0

TARİH
OLGU
1881
Mustafa kemal  selanikte doğdu.           
Okuduğu okullar
, Mahalle mektebi Şemsi efendi mektebi ,aşkeri rüştiye(orta okul) , manastır askeri idadi(lise) , harp okulu , harp akademisi ni bitirdi. 1905 yılında kurmay yüzbaşı oldu.
1911
Trabulusgarp savaşı. Bugünkü Libya da İtalyanlarla savaştı.( Derne ve tobruk)
1912 -  1913
Balkan savaşları
2 kasım 1914
Osmanlının 1. Dünya savaşına katılması yavuz ve midilli adlı gemilerin rusyanın limanını bombalaması ile girdi. İttifak ( anlaşma) devletinde Almanya ,Bulgaristan yer aldı.
İtilaf devletleri.
İngiltere , Fransa , Rusya ,Ermenistan , İtalya, Yunanistan…sonradan Amerika.
30 ekim 1918
Osmanlı devleti ile galip devletler ( itilaf devletleri) arasında yapılan                    MONDOROS ATEŞKES  ANTLAŞMASI
13 kasım 1918
Düşman gemilerinin istanbula gelişi. Mustafa kemalin ‘’geldikleri gibi giderler ‘’ ifadesi.
19 mayıs 1919
Mustafa kemalin samsuna çıkışı. İstiklal savaşının başlaması.
22 haziran 1919
Amasya genelgesi ‘’Vatanın ve milletin bütünlüğü tehlikededir. Vtanın ve milletin bütünlüğünü yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.’’ İfadesi.
23 temmuz – 4 ağustos 1919
Erzurum kongresi 
4 eylül – 11 eylül 1919
Sivas kongresi  mandacılık red edildi. Ya istikla ( özgürlük ) ya ölüm !
27 aralık 1919
Mustafa kemalin ankaraya gelişi
28 ocak 1920
Meclisi mebusanda  ‘’misakı milli’’nin kabulü
16 mart 1920
İstanbulun işgali    meclisi   mebusanın dağıtılması
23 nisan 1920
Tbmm ankarada açılışı
10 ağustos 1920
Sevr antlaşması ülke parçalanıyor.
Doğu cephesi
ermeniler
Güney cephesi
fransızlar
Batı cephesi
yunanlılar
6 – 10  ocak 1921
1.inönü savaşı
27 mart – 1 nisan 1921
2. İnönü savaşı  Mustafa kemalin tebrik telgrafı
7 ağustos 1921
Tekalifi milliye emirleri malının yüzde 40 ını vereceksin.
23 ağustos 1921
Sakarya savaşı. Hattı müdafa yoktur sathı müdafa vardır o satıh bütün vatandır sözü..gazilik ve mareşallik ünvanı. 22 gün süren savaş
26 – 30 ağustos
Büyük taarruz .ordular ilk hedefiniz akdenizdir ileri sözü…
11 ekim 1922
Mudanya ateş kes..anlaşma gereği ateş etmeden İstanbul ,boğazlar , doğu trakyayı savaş yapmadan geri aldık.
24 temmuz 1923
Lozan barış antlaşması.kurtuluş savaşı bitti.ankara hükümeti dünyaca tanındı.
29 ekim  1923
Cumhuriyetin ilanı


Yorum Gönder

 
Top