0

4. sınıf Türkçe dersi için şahane bir sınav örneği. Bu sınavımıza göz atın derim arkadaşlar. 2. yazılı sınavı için güzel bir örnek. Belki de Türkçe bilimleri yazılısında karşınıza bu sorular çıkar ve 100 alırsınız. İşin şakası bir yana ama sorularınızın bunlara benzeyeceği de bir gerçek. Haydi şimdi çalışma zamanı. Kolay gelsin hepinize...
2015/2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
…………………….. İLKOKULU 4. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ ….. DÖNEM ….. YAZILI SINAVI
A)    Aşağıdaki metni okuyarak soruları cevaplayınız.

    TELEFON TELLERİ
    Birkaç yıl önce köyüme doğru yola çıktım. Otomobilimle köye yaklaştım ki birkaç çocuğa rastladım. Çocuklar telefon tellerine taş atıyorlardı. Arabamı durdurdum.
- Ne yapıyorsunuz çocuklar, diye sordum.
- Telefon tellerine, ucuna taş bağlayıp ip atıyoruz, dediler.
 Onlara telefonun önemini anlattım. Düşünün bakalım, köyümüzde bir felaket olsa haber almadan insanlara nasıl yardım ulaşır? Bu telefonlara zarar vermek ulusa zarar vermektir. Telefonlar bizlerin verdiği paralarla, ödediğimiz vergilerle yapılıyor. İnsan kendi malına zarar verir mi?
   Çocuklar yaptıklarından utandılar, benden özür dileyerek oradan uzaklaştılar.

 1.Yazar otomobiliyle nereye gidiyor?
  ………………………………………………………………………………………………………………….
 2.Yazarın yolda rastladığı çocuklar ne yapıyorlar?
 …………………………………………………………………………………………………………………..
 3.Yazar çocukların davranışı karşısında ne yapıyor?
 …………………………………………………………………………………………………………………..
 4.Bu metinden nasıl bir sonuç çıkardınız?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

 5.Aşağıdaki deyimleri anlamları ile eşleştiriniz.   
1. Ağzı açık kalmak                                (……)  Çok sevinmek
2.Ağzı kulaklarına varmak.                      (……)  Dikkatsizce bakmak
3.Göz atmak                                          (……)  Çok korkmak  
4.Gözünde tütmek                                     (……)  Çok şaşırmak
5.Ödü patlamak                                      (…....)  Çok özlemek    
                                                                                                                                                                                                                                         
6. Aşağıdaki tabloda verilen atasözlerini anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

                    ATASÖZÜ

                             ANLAMI
1
Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

Komşularımızla iyi geçinmeliyiz.
2
Sakla samanı gelir zamanı.

Yalan er yada geç ortaya çıkar.
3
Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

Yardımlaşmak.
4
Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.

Zor şartlarda çalışan her zaman rahat eder.
5
Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.

Tasarruf etmek.

7. Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılmış kelimelerin eş ve zıt anlamlarını yazınız. Eş sesli ise sesteş kutusunu işaretleyiniz.
CÜMLELER
EŞ ANLAMLI
ZIT ANLAMLI
SESTEŞ(EŞ SESLİ)
Yaşlı teyzenin gözleri görmüyordu.Karnı olduğu için ağlıyordu.Bir bardak süt tim.Yazılıda yirmi soru vardı.Parlak kumaşlardan bir elbise dikmiş.
8. Aşağıda altı çizili kelimelerin hangi anlamda kullanıldığını karşılarına yazınız.
                                                                      (Gerçek anlam-Mecaz anlam-Terim anlam)
Kitapları taşırken kollarım koptu.                      ………………………………….
Bu şiire bayılıyorum.                                          ………………………………….
Cümlenin yüklemini bulamamıştı.                       ………………………………….
Burak eve gidip dinlenmek istiyor.                     ………………………………….
Şarkı söylerken notaları kaçırmamalısın. ………………………………….

  
9. ‘’uzun-kısa’’ kelimeleri arasındaki ilişki hangi cümlede yoktur?

A)  Soğuk kahveyi sıcak kahveden daha çok seviyorum.
B)  Dar yollar bir yıllık çalışma sonucunda genişletildi.
C)  Van kedisinin bembeyaz tüyleri vardır.
D)  Gece gündüz hiç durmadan çalıştı.

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “haşlanmak” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmamıştır?
A. Haşlanmış yumurtayı çok severim.                    
B. Çaydanlık devrilince elim haşlandı.
C. Gecikince dedem bizi bir güzel haşladı.             
D. Dün güneşlenirken sırtı haşlanmış.

11.   j Konu       k Hazır       l Önem       m Berber         n Bağımsız            Güneş           İnsan
Yukarıdaki sözcüklerden kaç tanesi “-lık, -lik” eki getirildiğinde yeni bir anlam kazanır?
               A) 6                               B) 5                            
C) 4                     D) 3

12.Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kök ve ekleri yanlış gösterilmiştir?
    A) Sevgi: sev+gi           B) çiçekçilik: çiçekçi+lik            

C)gençlikte: genç+lik+te          D) Evcilik: ev+ci+lik

13.Aşağıdakilerden hangisi alfabetik sıraya göre en sonda yer alır?
           A)
köpük           B) masal          C)fidan          D)limon

14) Eyvah(  ) Annemin en sevdiği vazosunu kırdın(   ) Hemen bu dağınıklığı toplamalıyız( ) Bana yardım edeceksin değil mi(   )”
Cümlesinde ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (?) (.) (!) (.)          B)(!) (.) (.) (?)             
C)(!) (.) (?) (.)            D) (.) (.) (!) (?)

15.Aşağıdaki çiçek adlarının hangisinde daha fazla ünlü harf vardır?
A. Lale                        B. Kasımpatı                
C. Gül                          D. Karanfil

16.''Çantamda kalem,sözlük,kalemlik,cetvel bir de suluk var.''cümlesinde türemiş kelimelerin tamamı hangi şıkta verilmiştir?
A. kalem-sözlük-cetvel
B.sözlük-kalemlik-suluk
C. kalem-cetvel-suluk
D. kalemlik-cetvel-suluk

17. (I) Yaz tatilinde dedemin köyünde kalacaktık.(II) Çünkü dedem ağır bir hastalık geçirmişti. (III) Dedemle bir süre köyde yaşayacaktık. (IV) Bu durum en çok beni  mutlu etmişti.
     Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde  mecaz bir anlatım vardır?

A. I                   B. II               C. III                D. IV

18. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hece sayısı daha fazladır?
A. Telefonları               B. Hanımeli                  C.Gülümseme             D. Arı

19. Aşağıdaki hangi kelimenin sonuna sesli ile başlayan bir ek getirdiğimizde ünsüz yumuşamasımeydana gelir?

A. Kız                          B. Ekmek                    C.Gelin                                   D. Tuz

20. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumu kuralına uymaz?

A.     Kasaba, her zamankinden sessiz ve huzurluydu.
B.     Çukurova’nın sıcağı hiç ama hiç çekilmez.
C.     Elindeki kalemi çantasına koydu.
D.     Derslerinin sonunda iki test çözdü.

Not: Her soru 5 puandır. Cevaplarını kontrol et. Başarılar dilerim.     
Yorum Gönder

 
Top