0

1) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına ise (Y) yazınız.
(1x10= 10p)

(   ) Birey, toplumları oluşturan insanlardan her biridir.
(   ) Tüm insanların birbirlerine benzer yönleri vardır.
(   ) Her bireyi eşsiz yapan onu diğer insanlardan ayıran özelliklere bireysel farklılıklar denir.
(   ) Hiç kimsenin parmak izi, başkasının parmak izine benzemez
(   ) Çevremizdeki olaylara ve kişilere karşı iç dünyamızda oluşan hislere duygu denir.
(   ) Sözlü tarih, kişilerle görüşerek anıların kaydedilmesidir.
(   ) Kendimize ait bilgileri gösteren belgelere kimlik belgeleri deriz.
(   ) Kimlik belgelerimizden en önemlisi okul kimliğimizdir.
(   ) Nüfus cüzdanımız belediye tarafından verilir.                  
(   )Nüfus cüzdanına 7 yaşına gelince fotoğraf yapıştırılır.

2) Aşağıdaki boşlukları tabloda verilen kelimelerden uygun olanları ile tamamlayınız.
   (1 x 9 = 9 Puan)

Akrabalık
Kronolojik
Pasaport
Ehliyet
Soy Ağacı
Kültür
Fiziksel Özellik
Duygu
Hoşgörü


v  Her hangi bir kişinin soyunu gösteren çizelgeye ya da ağaç benzeri şemaya ……………………….. denir.
v  Trafikte araç kullanmak için gerekli olan belgeye……………………………….denir.
v  Aynı kandan ya da evlilik bağıyla birleşen insanlar arasındaki yakınlığa…………………………………denir.
v  …………………………………………………. Saç rengi, göz rengi, ten rengi, boy ve kilo gibi özelliklerdir.
v  Hayatımızdaki önemli olayları anlatırken …………………………………………………sıralama yaparız.
v  ……………………………………..ülkeler arasında seyahat etmek için zorunlu olan belgedir.
v  ………………………..bir milletin tarih boyunca oluşturup nesilden nesile aktarılarak zenginleştirdiği değerler bütünüdür.
v  Belirli bir nesne, olay veya bireylerin, iç dünyamızda uyandırdığı izlenimlere……………………….. denir.
v  ………………………………..arkadaşlarımızın duygu ve düşüncelerine saygı duymak demektir.

3.Kendinize ait fiziksel özelliklerden 3 tanesini yazınız. (3x3=9P)

1-)………………………………………………           2-)………………………………………………                   

                                         3-)………………………………………………

4.  Kendimize ait kimlik kartı üzerindeki bilgilerden beş tanesini yazınız.(10P)
 1)...............................................................................................................
2)...............................................................................................................
3)...............................................................................................................
4)................................................................................................................ 
5).................................................................................................................                                                    

5. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numaranızı yazınız (5 P) : ………………………………………………………………………….

6. Dini Bayramlarımızı yazınız. (8 P) :
 a-…………………………………………………………………………..       
b-…………………………………………………………………………….

       7. Aşağıdaki oyunlardan hangisi ,geleneksel oyun-larımızdan biri değildir? (5 P) 
8. Aşağıdakilerden hangisi soy ağacımızda yer almaz? (5 P) 
A) Büyük-anne               B) Kardeş                   
C) Arkadaşlar                     D) Anne-baba

9. “Can ile Canan ikiz kardeştir.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle aynı değildir?(5p)
A)    Parmak izi             C) Yaşı
B)     Göz rengi              D) Saç rengi 
9.  Aşağıdakilerden hangisi Milli kültürümüze (Türk kültürüne) ait değildir? (5 P)
 
10. Aşağıdaki hangisi Milli bayramlarımızdan biri değildir? (5 P)
 
11.  Yüzümüzde oluşan ifadeler bir yerde duygularımızın dışa vurulmuş şeklidir. Hangi duygumuzu dışa vuramayız? (5P)
A-Sevincimizi         B-Ders çalışmamız gerektiğini         
C-Kızgınlığımızı          D-Üzgün olduğumuzu

12.Aşağıdaki cümleleri ifade ettikleri duygularla eşleştiriniz.(8 p)
1.Sevinç    2.Pişmanlık     3.Acıma     4.Endişe
(…) Keşke sınava daha çok çalışsaydım.
(…) Kanadı kırılmış kuşu görünce onu iyileştirmek istedim.
(…) Yaşasın pikniğe gidiyoruz.
(…) Acaba sınavı geçebilecek miyim?

13. Aşağıdakilerden hangisi Türk milletinin ata sporlarından değildir? (5 P)
A)Cirit                   B)Basketbol               C)Yağlı güreş                  D)Okçuluk

14. “Can ile Canan ikiz kardeştir.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle aynı değildir?(5p)
C)   Parmak izi                  C) Yaşı
D)  Göz rengi          D) Saç rengi
 15.  Aşağıdakilerden hangisi 4.sınıf öğrencisinin kronolojisinde bulunmaz? (5 P)
A) Askerliğimi yaptım.                                 B) Okuma-yazmayı öğrendim.
C) Okula başladım.                                      D) Bayramda şiir okudum.

16.Kimlik belgelerimizden 3 tanesini yazınız.(6P)
A :…………………………………………………………………..
B :……………………………………………………………………
C :……………………………………………………………………
Yorum Gönder

 
Top