0

1- Milli Mücadele dönemine göre aşağıdaki tabloyu doğru bir şekilde doldurun.
Cepheler
Savaştığımız Devlet
Yapılan Antlaşma
Doğu CephesiGüney CephesiBatı Cephesi
2- Aşağıdaki ülkelerden hangisi İtilaf devletleri arasında değildir?
a)Fransızlar                  b)İtalyanlar                  c)Ruslar           d)Almanlar

3-‘’I. Dünya Savaşı’ndan sonra …………………….. Ateşkes Antlaşması imzalandı. Boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir?
a)Sevr              b)Mondros      c)Mudanya      d)Lozan

4-I. dünya Savaşı’nda yenik ayrılan İttifak Devletleri’nin arasında Osmanlı Devleti de vardı. Aşağıdaki devletlerden hangisi Osmanlı Devleti’nin yanında yer aldı?
a) Yunanlılar                 b) İngilizler                   
c) Almanlar                  d)İtalyanlar

5 - Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheler ve ülkeler eşleştirilmiştir. Hangi eşleştirme yanlıştır?
a)Batı cephesi----àYunanlılar             b)Doğu cephesiàRuslar
c)Güney cephesiàFransızlar                           d)Batı cephesiàRuslar

6- Aşağıdaki cephelerden hangisi Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak, boğazları ve İstanbul’u  ele geçirmek ve Ruslara yardım etmek için açılmıştır?
a)Kafkas cephesi         b)Çanakkale cephesi   
c)Makedonya  cephesi d)Kanal cephesi

7- Ülkemiz hangi savaşı kaybedince işgal edilmeye başlandı?
a)I.Dünya Savaşı          B) II.Dünya Savaşı       
c)Kırım Savaşı                d)Traplusgarp Savaşı

8-Atatürk kurtuluş mücadelesi için İstanbul’dan çıktıktan sonra aşağıdaki illerden hangisine gitmemiştir?
a) Sivas            b) Erzurum       c) Diyarbakır               d) Amasya

9- Türk ordusu Batı Cephesinde aşağıdaki savaşlardan hangisini yapmamıştır?
a)I. İnönü Savaşı          b)Sakarya Savaşı         
c)II.İnönü Savaşı          d)Traplusgarp Savaşı
               
10- Aşağıdaki kongrelerden hangisi ulusal bir kongredir?
a)Erzurum Kongresi     b)Sivas Kongresi         
c)Amasya Kongresi     d)Havza Genelgesi

12- Batı cephesinde Yunanlılara ilk kurşunu sıkan kişi kimdir?
a)Tahsin Hasan            b)Kubilay        
c)İsmet İnönü               d)Hasan Tahsin

13)- Trablusgarp Savaşı’ndan sonra hangi antlaşma imzalanmıştır?
a)Mudanya Ateşkes Antlaşması        b)Mondros Ateşkes Antlaşması    
c)Uşi Antlaşması                                  d)Lozan Barış Antlaşması

14)- Halkının kahramanca savaşından dolayı ‘’kahraman’’ unvanını alan şehrimiz hangisidir?
a)Urfa                b)Adana            c)Antep            d)Maraş

15)         
I.    1998 yılında doğdum.  
II.   2004 yılında okula başladım.
III.  2000 yılında kardeşim oldu.         
IV. 1999 yılında deprem oldu.
Yukarıda olaylar kronolojik bir sıraya konulduğunda hangisi doğru bir sıralama olur?
a)  I, II, III, IV             b)  I, III, II, IV            
c ) I, IV, II, III             d)  I, IV, III, II

16)-  Hangisi Batı Cephesinde yapılan savaşlardan biri değildir?

a)I. İnönü                     b) II.İnönü                   
c)Trablusgarp              d)Sakarya Meydan Savaşı
Yorum Gönder

 
Top