0

 Maddenin Halleri
Maddeler bulundukları ortama bağlı olarak katı, sıvı ve gaz halinde bulunurlar.

         Maddenin katı hali
*  Belirli bir şekli ve hacmi vardır.
*  Akıcılık özellikleri yoktur.
*  Sıkıştırılamazlar.
*  Belirli bir kuvvet etki etmezse şekli değişmez.

          Maddenin sıvı hali
*   Belirli şekilleri yoktur.
*   Belirli hacimleri yoktur.
*   Bulundukları kabın şeklini alırlar.
*   Akışkandırlar
*   Sıkıştırılamazlar

     Maddenin  gaz hali
*   Akıcıdırlar
*   Maddenin en düzensiz halidir.
*   Belirli şekil ve hacimleri yoktur.
*   Sıkıştırılabilirler
*   Küçük gözeneklere kaçabilirler
*   Bulundukları ortama yayılabilirler.
                  NOT: Un , toz şeker, ince kum gibi maddeler katı oldukları halde bazı durumlarda sıvılar gibi değerlendirebilir.

MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ
Maddelerin ölçülebilir iki özelliği vardır.

                  1.Kütle
    Madde miktarına kütle denir.
     Her maddenin belli bir kütlesi vardır.
    Katı maddelerin ölçülebilmesi için  terazi adı verilen bir alete ihtiyaç vardır.
    1kg = 1000 gramdır.
    Sıvı ve gaz maddelerin hacmi ölçülürken bu maddelerin belirli bir şekli olmadığı için bir kaba ihtiyaç duyulur. Bu kaba dara adı verilir. Kap ile beraber tartılan toplam kütleye brüt kütle denir. Sadece maddenin kütlesine ise net kütle denir

Net kütle = Brüt kütle – dara

 
                      2. Hacim
   Maddenin uzayda kapladığı yere hacim denir.
   Katı maddelerin kütlesini ifade ederken kg ve gram kullanmıştık. Hacim birimi litre (L) ve mililitre (mL)dir.
      1L= 1000 mL
      2,5 L = 2500 mLdir.
Sıvıların hacminin ölçülmesi : Sıvıların hacminin ölçülmesinde  dereceli silindir kullanılır.
   Dereceli silindire su konularak ölçülür.
   Örneğin suyu koyup ölçtük 100 mL geldi. Daha sonra katı bir cismi içine atınca su yükselir. Yeniden ölçtük. 130 mL geldi. Bu cismin hacmi
130- 100 = 30mL’dir
Not: Tuz, şeker gibi katılar suda  çözündükleri için bu maddelerin hacmi suya atılarak ölçülemez.

Yorum Gönder

 
Top