarak sorunu çözmeye çalışmak
C) Arkadaşlarımızın özel eşyalarını karıştırmamak
D) Hasta olan arkadaşımızın hastaneye götürülmesini sağlamak

13. “Sınıfta düşüncelerini paylaşmasak ta herkes istediğini söylemekte serbesttir” Böyle düşünen biri neyi savunuyordur? 
A)Basın özgürlüğü      B) Düşünce özgürlüğü 
C)Eğitim hakkı         D)Din ve vicdan özgürlüğü

14. ''Kişinin başkasına zarar vermeden düşündüğünü ve istediğini yapabilmesidir.''
Yukarıda verilen tanım hangi insani değer için söylenebilir?
A)Hoşgörü               B)Özgürlük          C)Sorumluluk           D)Adalet
  
15. “ Haklarımız kadar önemli olan diğer şey de  ……………………….. dır.”
 cümlesini  doğru ve anlamlı olarak tamamlayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
          A) babamız           B) derslerimiz                
                        C) paramız            D) sorumluluklarımız

16.Atalarımız Kurtuluş Savaşında düşmanlarla neden savaştı?
A)Para için
B)Dinlenmek için
C)Özgürlük hakkı için
D)Haberleşme Hakkı için

17.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) İnsan, düşünme özelliği olan akıllı bir varlıktır.
B) İnsan, tarihi olan ve geçmişini bilen bir varlıktır.
C) İnsan, değerleri (vatan, bayrak vb.) olan bir varlıktır. 
D) İnsan, yalnız yaşayan, diğer insanlara ihtiyaç duymayan bir varlıktır.

18.Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve hürriyetlerimizden biri değildir?
A)  Başkalarını rahatsız etme hakkı
B)   Yaşama hakkı
C)   Kişi dokunulmazlığı hakkı
D)  Eğitim Hakkı

19.Aşağıdakilerden hangisi en önemli temel hak ve hürriyetimizdir?
A)  Seçme seçilme hakkı
B)   Yaşama Hakkı
C)   Eğitim hakkı
D)  Özel hayatın gizliliği hakkı

20.Bir birey davranışlarından öncelikle kime karşı sorumludur?

A)Annesine            B)Kendisine          C)  Babasına          D) Topluma

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi ile ilgili aramalar
4.sınıf insan hakları yurttaşlık ve demokrasi dersi kitabı
4 sınıf insan hakları yurttaşlık ve demokrasi ders notları
4. sınıf insan hakları yurttaşlık ve demokrasi dersi yıllık planı
insan hakları yurttaşlık ve demokrasi dersi etkinlikleri
insan hakları yurttaşlık ve demokrasi dersi günlük planı
insan hakları yurttaşlık ve demokrasi dersi testleri
insan hakları yurttaşlık ve demokrasi dersi konu anlatımı
insan hakları yurttaşlık ve demokrasi dersi kazanımları
Yorum Gönder

 
Top