0

ATATÜRK VE MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ

Atatürkün Gittiği Okullar :
1-Mahalle mektebi
2-Şemsi Efendi İlkokulu
3-Selanik Mülkiye Rüştiyesi ( Ortaokul )
 4-Selanik Askeri Rüştiyesi   ( Ortaokul )
5-Manastır Askeri İdadisi  ( Lise )
6-Harp Okulu
7-Harp Akademisi
***Atatürk Kurmay Yüzbaşı olarak harp akademisinden mezun olup ilk olarak Şam' da görev yapmıştır. *** Atatürk'ün ilk askeri başarısı Trablusgarp savaşında Derne ve Tobruk' tadır

1-   TRABLUSGARP SAVAŞI (1911-1912)                                                     
İtalyanlar Osmanlı’ya ait Trablusgarp’ı (bugünkü adıyla Libya'yı) işgal edince, Binbaşı Mustafa Kemal ve gönüllü diğer askerler Trablusgarp’a giderek İtalya ile savaşırlar. Derne ve Tobruk'ta başarılı olmamıza rağmen Balkan Savaşları’nın çıkması nedeniyle Uşi antlaşmasıimzalanır, Trablusgarp ve Bingazi İtalyanlara bırakıldı. Atatürk Binbaşı rütbesine yükseldi.

2-   1. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918)                                       
Osmanlı devleti ittifak devletleri ile  (Almanya- Avusturya Macaristan) savaşa katıldı. Fakat savaşı itilaf devletleri ( İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya, ABD) kazanmıştır. Savaş sonunda Mondros Ateşkes Antlaşması imzalanmıştır.


 3-     ÇANAKKALE ZAFERİ (18 MART 1915)                                    
Yarbay M. Kemal İngiliz ve Fransızları Gelibolu’da durdurmuştur.1. Dünya savaşında Kafkasya, Suriye, Filistin ve Çanakkaleolarak 4 cephede savaştık  Osmanlı’nın düşmanı geri püskürttüğü tek cephe ÇANAKKALE  oldu.

4- MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASı(30 EKİM 1918)                                                                                         Savaşı kazanan itilaf devletleri ( İngiltere, Fransa, Rusya, İtalya, ABD) ile Osmanlı Devleti arasında imzalanmıştır.
Maddeleri çok ağır olan bu anlaşmaya göre :                                                   
*Osmanlı ordusu dağıtılıp, silahlara el konulacak.                                                        *Boğazlar itilaf devletlerine açılacak                                                 
*Ulaşım ve haberleşme araçlarına el konulacak.
Ve  en ağır olan 7. maddeyle İtilaf devletleri istedikleri yerleri işgal edebileceklerdi.

5- M. KEMALİN SAMSUN’A ÇIKIŞI   (19 MAYIS 1919)                                                      
Mondros Ateşkes Antlaşmasına dayanarak İtilaf devletleri yukarıdaki tabloda belirtildiği gibi yurdumuzun dört bir yanını işgal etti.
Ermeniler:  Doğu Anadolu’da karışıklıklar çıkardılar.
***İngilizler  işgal ettiği "Antep,Urfa ve Maraş'ı anlaşarak Fransızlara bıraktılar.
M. Kemal İstanbul’a gelir gelmez kurtuluş çareleri aradı ve Anadolu’ya geçerek Milli Mücadeleyi başlatmaya karar verdi. Bu nedenle 19 Mayıs 1919’ da Bandırma Vapuru ile Samsun’a gitti. Atatürk'ün Samsun' a gelmesiye Kurtuluş savaşı fiilen başlamış
 oldu.

6- AMASYA GENELGESİ(22 HAZİRAN 1919)                                  
Bu genelgede şu önemli ifade geçer: Milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

7- ERZURUM KONGRESİ(23 TEMMUZ 1919)                                  
Bu toplantıda alınan en önemli karar şudur: Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür bölünemez.

8- SİVAS KONGRESİ(4 EYLÜL 1919)                                                                 
Milli cemiyetler (dernekler) bu kongrede bir araya getirilerek tek çatı altında toplanmıştır.Temsil heyeti oluşturularak başına Mustafa Kemal getirildi.

9-  M. KEMAL’İN ANKARA’YA GELİŞİ                                            
Milli Mücadelenin merkezi olarak Ankara seçilmiş ve 23 Nisan 1920’ de TBMM açılmıştır.Devleti yönetme yetkisi halk tarafından seçilen milletvekillerine verildi.Böylece milli egemenlik sağlanmış oldu.Daha sonra TBMM düzenli ordu kurulması kararı aldı.

