0

İNSAN ATATÜRK
Atatürk İzmir Zaferi’nden sonra trenle Ankara’ya dönmüştü. Vali daha önceki istasyonlardan birinde kendisini karşılamaya gitti. Vali:
– Atatürk nerededir? diye sordu.
– Daha giyinmedi, dediler.
Vali Atatürk’ün arkadaşı idi. Biraz teklifsizliğe vurarak kompartımanın kapısına kadar gitti:
– Giyindiniz mi efendim, dedi.
– Hayır ceketsizim.
İçeri girdi. Atatürk:
– Uyuyamadım, dedi.Battaniye, yastık koymamışlar. Koluma dayandım, ağrıdı. Ceketimi yastık yapayım dedim, üşüdüm. Uyuyamadım, kalktım.
– Peki ama efendim niçin haber vermediniz?
Gülümseyerek cevap verdi:
– Hepsi de benim kadar uykusuzdular. Rahatsız etmek istemedim.
(Aşağıdaki 4 soruyu metne göre cevaplayınız.)

1. Atatürk Ankara’ya ne zaman dönmüştü? ( 5P)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............

2. Atatürk’ü karşılamaya kim gidiyor? ( 5P)
……………………………………………………………………………................

3. Atatürk neden uyuyamamış? ( 5P)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................

4. Atatürk’ün kimseye haber vermemesinin sebebi neymiş?( 5P)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................
5. Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlılarını yazınız.  ( 5P)
pahalı

ince

cimri

sağlam

ağır

6. Aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlılarını yazınız. ( 4P)   
yıl

anı

fikir

yurt


7. “pazar” kelimesinin farklı anlamlarıyla (sesteş) iki cümle kurunuz. (4P)

…………………………………………………...........................................

……………………………………………………................................. .....

8. Aşağıda karışık olarak verilen sözcükleri anlamlı ve kurallı cümle haline getiriniz. (4P)

doğum -  katılamadı– Ezgi – gününe - arkadaşının
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
boyalı – durduk  -  pembe -  bir -  önünde -  evin
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Aşağıdaki tabloda verilen sözcükleri yapılarına göre türlerini yanlarına yazınız. (Basit,Birleşik,Türemiş) (10 P)

SÖZCÜK
SÖZCÜK TÜRÜ

SÖZCÜK
SÖZCÜK TÜRÜ
Oyuncu


Devekuşu

Gemiler


Kapıcı

Tarafsız


Yurtsever

Bahçede


Çiçeklik

Aynalı


Kalp


10.Aşağıdaki sözcükleri alfabeye göre sıralayınız. (4P)

a.) Ev – Zeytin – Macera – Araba
……………………………………………………...............................

b.) kuş – kedi – kaplan – kiraz
……………………………………………………..............................

11. Aşağıdaki kelimelere ait birer tanım cümlesi yazınız. (4P)

Masa:……….………………………………………............................

Kalem:……………………………………………..............................


Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları dikkatli çözerek doğru olan seçeneği işaretleyiniz. (Her doğru 3 Puan)

“Annem bizimle gelmek istedi.”
1. Yukarıdaki cümlede eylemi yapan kişiyi belirten sözcük hangisidir?
a)annem             b)bizimle            c)gelmek            d)istedi

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “temiz”sözcüğü mecaz anlamdakullanılmıştır?

A.  Kerem odasını çok temiz tutar.
B.  Dolabım her zaman temiz ve düzenli olsun isterim.
C.  Temiz çamaşırları katlayıp dolaba koydum.
D.  Ayşegül çok temiz kalpli bir kızdır.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “burun”sözcüğü gerçek anlamdakullanılmıştır?

A. Havalar soğuyunca burnu akmaya başladı.
B. Gülşen her şeye burun kıvırıyor.
C. Ceren burnu havada bir kızdır.
D. Bu sene pek burnun büyümüş; hiçbir şeyi beğenmiyorsun.

4. “ışık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A)   Sokak ışıkları yolları aydınlatıyordu.             
B)   Bütün gözlerden anlamlı ışıklar saçılıyordu.                              C)   Okuyabilmek için mum ışığı yeterli değildi.   
D)   Yan odaya gidip ışığı yaktı.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlısözcükler bir arada kullanılmıştır?

A.  Ne yapacağını kara kara düşünüyor.
B.  Dolabın altına da üstüne de baktı.
C.  Eğri büğrü ipi düzeltmeye çalıştı.
D.  Yalan yanlış sözleri çok rahatsız ediyor.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuçilişkisi vardır?

A.   Arkadaşlarımla pikniğe gittiğimizde çok eğlendik.
B.  Sınıfta işlediğimiz konuyu evde tekrar etmeliyiz.
C.   Hastayım bu yüzden seninle oynayamam.
D.  Ahmet gece gündüz sabırla çalıştı.

7. “ İlgi...... ailelerin çocukları genelde başarılı oluyor.” cümlesinde eksik yazılan sözcüğe hangi ek gelmelidir?

 A)   -ci           B)   -siz             C)   -lik               D)   -li
Gökhan elindeki taşları hızla denize fırlattı.”
8. Yukarıdaki cümlede hangi sorunun cevabı yoktur?
a)Kim                   c) Niçin
b)Nasıl                 d)Nereye

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük çoğul isimdir?
A)  Bir torba dolusu arpaları var.
B)  Sular üç gün boyunca akmadı.
C)  Her yaz burası böyle kalabalık olur.
D)  Birçok çocuk bahçeye çıktı.

10. “Okuldakiler” sözcüğündeki sesli harfler hangileridir?
A) a,e,i,ö,ı          B) o,u,a,i,e        C) o,a,ı,ö,e        D) e,o,ı,i,a

11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök ve eklerine yanlış ayrılmıştır?
A) Kitapçı                                           Kitap + çı
B) Yolculuk                                        Yol + cu + luk    
C) Balıkçılık                                        Balık + çı + lık
D) Çantacı                                          Çan + ta + cı

12.Gözden düşmek.” deyimi hangi cümlede anlamına uygun kullanılmıştır?

A)  İyi not alınca gözden düştü.                                  
B)  Gözden düşünce mutlu oldu.
C)  Gözden düşmemek için tembellik yapıyordu.     
D)  Bu davranışlarıyla iyice gözden düştü.

13. Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesidir?

A- Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.
B-  Bugün okulda açıları öğrendik.
C-  90 derecelik açıya dik açı denir.
D-  Açılar konusunu zevkle işledik

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? 
A-  Yalan yanlış işlerle beni kandırma.               
B - Siyah elbise kara gözleriyle uyum sağlamıştı.
C-  Dün başlayan yolculuğumuz bugün bitti.        
D-  Genç yaşlı herkes sokağa döküldü.

15. “Köprüden geçeceğim ………. korkuyorum.
”  Yukarıdaki boş yere, hangi kelime gelemez?
A) ama          B) ancak         C) artık    D) fakat

NOT: Sınav süreniz 40 dakikadır. Sınavınız bitince gözden geçirmeyi unutmayınız!  
Yorum Gönder

 
Top