0


4. Sınıf Matematik Ardışık Sayılar Konusu Soruları Online Testi Çöz
1.Ardışık 5 çift doğal sayının en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark kaçtır?

A) 6 B) 4 C) 8 D) 10

2.Ardışık 3 sayının toplamı 123’tür. Büyük sayı kaçtır?

A) 50 B) 40 C) 42 D) 25

3.Ardışık üç tek doğal sayının toplamı 273 olduğuna göre bu sayıların en büyüğü kaçtır?

A) 91 B) 89 C) 93 D) 95

4.Üç ardışık çift sayının toplamı 24’tür. Büyük sayı kaçtır?

A) 4 B) 6 C) 8 D) 10

5.Saatteki hızları 80 km ve 65 km olan iki araç aynı anda ve aynı yöne hareket ederse 4 saat sonra aralarında kaç km uzaklık olur?

A) 40 B) 60 C) 70 D) 260

6.38 kişilik bir sınıfta 22 öğrenci matematik dersinden, 24 öğrenci de Türkçe dersinden sınıfta kalmıştır.Her iki dersten sınıfta kalan kaç öğrenci vardır?

A) 8 B) 12 C) 20 D) 26

7.Ardışık 5 doğal sayının toplamı 210’dur. Ortadaki sayı kaçtır?

A) 39 B) 40 C) 42 D) 43

8.Bir büyük kutu, onun içinde de her birinde 3 kutu bulunan 5 kutu vardır. Kutuların hepsi kaç tanedir?

A) 15 B) 16 C) 19 D) 21

9.Bir sayının 5 katının 20 eksiğinin üçte birinin 10 fazlası 120 ise, bu sayı kaçtır?

A) 70 B) 68 C) 60 D) 58

10.Toplamı 105 olan üç ardışık sayıdan büyük olanı kaçtır?

A) 34 B) 35 C) 36 D) 37

11.Bir sınıftaki öğrencilerin tamamı resim veya müzik kursuna katılıyor. Resim kursuna 23, müzik kursuna 16, hem resim hem de müzik kursuna 5 öğrenci katılıyor. Buna göre, sınıf mevcudu kaçtır?

A) 34 B) 39 C) 40 D) 44

12.Özlem ile annesinin yaşları toplamı 56’dır. 2 yıl sonra annesinin yaşı Özlem’in yaşının 3 katı olacaktır. Buna göre, Özlem doğduğunda annesi kaç yaşındaydı?

A) 45 B) 30 C) 28 D) 25

13.Bir sokağın her iki tarafına eşit aralıklarla ve karşılıklı olarak 238 tane ağaç dikilmiştir. Ağaç aralıkları 9 metre olduğuna göre, sokağın uzunluğu kaç metredir? 
A) 162 B) 1062
C) 2062 D) 1026

14.Üç ardışık sayının toplamı 447’dir. Bu sayıların küçüğü kaçtır?

A) 150 B) 149
C) 148 D) 147

15.Hangi sayının 189 fazlasının 3 katının 997 fazlası 400’dür?

A) 812 B) 821
C) 1001 D) 3003

16.40 kişilik bir sınıfta 23 öğrenci matematik, 26 öğrenci Türkçe dersinden ödev yapmıştır. Her iki dersten ödev yapan kaç öğrenci vardır?

A) 9 B) 7 C) 6 D) 10

17.Ardışık iki doğal sayının toplamı 185’tir. Küçük sayı kaçtır?

A) 25 B) 53 C) 92 D) 98

18.Bir öğrenci 210 sayfalık bir romanın 89 sayfasını okuyor. Romanın bitmesine kaç sayfa vardır?

A) 121 B) 125
C) 131 D) 135

19.Herkesin en az bir dil konuşabildiği bir turist kafilesinde İngilizce konuşamayan 6, Almanca konuşamayan 8 kişi vardır. 36 kişilik bu kafilede her iki dili konuşan kaç kişi vardır?

A) 16 B) 18 C) 20 D) 22

20.Ardışık üç sayının toplamı 1311 ise, büyük sayı kaçtır?

A) 436 B) 437
C) 438 D) 439


                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top