0

Tek Gözlü Korsanın Köyü’nün güneyinde yılanlı deniz vardır.
Robinson Adası’nın güneydoğusunda …………………………………….. vardır.
Taş Kale’nin güneyinde …………………………………………… vardır.
Ayı Ülkesinin kuzeydoğusunda …………………………………..……. vardır.
Dinozor Dağı’nın kuzeybatısında ………………………………..………. vardır.
Tek Gözlü Korsan Kasabasının güneydoğusunda ……………………………..……….. vardır.
Ali’nin bulunduğu yerin kuzeydoğusunda ……………………. vardır.
Bu haritanın güneyinde ………………………...………………………………………….. vardır.
Yalnız denizin güneyinde ……………………………………………. vardır.
Bu haritanın kuzeyinde ………………………...………………………………………….. vardır.
Hazine adasının kuzeyinde …………………………………... vardır.
Bu haritanın doğusunda ………………………...………………………………………….. vardır.
Yılanlı Deniz’in kuzeybatısında ………………………………..………. vardır.
Bu haritanın batısında ………………………...………………………………………….. vardır.
Ali önce kuzeye doğru, sonra doğuya doğru giderse ………………………………… gelir.
Yılanlı Deniz’in kuzeyinde ………………….………………………………..………. vardır.
Yorum Gönder

 
Top