0

Merhaba arkadaşlar, 4. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı Örnek  Sorularını sizlerle paylaşıyoruz. Bu yazımızda sorulan sorular gerçek sorulardır. Bir 4. Sınıf Türkçe sınavında uygulanmıştır. Öğretmeninizin size soracağı sorular da benzer şekilde olabilir. Bu sebepten dolayı, soruları dikkatlice incelerseniz, gireceğiniz 4. Sınıf Türkçe dersi ikinci yazılısından iyi bir not alabilirsiniz. İyi çalışmalar... 

KIŞ HAZIRLIKLARI

Sonbahar geldi. Tüm canlılar kışı kolayca geçirebilmek için hazırlıklara başladı.
Böcekler yaprakların diplerine toplanıyorlar. Sincaplar çok sevdikleri cevizleri toplamakta. Karıncalar dur durak bilmeden yuvalarına yiyecek taşıyor. Göçmen kuşlar çoktan yola çıktılar.
Annem de hazırlıklarını tamamlamak üzere. Turşu kurdu, biber ve patlıcan kuruttu, iplere dizdiği biber ve patlıcanlar kolyeye benziyor. Teneke kutulara çiçek soğanları ekti. Kışın kuşlara vermek için torbalara yem koydu.
Ben de boş durmadım. Kurumuş yaprakları topladım. Karton üzerine yapıştırarak bir kolaj hazırlamak istiyorum.

A) Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.    ( 6 x 3 =18 Puan )

1)  Canlılar neden hazırlık yapıyorlar?
........................................................................................................................
2)  Sincaplar ne yapmaktadır?
........................................................................................................................
3)  Teneke kutularına çiçek soğanları eken kimdir?
........................................................................................................................
4)  Böcekler nereye toplanıyor?
........................................................................................................................
5)  Metinde anlatılanlar ne zaman gerçekleşiyor?
........................................................................................................................
6) Karıncalar nasıl yiyecek taşıyorlar?
........................................................................................................................

B ) Aşağıda verilen sözcükleri zıt (karşıt) ya da eş anlamlıları ile eşleştiriniz.(10 x 2 = 20 Puan)


SORULAR                    
(15 x 3 = 45 Puan)


1. Hangi seçenekte karşılaştırmavardır?
A) Tüm çiçekler güzeldir.
B) Ağaçlar çiçeklerden daha güzel kokuyor.
C) Menekşe en beğendiğim çiçektir.
D) Erik çiçeğini çok severim.

2. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamında kullanılmıştır?
A)  Bugün sırtı durmadan  ağrıdı.
B) Tatlı diliyle her sorunun üstesinden gelirdi.
C) Sorular karşısında uyanık olmalıyız.
D) Toplantıda bize çok ağır sözler söyledi.

3. Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda hangi sıralama doğru olur?


A) 3-1-4-2                        B)1-2-3-4
B) 3-2-4-1                        D)4-1-2-3

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi olumsuz
bir cümledir?
A. Bu kazağı hiç beğenmedim.
B. Bisiklete binmeyi çok istiyorum.
C. Bir gün, 24 saattir.
D. Bence uzun saçla daha etkileyici oluyor.

5. Aşağıdaki kelimelerin hangisi yapım eki almıştır? (Yeni kelime oluşmuştur?)
A) yollar                     C)yoldan
B) yolcu                      D) yolun

  I. Bahar geldiğinden çiçekler açtı.
 II. Çiçekler açtığı için polenler uçuşuyor.
III. Polenler uçuştuğu için alerjiler çoğaldı.
IV. Bende de polen alerjisi var.
6. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangisinde sebep - sonuç ilişkisi yoktur?
A) I             B) II             C) III            D) IV


7. Yukarıdaki atasözüyle aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
A. çalışmanın                    B. tasarrufun
C. gölün                           D. dostluğun 

8. “Bitki örtüsünün hiç bulunmadığı veya çok seyrek olduğu geniş arazilere çöl denir.”cümlesi tür olarak nasıl bir cümledir?
A. Soru Cümlesi      B. Olumsuz Cümle                  
C. Devrik Cümle                 D. Tanım Cümlesi

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? ( 3p )
    A) Burcunun köpeği Karabaş havlıyor.
    B) Ankara’da almanca kursuna gidiyorum.
    C) Atatürk’ün babası Ali rıza bey’dir.
    D) Papatya Oteli’nde Bülent’i gördüm.

10. Annem pazardan elma (  ) armut (  ) üzüm ve kavun almış (  ) Babam (  ) Neden karpuz almadın(  ) (  ) dedi.
Yukarıdaki cümlelerde yay ayraçların bulunduğu yere sırayla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
A)  (,) (,) (!) (“) (?) (”)        B)  (,) (,) (!) (“) (.) (.)         
C)  (,) (,) (.) (“) (?) (”)         D)  (;) (;) (.) (,) (?) (.) 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel
(kişisel) bir yargı içermektedir?
A. Bir metre yüz santimetredir.
B. Okullar Eylül ayında açılmaktadır.
C. Dünyanın en güzel mesleği öğretmenliktir.
D. Bir gün 24 saattir.

12. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “çok acıkmak“ anlamındadır?
A. Karnı zil çalmak             B. Karnı geniş
C. Karnından konuşmak      D. Ağzı yanmak

13. “Köprüden geçeceğim ………. korkuyorum.”  Yukarıdaki boş yere, hangi kelime gelemez?( 5 puan)
A) ama          B) ancak         C) artık    D) fakat

14. Aşağıdaki sözcükler sözlükte sıralandığında hangisi en sonda yer alır?
A. cansız      B. cami       C. çevik      D. çuval

15. Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi
çoğul ek almıştır?
A. kiler        B. silgiler     C. kalem     D. defter   NOT: Süreniz 40 Dakikadır!   BAŞARILAR
Yorum Gönder

 
Top