0

SOSYAL BİLGİLER 1. DÖNEM 2. YAZILI SINAVI
1) Televizyonda bir yarışma programına katılsan kendini nasıl tanıtırsın. Aşağıya yaz. (10P)
Merhaba, Benim adım …………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Tablodaki kelimeleri kullanarak Atatürk’ü anlatan yazıyı tamamlar mısın? (10P)
mahalle
Harp
Askeri
Mustafa
1881
Zübeyde Hanım
Ali Rıza Bey
Şemsi Efendi
rüştiyesi
Akademisi

Atatürk, ………………… yılında Selanik’te doğdu. Babasının adı ………………………………………………..
annesinin adı ………………………………………………’dır. Anne babası ona ……………………………… adını
vermiştir. Sırasıyla, …………………….……. Mektebi, ………………………………………………………İlkokulu,
Selanik Mülkiye ………………….……………….., Selanik …………………..………… Rüştiyesi, Selanik
Askeri İdadisi, …………….. Okulu ve Harp ……………………………’ne gitti.
3) Aşağıdaki ifadeleri doğru ise D, yanlış ise Y ile işaretle. (10P)
(      ) Toplumu oluşturan her bir insana birey denir.
(      ) Bütün insanların parmak izi aynıdır.
(      ) Kimlik belgemizde ev adresimiz yer alır.
(      ) Göz rengimiz fiziksel özelliklerimizden biridir.
(      ) 30 Ağustos Zafer Bayramı millî bir bayramımızdır.
(      ) Ata sporlarımıza örnek olarak voleybolu gösterebiliriz.
(      ) Kurtuluş Savaşı öncesinde İngilizler Adana ve çevresini işgal ettiler.
(      ) Türkiye Büyük Millet Meclisi 29 Nisan 1920’de açılmıştır.
(      ) Güneş’in doğduğu yöne yüzümüzü döndüğümüzde sağ kolumuz  Güney’i gösterir.
(      ) Bir yerin kuşbakışı görünüşünün kabataslak çizilmesine harita denir.
4) Aşağıya yönümüzü bulmaya yarayan 5 şey  yaz. (10P)
* .................................................................................................................................................
* .................................................................................................................................................
* .................................................................................................................................................
* .................................................................................................................................................
* .................................................................................................................................................
16) Aşağıdaki hava olaylarının altındaki kutuya onu anlatan bir şekil çiz. (8 P)
Yağmurlu
Güneşli
Karlı
Kapalı


***Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevapla. (Her soru 4 puan)***

5) Hangisi Millî kültürümüze ait değildir?
a) Nasreddin Hoca                b) Hz. Mevlânâ        
c) Noel Baba              d) Dede Korkut
6) Soy ağacını hazırlayan bir çocuk buraya hangisini eklemez?
a) Anne                      b) Öğretmen             
c) Hala                        d) Kardeş
7) Hangisi 4 ana yönden biri değildir?
a) Kuzeybatı              b) Güney                    
c) Doğu                      d) Batı
8) Millî Mücadele hangi olayla başlamıştır?
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması                   
b) Sivas Kongresi
c) Atatürk’ün Samsun’a çıkması                                       
d) Erzurum Kongresi
9) 10 Ağustos 1920’de imzalanan ve vatanımızın bölünmesi anlamına gelen anlaşma hangisidir?
a) Mondros  Antlaşması        b) Gümrü Antlaşması        
c) Ankara Antlaşması     d) Sevr Antlaşması
10) Sivas’ta Millî bir kongrenin toplanması kararı aşağıdakilerin hangisinde alınmıştır?
a) Erzurum Kongresi   b) Sivas Kongresi               
c) Amasya Genelgesi      d) Samsun’a çıkış
11)  Kurtuluş Savaşı öncesinde Yunanlılar nereyi işgal etmişti?
a) Adana ve çevresi             b) İzmir          
c) Antep-Maraş-Urfa            d) İstanbul
12) Türk milleti Kurtuluş Savaşı’nı hangisi sayesinde kazanmıştır?
a) Komşu devletlerin yardımı                     
b) Silah ve cephanemizin bol olması
c) Çok sayıda askerimizin olması               
d) Birlik ve beraberlik içinde korkusuzca savaşmak
13) Sabah güneş yeni doğduğunda insanların gölgesi ne tarafa düşer?
a) Doğu                      b) Batı                         
c) Kuzey                     d) Güney
14) Bir insanın nüfus cüzdanında hangisi yer almaz?
a) Baba adı                b) TC kimlik numarası                     
c) Doğum tarihi                    d) Kardeş sayısı
15) Olayların oluş sırasına göre sıralanmasıyla ilgili bilim dalı hangisidir?
a) Antropoloji           b) Filoloji                   
c) Kronoloji                d) Patoloji
16) Pusuladaki  çubuğun kırmızıyla işaretlenen bölümü hangi yönü gösterir?
a) Güney                    b) Kuzey                     
c) Batı                         d) Doğu
17) Kültürle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Kültürümüz bize atalarımızdan mirastır.         
b) Kültürümüzü korumalı ve yaşatmalıyız.

c) Kültürümüz yaşam tarzımızı yansıtır.               
d) Kültür hiçbir zaman değişmez.
Yorum Gönder

 
Top