0

Merhaba arkadaşlar. Aranızda 4. sınıf sosyal bilgiler dersiikinci sınavını olmayan var mı? Eğer varsa sizler için, çalışarak öğrenin ve başarılı olun diye, notlarınızı daha da yükseltin diye 4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Sorularını paylaşıyorum. Soruların örnek olduğunu, sadece ön çalışma için olduğunu unutmayın. Şimdi size düşen, sitemizdeki örnek sosyal bilgiler sınavı sorularını çözerek hazırlanmaktır.  İyi çalışmalar.
SOSYAL BİLGİLER DERSİ 1. DÖNEM 2.YAZILI SINAV SORULARI
1)Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara D,yanlış olanlara Y yazınız.(10x 1=10p)
(   ) İnsanların dış görünüşü ile ilgili özelliklerine fiziksel özellikler denir.
(   ) Yemek çeşitleri, halk oyunları, el sanatları, türkülerimiz kültürümüzün bir parçasıdır.
(   ) Kurtuluş Savaşı Atatürk ve Türk Milletinin dayanışması sonucu kazanılmıştır.
(   )Soy ağacı çalışması, bir kişinin ailesinin tanıtılması amacıyla yapılan çalışmalardan biridir.
(   )Sözlü Tarih çalışması yapılırken fotoğraflar,günlükler ve gazeteler kullanılır.
(   ) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olan herkese nüfus cüzdanı belgesi verilir.
(   )Bugünden geçmişe doğru olayların sıralanmasına "kronoloji" denir.
(   )1.Dünya savaşı sonunda Mondros Ateşkes antlaşması imzalandı.
(   )Aile tarihimizi yaşlıları dinleyerek,belge ve eşyaları inceleyerek fotoğraf ve albümlere bakarak yazabiliriz.
(   )  23 Nisan 1923 'te Lozan Barış Antlaşması imzalandı.

2)Aşağıdaki cümlelerde bulunan boşlukları verilen yerlere  uygun sözcükler yazarak tamamlayınız.( 12x2=24 p)
 Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da ..........................'a çıkmasıyla  birlikte ........................... savaşı başladı. Mustafa Kemal,halkı bu konuda bilinçlendirmek amacıyla bazı illerde ............................
düzenledi,genelgeler yayınladı.Bu iller sırasıyla ............................. , ............................... ve .........................'tır. Kurtuluş savaşında ülkemizde açılan üç cephe ........................... , ................................ ve ..................................... cepheleridir.23 Nisan 1920'de Mustafa Kemal'in önderliğinde .............................açıldı. Anadolu'nun doğusundan batısına kadar yaşanan savaşlar Türk ordusu'nun ............................... sonuçlandı.  Mustafa Kemal 29 Ekim 1923 'te ................................................... ilân etti.

3) İyi anlaşan iki arkadaşın farklı müzik türlerini sevmelerinin nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?( 4 p)
a) Farklı zevklere sahip olmaları
b) Kişisel özelliklerinin aynı olması
c) Fiziksel özelliklerinin farklı olması
d) duygusal özelliklerinin aynı olması

4) Onurcan, arkadaşı Özkan’ın nüfus cüzdanına bakarak onunla ilgili hangi bilgiye ulaşamaz? ( 4 p)
a) Ev Adresine
b) Kaç yaşında olduğuna
c) Babasının adına
d) Nerede doğduğuna

5) Yurdumuzun İtilaf Devletleri tarafından işgal edilmesi hangi antlaşma ile olmuştur?( 4 p)
a-) Mondros Antlaşması         b-) Lozan Antlaşması     
c-)Moskova Antlaşması    d-) Ankara Antlaşması 

6) Atatürk'ün ilk askeri başarısı nerede olmuştur? ( 4 p)
A) Çanakkale         B) Sakarya   C) Trablusgarp       D) Büyük Taarruz

7)Gökçe’nin sözünü ettiği oyun aşağıdakilerden hangisidir? ( 4 p)

 A) Cirit         B) Okçuluk      
C) Güreş        D)Birdir bir

8) Doğu cephesinde Ermenilerle yaptığımız savaş da yenilgiye uğrayan Ermeniler barış istemek zorunda kaldı.Aşağıdakilerden hangisi TBMM hükümeti ve Ermeniler arasında imzalanan Gümrü  Barış Antlaşması sonucu değildir?
( 4 p)
a) Kars ve çevresi kurtarılmıştır.
b) TBMM'nin uluslararası alanda ilk antlaşmasıdır.
c) İstanbul ve çevresi bize geri verilmiştir.
d) Ermeniler TBMM hükümetini tanımış oldu.

9)  Aşağıdakilerden hangisi kültürümüze özgü bir spor değildir? ( 4 p)
a) Cirit                 b) güreş               c) okçuluk                      d) golf

10) Atatürk “Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir” emrini hangi savaşta vermiştir? ( 4 p)
    A) Sakarya Savaşı                           B) Başkomutanlık Meydan Muharebesi     
   C) I. İnönü Savaşı                                          D) II. İnönü Savaşı   11) Mustafa Kemal’e “Gazilik” unvanı ve “Mareşallik” rütbesi,hangi savaştan sonraverilmiştir?(4 p)
A) I. İnönü Savaşı                                                                          B) II. İnönü Savaşı   
C) Başkumandan Meydan Muharebesi                             D) Sakarya Meydan Muharebesi
   
12) Kurtuluş Savaşında Batı cephesinde Düzenli Ordunun kurulmasıyla birlikte Anadolu'da Yunan ilerleyişini durdurmak için savaşlar yapıldı.BU savaşları sırasıyla aşağıya yazın ( 2,5x4=10 p )
1................................................
2................................................
3..................................................
4...................................................

13) Metni okuyarak Seda'nın fiziksel ve duygusal özelliklerini aşağıdaki forma yazın..( 10 p )
İsmim Seda. 2006 yılında İzmir’de doğdum. Uzun boylu, normal kilolu, uzun siyah saçlarım ve kahverengi gözlerim var. Sessiz, sakin, neşeli bir kızım. Kolay  kolay sinirlenmem. Arkadaşlarıma yardım etmeyi severim. Kitap okumayı, evde  anneme yardım etmeyi severim…”     


    SEDA’NIN  FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ


    SEDA’NIN  DUYGUSAL ÖZELLİKLERİ

……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
.................................................................................................

……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
........................................................................................................

14)Aşağıdaki olaylarla tarihleri eşleştirip, karşıdakinin baş harfini noktalı yerlere yazınız. (2x5=10 p) 

1.        (…...…) Atatürk’ün Samsun’a çıkışı.
2.        (…....…) TBMM’nin açılışı.
3.        (…....…) Atatürk’ ün ölümü.
4.        (…....…) Çanakkale Zaferi
5.        (…....…) Cumhuriyetin İlanı
A.       23 Nisan 1920
B.        10 Kasım 1938
C.        19 Mayıs 1919
D.       18 Mart 1915
E.        29 Ekim 1923
Yorum Gönder

 
Top