10- SEVR ANTLAŞMASI (10 AĞUSTOS 1920)                           
Osmanlı hükümeti ile itilaf devletleri arasında imzalanmıştır. Fakat TBMM bu antlaşmayı kabul etmediğini belirtmiştir.

11- DOĞU CEPHESİ                                                                                   
Doğu Anadolu Bölgesi’nde karışıklık çıkaran Ermenilerle, Kazım Karabekir liderliğindeki ordu savaşmış ve zafer kazanılmıştır. Ermenilerle 2 Aralık 1920’de Gümrü Antlaşmasıimzalanmıştır.

12- GÜNEY CEPHESİ                                                                 
Güneydeki bazı illerimizi(Adana, Maraş, Urfa, Antep) önce İngilizler sonra Fransızlar işgal ettiler. Burada halk isyan etti, Kuvayi Milliye’nin( milli kuvvetlerin) desteği ile kendilerini savundular ve Fransızları çekilmek zorunda bıraktılar. Bu illerde gösterilen başarıdan dolayı                                                                                         
Urfa’ya:  Şanlı  (Şanlıurfa)                                                             
Antep’e: Gazi  (Gaziantep)                                                                        
Maraş’a : Kahraman(Kahramanmaraş)     ünvanı verildi. 
Fransızlarla 20 Ekim 1921’de Ankara Antlaşması imzalandı.     
                                         
13- BATI CEPHESİ                                                                  
Yunanlıların İzmir’i işgal etmesiyle savaşlar başladı. 

14-   1. VE 2. İNÖNÜ SAVAŞLARI(ZAFERLERİ)                                
Düzenli bir ordu kuruldu ve İsmet İnönü liderliğindeki ordu 1. İnönü(6-10 ocak 1921) ve 2. İnönü (26 mart-1 nisan 1921) zaferini kazandı. Bunun üzerine Atatürk     ” Siz orada sadece düşmanı değil milletin ters giden talihini de yendiniz” sözlerini ifade etmiştir.  
15-SAKARYA MEYDAN SAVAŞI -(23 AĞUSTOS 1921)
Yenilen Yunanlılar, yeniden saldırıya geçince M. Kemal orduyu Sakarya Nehri’nin doğusuna çekti. Böylece Yunanlılar Afyon, Kütahya ve Eskişehir’i işgal ettiler. M. Kemal’e Başkomutanlık rütbesi verildi ve ordumuzun eksiklerini tamamlamak için Tekalif-i Milliye karaları alındı. 22 gün ve gece süren savaşı ordumuz kazandı. M. Kemal’e başarısından dolayı Gazilik ünvanı ve Mareşallik rütbesi verildi.

16- BÜYÜK TAARUZ VE BAŞKUMANDAN MEYDAN MUHAREBESİ(26 AĞUSTOS 1922)                                                   
M. Kemal  “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir ileri!” emrini verdi ve İzmir’e girildi.  Yunanlılara karşı zafer kazanıldı ve düşman İzmir’den atıldı. Bunun üzerine İngiltere, Fransa ve İtalya ateşkes teklifinde bulundu.

17- MUDANYA ATEŞKES ANLAŞMASI  (11 EKİM 1922)                                                            
Bu anlaşma ile İstanbul, Trakya ve Boğazlar, savaş yapılmadangeri alındı. Vatanın kurtuluşu M. Kemal, İsmet İnönü, Kazım Karabekir, Fevzi Çakmak gibi komutanlar ile Mehmetçik ve kahraman halkın sayesinde olmuştur.

18- LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI    (24 TEMMUZ 1923)                                                 
İsviçre’nin Lozan kentinde Türkiye ile imzalanmıştır.
Bu antlaşmayla :
*Vatanımızın bugünkü sınırları büyük anlamda çizildi.
*Yeni Türk devletinin varlığı ve bağımsızlığı bütün dünya devletleri tarafından tanınmış oldu.

19- CUMHURİYETİN İLANI (29 EKİM 1923)                         
Kurtuluş Savaşı’ndan sonra 13 Ekim 1923’te Ankara başkent olmuş, 29 Ekim 1923’te de cumhuriyet ilan edilmiştir.  M. Kemal ilk cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir.  M. Kemal 24 Kasım 1934’ te “Atatürk” soyadını almıştır. 10 Kasım 1938 tarihinde İstanbul Dolmabahçe Sarayı’nda hayata gözlerini yummuştur. Mezarı Ankara’daki Anıtkabir’dedir
Yorum Gönder

 
Top