0


4. Sınıf Sosyal Bilgiler Yaşadığımız Yer Ünitesi Soruları Online Testi Çöz
Soru 1.   Hangisi krokinin özelliklerinden değildir?
A)Sembollerden yararlanılması
B) Ölçekli olması
C)Kuşbakışı olması
D)Kabataslak çizilmesi

Soru 2.   Güneş hangi yönden doğar?
A) batı       
B) güney     
C) doğu     
D) kuzey


Soru 3.   Aşağıdakilerden hangisi yön bulmamıza yardımcı olur?

A)  pusula                   
B) kuş yuvaları
C) çalar saat                
D) ağaç dalları

Soru 4.   Depremi en doğru biçimde hangisi tanımlar?

A) Barajların taşması
B) Kar kütlesinin kayması
C) Toprağın kar sularının etkisiyle kayması
D) Çeşitli nedenlerle yerin sarsılması

Soru 5. Coğrafi yönler hangisine göre belirlenmiştir?
A)Kutup Yıldızı’na göre
B)Mevsimlere göre
C)Güneş’in doğuş ve batışına göre
D)Ay’ın Dünya etrafındaki hareketine göre

Soru 6.   Hangisi yön bulma yöntemi değildir?
A)Bulutların hareketlerini incelemek
B) Pusula kullanma
C)Karınca yuvalarına bakarak
D)Güneş tam tepede iken(öğleyin) dik bir çubuğun gölgesini incelemek

Soru 7.   Hangisi depremin yıkıcı etkilerine karşı alınabilecek önlemlerden değildir?

A) Binaları az katlı yapmak
B) Sivil savunma ekipleri kurmak
C) Zemin koşullarına uygun inşaat teknolojileri kullanmak
D)Deprem kuşağındaki bölgelerde yerleşim yerleri kurmamak


Soru 8.      I. Doğu       II. Güneydoğu     III. Sis

Yukarıda verilen kavramların sınıflandırılması hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Anayön- hava olayı-arayön
B) Hava olayı-arayön-anayön
C) Anayön-arayön-arayön
D) Anayön- arayön- hava olayı

Soru 9.   Hava durumu tahminleri ifade edilirken hangisinden yararlanılmaz?
A) sembol       
B) pusula       
C) sayı  
D) grafik

Soru 10.   Bir akarsudaki balıkların ölmesinden hangi sonuç çıkarılmaz?
A) Balıkların fazla ürediği
B) Doğaya karşı duyarlı davranılmadığı
C) Suya balıklar için zararlı atıkların karıştığı
D)Doğal dengenin bozulmaya başladığı

Soru 11.   Hangisi erozyonu hızlandıran etkenlerden değildir?
A)Ormanların yok edilmesi
B) Hayvanların bilinçsiz otlatılması
C) Yamaçların dikine sürülmesi
D)Barajların yapılması

Soru 12.    Yönler ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A)Karıca yuvalarının toprak yığılı kısmı sürekli güneyi gösterir.
B) Doğu bir ara yöndür.
C) Pusula iğnesinin renkli ucu sürekli kuzeyi gösterir.
D)Kaybolduğumuzda sürekli kuzeye doğru gidilirse yolumuzu daha kolay buluruz.
 
Soru 13.   Depreme karşı hazırlık yapacak olursak ilk önce hangisini yapardık?

A) Evimizi depreme karşı dayanıklı yapmak
B) Elektrik, gaz ve su akışını kesmek
C)Kan bağışında bulunmak
D) Deprem çantası oluşturmak

Soru 14.   Çevre sorunlarıyla hangi kurum ilgilenir?
A)  Belediye başkanı  
B) Kızılay Kurumu
C) Çevre Bakanlığı     
D) Kamuoyu


Soru 15.   Depremin süresi  ve şiddeti hangi alet ile ölçülür?
A)barometre     
B) fay   
C) termometre         
D)sismograf


Soru 16.   Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) sembol       
B) çevre     
C) kroki    
D) grafik


Soru 17.   I.Deprem      II. Fırtına     III. Yağmur

Yukarıdakilerden hangileri hava olayı değildir?
A) yalnız I      B) yalnız II   
C) I ve II   D) II ve III

Soru 18.   Kutup Yıldızı hangi yönü gösterir?
A) Güney        B) Doğu   
C) Batı      D) Kuzey

Soru 19.   ‘’Japonya, şiddetli depremlerin ve tsunamilerin çok sık yaşandığı bir ülkedir. Fakat Japonya’da depremlerden kaynaklanan can kaybı depremlerin şiddeti ile karşılaştırıldığında çok küçüktür.’’

Bu bilgiden çıkarılabilecek en doğru sonuç hangisidir?
A)Japonların otoyolları depreme dayanıklıdır.
B)Japonlar, teknolojik ilerlemeye çok önem vermektedir.
C) Japonya’da depreme karşı etkili önlemler alıp uygulanmaktadır.
D)Japonya gelişmiş bir ülkedir.

Soru 20.   İnsanları hava olayları ile ilgili bilgilendiren kuruluş hangisidir?

A) Rasathane       B) Meteoroloji
C) Kızılay           D) Verem Savaş Derneği 
                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top