0

İSTİKLAL  SAVAŞI ( KURTULUŞ SAVAŞI – MİLLİ MÜCADELE)

Kurtuluş savaşı , Mustafa Kemal’in  19 Mayıs  1919 ‘da Samsun’a  çıkması ile başlar. Samsun’a çıktıktan yaklaşık 1 ay sonra  yani 22 Haziran 1919 ‘da  Amasya’ya geçerek  ‘’Amasya genelgesini ( Amasya  tamimi) yayınladı. Amasya tamimi çok önemlidir.Bu genelge ile düşmanların ( itilaf devletleri) ,yurdumuzu işgal etmeleri reddedilmiştir.Bu bildiri ile ‘’Vatanın ve milletin bütünlüğü tehlikededir.Vatanın ve milletin bütünlüğünü yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.’’şeklinde özetlenmiş ve bu sözler tüm dünyaya haykırılmıştır.Normalde Amasya’dan Sivas’a gidecekken doğu ordusu komutanı Kazım KARABEKİR  PAŞA  , Mustafa Kemal’i Erzurum’a davet etmiştir. Mustafa Kemal’de yaklaşık 1 ay sonra ( 23 Temmuz 1919 ) da Erzurum’da kongre ( toplantı) yapmıştır. O toplantıda yurdumuzun işgali karşısında neler yapılması gerektiği tartışılmıştır. Erzurum kongresinden sonra  yaklaşık 1 ay sonra  4 EYLÜL 1919 ‘DA Sivas kongresi yapılmıştır.Bu kongrede ‘’manda ve himayecilik kesinlikle reddedilmiştir.’’ve kurtuluş savaşımızın özü olan ‘’Ya istiklal , ya ölüm’’kabul edilmiştir.Daha sonra Mustafa Kemal 27 Aralık 1919 tarihinde Ankara’ya gelmiştir.İstanbul’da bulunan padişah ve adamları neden ülkeyi dolaşıyorsun, zaten istanbulda Meclis-i  Mebusan var. Fikirlerini burada söyle , diye haber göndermeleri üzerine Mustafa Kemal , İstanbul’un  boğazında gemiler olduğunu ileri sürerek oranın güvenli olmadığını dile getirmiştir.28 ocak 1920 tarihinde Osmanlı meclisi mebusanı misakı milliyi kabul edince yani Amasya tamimi ile alınan kararların benzerini onaylayınca boğazda bekleyen İngilizler istanbul’a çıkarak MECLİS-İ MEBUSAN’I basmış, milletvekillerini tutuklamış , öldürmüş , sürgüne göndermiştir. Bu durum karşısında Mustafa Kemal , önemli değil , yenisini açarız ama daha güvenli bir yerde diyerek  yaklaşık 1 ay sonra 23 NİSAN 1920’de  Türkiye Büyük Millet Meclisini açtı.Meclis iki önemli karar aldı.1.Milli birlik ve bütünlük sağlanacak.2. ordular kurulacak.

Yukarıdaki  metin sosyal  defterine  yazılacak.


Soru 1) Kurtuluş savaşı ne ile başlar ?
………………………………………………………………………………………
Soru 2) Amasya tamimi ne zaman açıklandı ?
…………………………………………………………………………………….
Soru 3) Erzurum kongresi ne zaman yapıldı ?
………………………………………………………………………………….
Soru 4) Sivas kongresi ne zaman yapıldı ?
……………………………………………………………………………………..
Soru 5) Mustafa Kemal , Ankara’ya ne zaman geldi ?
……………………………………………………………………………………
Soru 6) Amasya tamimi neden çok önemlidir ?
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Soru 7)Doğu orduları komutanını adı nedir ?
………………………………………………………………………………..
Soru 8) Manda ve himaye hangi kongrede kesin olarak kabul edilmemiştir ?
……………………………………………………………………………………
Soru 9) Kurtuluş savaşımızın özü olan sözler nelermiş ?
…………………………………………………………………………………….
Soru 10) Osmanlı devletinin İstanbul’da kurduğu meclisin adı nedir ?
………………………………………………………………………………………
Soru 11) Mustafa Kemal  neden İstanbul’daki meclise gitmek istemiyor ?
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Soru 12) Osmanlı meclisi ‘’MİSAKI  MİLLİYİ’’ ne zaman kabul ediyor ?
…………………………………………………………………………………….
Soru 12) Misakı milli kabul edilince , İngilizler ne yapıyor
…………………………………………………………………………………..
Soru 13) İstanbul’un işgali üzerine ,oraya gitmemede haklı çıkan Mustafa Kemal ne diyor ?
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Soru 14) TBMM nerede ve ne zaman açılıyor ?
……………………………………………………………………………………
Soru15) TBMM ‘nin açılımı nedir ?
…………………………………………………………………………………..
Soru 16) 1.Dünya savaşı hangi yıllar arasında olmuştur ?
…………………………………………………………………………………..
Soru 17)İTTİFAK DEVLETLERİ kimlerdir ?
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
Soru 18) İTİLAT DEVLETLERİ kimlerdir ?
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………
Soru 19) 30 EKİM 1918 yılında Osmanlı Devleti’nin teslim olduğu antlaşmanın adı nedir ?
…………………………………………………………………………………..
Soru 20) Mustafa Kemal’in doğum günü ne zamandır ?
…………………………………………………………………………………….
Yorum Gönder

 
Top