0

Merhaba arkadaşlar, 4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı Örnek  Sorularını sizlerle paylaşıyoruz. Bu yazımızda sorulan sorular gerçek sorulardır. Bir 4. Sınıf Sosyal Bilgiler sınavında uygulanmıştır. Öğretmeninizin size soracağı sorular da benzer şekilde olabilir. Bu sebepten dolayı, soruları dikkatlice incelerseniz, gireceğiniz 4. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi ikinci yazılısından iyi bir not alabilirsiniz. İyi çalışmalar... Sınavımız;
Paragrafta Anlam ve Yazım türleri gibi
Konularını içermektedir....

4. Sınıf Sosyal 1. Dönem 2. Yazılısı, Kurtuluş Savaşı Ve Milli Mücadele Konuları Ağırlıklıdır.


A . Aşağıdaki soruları Doğru  veya Yanlış  olarak yanıtlayınız. (Her soru 2 puan )
    1. (      )   Sözlü tarih çalışması yaparken konuşmacının sözü sık sık kesilmelidir.
    2. (      )    Kültürel ögeler toplumdan topluma değişiklik gösterir.
    3. (      )     Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı’nda Fransızlarla savaştı.
    4 . (      )     Cirit Türk ata sporları arasında yer alır.
    5.  (      )     Kilim dokuma Türk elsanatlarındandır.
    6 . (      )     1. İnönü Zaferi’nden sonra Atatürk’e Başkomutanlık unvanı 
                        verilmiştir.
   7 . (      )     Kurtuluş Savaşı ‘nda Fransızlar İzmir ‘i işgal etmiştir.
   8.  (      )     Milli Mücadele , sadece Türk erkeklerinin gayretleriyle  
                           Kazanılmıştır.
   9.    (      )     Türkiye ‘nin milli sınırları , Lozan Antlaşmasıyla  belirlenmiştir.
  10.   (      )     TBMM 23 Nisan 1924 ‘te açıldı.

B.   Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri , verilen kelimeleri kullanarak uygun biçimde doldurunuz. ( Her soru 2 Puan )
kültür
liderliğini
güreş
bayramlar
Samsun ‘a
     1.Mustafa Kemal Paşa’nın 19 Mayıs 1919 da …………………………….. çıkmasıyla Milli
        Mücadele başlamıştır.
      2. Atatürk Milli Mücadele’nin …………………………..yapmıştır.
      3. ……………………………..toplumları birleştiren  birlik, beraberlik ve kardeşlik
        duygusunun pekiştiği günlerdir.
      4.  Ata sporu denilince aklımıza …………………….gelir.
      5. ……………………, atalarımızdan bize kalan maddi ve manevi değerlerin hepsidir.
C.  Aşağıdaki kavramları uygun anlatımlarla eşleştiriniz. ( 10 Puan )
     23 Nisan 1920                              Milli Kuvvetler
     Kuvai milliye                                30 Ağustos 1922
     Başkumandan Meydan Savaşı        Yurdun düşmandan temizlenmesi
     Kurtuluş Savaşı’nı tamamlayan antlaşma           TBMM’nin açılışı
     9 Eylül 1922                                Lozan Barış Antlaşması                                                                 
D. Aşağıdaki sorulardan doğru seçeneği işaretleyiniz. ( Her soru 4 Puan )
1.  Bir toplumun sahip olduğu duygu , düşünce ve yaşayış biçimidir.
     A  ) Sözlü tarih       B ) Uygarlık         
    C ) Soy ağacı       D ) Kültür

2.   Mondros Ateşkes Antlaşması ‘ndan sonra işgal edilen yerler ve işgalciler gösterilmiştir. Hangi eşleştirme yanlıştır?
     A ) Yunanlılar- Güneydoğu Anadolu                  
     B ) Fransızlar –Antep , Maraş
     C  ) Ermeniler – Doğu Anadolu                         
     D ) İngilizler  - İstanbul’un işgali

3.  Aşağıdakilerden hangisi Türk kültürüne aittir ?
    A ) Judo                B ) Güreş                    
    C ) Pizza                 D ) Paskalya

4.  Gölge oyunu olarak da adlandırılır.
     A ) Tiyatro            B ) Piyes               
    C ) Karagöz-Hacivat     D ) Komedi

5 .   Türk halkı işgaller başlayınca bulundukları bölgeyi savunmak için bölgesel birlikler kurdu. Fakat bu birlikler bulundukları bölgeyi savunabildikleri için ülke
Geneline faydalı olmuyordu.
       Bu durum aşağıdakilerden hangisini zorunlu kılmıştır?
  A ) Tekalif-i Milliye emirlerini yayınlamayı.
  B ) Disiplinli ve düzenli bir ordu kurmayı.
  C ) Yönetim biçimini değiştirmeyi.
  D ) Genelgeler yayınlamayı ve kongreler düzenlemeyi.

6. İngilizler , Osmanlı Mebusan Meclisi’ ni  basınca , üyeler dağıldı. Kimisi de sürgüne gönderildi. Bu durumda neye ortam hazırlanmış oldu?
    A ) Cumhuriyetin ilanına                          B ) İzmir’in işgaline
    C ) TBMM ‘nin açılmasına                         D ) İnkılapların yapılmasına

7.   10 Ağustos 1920 tarihinde Osmanlı Devleti’nin imzaladığı bu antlaşma ile Türk Devleti bölünüyor ve egemenlik hakları elinden alınıyordu. Bu antlaşma nedir?
     A ) Mondros              B ) Lozan          
    C ) Mudanya         D ) Sevr

8.      “ İnsanlar adetlerini , hislerini, ahlaklarını , eğilimlerini hatta düşüncelerini besleyip yetiştirirken, içinden çıktıkları , içinde yetiştikleri toplumun genel eğiliminden kurtulamazlar .”                                           
 Atatürk ‘ün bu sözüne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılır ?
  A ) Her toplumun kendine özgü kuralları vardır.
  B ) Her insan yaşadığı toplumun kültüründen etkilenir.
  C ) Kişilerin birbirleriyle iletişiminde aldıkları eğitimin rolü büyktür.
  D ) Atatürk kültüre önem vermiştir.

9.  Aşağıdakilerden hangisinde kültürümüze ait bir unsura yer verilmemiştir?
    A ) Anneannemden kalan telkari kolyeyi özenle saklıyorum.
     B ) Anneannemin anlattığı Külkedisi masalını ben de kardeşime anlatıyorum.
     C ) Ablamın kına gecesine bütün arkadaşlarımı davet ettim.
     D ) Halk oyunları kursunda zeybek oynamayı öğrendim.

10 .  Aşağıdakilerden hangisi Batı Cephesi’nde yaşanan savaşlardan değildir ?
      A ) 1. İnönü                 B ) 2. İnönü            
      C ) Sakarya         D ) Çanakkale

E.  Aşağıdaki soruları yanıtlayınız. (Her soru 10 Puan )

     1. Kültür nedir? Kültürün öğelerini yazınız.
     


    2. Kurtuluş Savaşı ‘nın başlangıcından sonucuna kadar geçen evreleri açıklayınız
Yorum Gönder

 
Top