0

1) Ardışık dört doğal sayının toplamı 186’dır. Bu dört doğal sayının en büyüğü kaçtır?
ÇÖZÜM:  

2) Ardışık üç tek doğal sayının toplamı 189’dur. Bu üç doğal sayının en büyüğü kaçtır?
ÇÖZÜM: 

3)Ardışık dört tek doğal sayının toplamı 224’tür. Bu üç doğal sayının en büyüğü kaçtır? 
ÇÖZÜM:

4)Ardışık beş çift doğal sayının toplamı 360’ dır. Ortadaki sayı kaçtır?
ÇÖZÜM:

5)Ardışık altı tek sayının toplamı 108 ise en küçük sayı kaçtır?
ÇÖZÜM:

6) Ardışık 5 çift sayının toplamı 190 ise ortadaki sayı kaçtır?
ÇÖZÜM:

7)Ardışık yedi sayının toplamı 315 ise küçükten büyüğe sıralandığında hangi sayı 5. sırada olur?
ÇÖZÜM:

8) Ardışık üç çift doğal sayının toplamı 240’ dır. Ortadaki sayı kaçtır?
ÇÖZÜM:

9) 50 ile 78 arasında kaç doğal sayı vardır?
ÇÖZÜM:

10)21 ile 63 arasında kaç çift sayı vardır?
ÇÖZÜM:

11)30 ile 60 arasında kaç tek sayı vardır?
ÇÖZÜM:

12) 22'den 47'ye kadar kaç doğal sayı vardır?
ÇÖZÜM:

13) 12'den 70'e kadar kaç çift sayı vardır?
ÇÖZÜM:

14)46'dan 98'e kadar kaç tek sayı vardır?
ÇÖZÜM:

15)32 + 34 + 36 + 38 + 40 = ifadesinin toplamı kaçtır?(Ortadaki sayıdan faydalanarak kısa yoldan yapınız.)
  ÇÖZÜM:

16)42 + 44 + 46 + 48 + 50 + 52 + 54 + 56 = ifadesinin toplamı kaçtır? (42 sayısını cebine koy sakla, ortadaki sayıdan faydalanarak sonucu bulunca ekle     )
ÇÖZÜM:

17) 45+46+47+48+49+50+51 doğal sayılarının toplamını kısa yoldan bulunuz.
ÇÖZÜM:

18) 12 +13+14.... 43 doğal sayılarının toplamını kısa yoldan bulunuz. 
ÇÖZÜM: 
 Terim sayısı x(Büyük sayı+Küçük sayı)
                          2
   
19)Aşağıdaki ifadelerden kaçının  sonucu daima tek sayıdır?  
*3 tek sayının toplamı 
*3 tek sayının çarpımı 
*2 çift sayının çarpımı
 *Bir tek sayının, bir çift sayı ile çarpımı

20) Aşağıdaki boşlukları doğru tamamlayan sözcükleri bulup yazınız.
a) Doğal sayılar ............... dan başlar sonsuza kadar devam eder.
b)Sayma sayıları .............. den başlar sonsuza kadar devam eder.
c)Rakamlar ........tanedir.
d) Çift sayılar birler basamağı ......................................... olan doğal sayılardır.
e)Tek sayılar birler basamağı ........................................... olan sayılardır.
f)En küçük sayma sayısı ..........., en küçük doğal sayı .................. dır.
g) İki çift sayının toplamı her zaman ......................... sayıdır.
h)İki tek sayının toplamı her zaman ............................... sayıdır.
ı)Bir çift sayı ile bir tek sayının toplamı her zaman ......................... sayıdır.
i) İki çift sayının çarpımı her zaman ........................ sayıdır.
j)İki tek sayının çarpımı her zaman ............................... sayıdır.
k)Bir çift sayı ile bir tek sayının çarpımı her zaman ........................ sayıdır.
l)5,7,8,9,3 doğal sayılarını birer defa kullanarak yazılabilecek en küçük çift doğal sayı ................................ , en büyük çift sayı ise ..................................'dır.
Yorum Gönder

 
Top