0

.................................................. İLKOKULU
4/A SINIFI TÜRKÇE
2015-2016 1.DÖNEM 2.YAZILI SINAVI

Bütün hazırlıklar tamamlanmıştı. Bayram temizliği yapılmış, baklavalar açılmıştı. Amcamın hanımı yaprak sarmalarını yapmıştı. Bu bayram da diğer bayramlar gibi sabah kahvaltısını dedemlerde yapacak ve ilk önce onlarla bayramlaşacaktık. Neden sadece iki tane dini bayramımız var ki. Hâlbuki ne güzel günler bu günler. İnsanlar birbirine gidip geliyor, uzun zamandır görüşemeyenler görüşebiliyor. Bayram harçlıkları ve hediyelerle çocuklar sevindiriliyor. Bu yüzden biz de büyüyünce bu geleneklerimizi yaşatmalıyız. Bayramlarımıza sahip çıkmalıyız.
1,2,3 soruları metne göre cevaplayınız.
1) Yukarıdaki paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
 A) Bayram harçlıkları            B) Milli bayramlarımız     
 C) Bayramlarımızın önemi                D) Hazırlık yapma
                                         
2) Yazar ve ailesi bayram sabahları nerede kahvaltı yapıyorlarmış?
A) Bayramlaşmak için gittikleri yerlerde    B) Dedelerinde                                    
C) Amcalarında                                            D) Çay bahçesinde

3) Paragrafa göre bayramlarımıza niçin sahip çıkmalıyız?
 A) Toplumsal ilişkileri geliştirdiği için                  
 B) Daha çok baklava yemek için
 C) Dedelerimizde kahvaltı edebilmek için               
 D) Harçlık almaya devam etmek için

4- Aşağıdaki kelimeleri sözlük sırasına göre yazdığımızda en son hangisi gelir?
A) yolsuz                        B) yolluk
C) yolcu                          D) yolculuk

5)Aşağıdaki tabloyu istenilene uygun doldurun.
KELİME
EŞ ANLAMI
KELİME
ZIT ANLAMI
Anıt

Yoksul

Uygarlık

Ucuz

Acayip

Taze

ihtiyar

Islak

Sıla

Karanlık6- “çökmek” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde farklı
anlamdı kullanılmıştır?
A) Bina birden çöktü.
B) Acı haberi duyunca olduğu yere çöktü.
C) Yüzündeki kırışıklar çöktüğünü gösteriyordu.
D) Köprü yağışa dayanamadı ve çöktü.

7- “İşten artmaz, …………………… artar.” Atasözünde noktalı yere hangisi gelmelidir?
A) baştan          B) koldan          C) ayakta         D) dişten

8- “Bu oyunu siz oynayacaksınız”
Yukarıda yer alan cümlede eylemin yapıladığı zaman hangisidir?
A) Gelecek zaman                  B) Şimdiki zaman
C) Geçmiş zaman                   C) Geçen zaman

9-  Bir saatten beri oturuyorum.
      Palto, üzerine iyice oturmuş
      Nazan, Bolu’da oturuyor.
      Böyle oturacağına biraz çalış.
“Oturmak” fiili yukarıdaki cümlelerde kaç farklı anlamda(kişi olarak) kullanılmıştır?
A) 2                                        B) 4
C) 1                                        C) 3

10- “Düşmek” kelimesi aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Maç yaparken yere düştü.
B) Dengesini kaybetti ve düştü.
C) Adamın çenesi düştü bir kere, durmaz artık.
D) Kalemini düşürmüşsün.

11- “Bu halini görünce içim cız etti.” Cümlesinde hangi duygu yaşanmaktadır?
A) Mutluluk                            B) Endişe
C) Panik                                  D) Üzüntü

12- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?
A) Uzun zamandır yapmaya çalışıyorum.
B) Zor bir soru, çözemedim.
C) Soruya bir de ben bakayım.
D) Bende yapamayacağım.

13- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteş bir kelime vardır?
A) Artık bu yoldan gitmeyeceğim.
B) Gelmeye çalışırım.
C) Sen git, ben gelirim.
D) Beni bekleme.

14- “ Ahmet bundan sonra bu mahallede oturmayacak.”
Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisine cevap bulamayız?
A) Kim                                        B) Nasıl
C) Nerede                        D) Ne zaman

15- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin zamanı şimdiki zamandır?
A) Kuşlar buradan gitmiş.
B) Göçmen kuşlar 4 ay sonra geri gelecekler.
C) Şu anda yoldayım, geliyorum.
D) Beraber gittik.

16- “Trafik yoğun olduğu için …………………”
Cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz
A) okula geç kaldım.
B) programa yetişemedim.
C) son hızla gittim.
D) eve geç vardım.

17- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel yargı vardır?
A) Hikayedeki karakterler hayvanlardan seçilmiş.
B) Oyunun süresi kısaydı.
C) Maçı ev sahibi ekip kazandı.
D) Çok güzel resim yapmış


18) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dokunmak “ sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır?
A) Sırtına hafifçe dokundum.                         
B) Yağlı yemek mideme dokundu.
C) Bir dokun, bin ah işit.                                
D) Söylediği sözler bana çok dokundu.

19)  1 – Daha yeni oturdum.      2 – Haberlere bakıyorum.
        3 – Kitap okuyorum.      4 – Ödevlerimi yapacağım.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde eylemlerin zamanı aynıdır?
A) 1 ve 2         B) 2 ve 3            C) 3 ve 4              D) 1 ve 4

20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel yargı vardır?
A) Bizim ev sokağın en güzel evidir.
B) Yunus en iyi arkadaşımdır.
C) Şiirleri çok severim.
D) Okullar Eylül ayında açılır.

21-Aşağıdaki cümlelerde (   )  ile gösterilen yerlere uygun noktalama işaretlerini koyunuz.
1)  Yaşlı kadın, tüm gücüyle bağırdı (   )
2)  Eyvah (   )  tabaklar kırıldı   (   )
3) Bu köy güzel (   ) güneşli (   )  sevimli ve sıcak (    )
4) Benimle oynar mısın (    )
5) (    )  Yetişin, yangın var(   )

22-Aşağıdaki tümcelerin hangisinde terim anlamlıbir kelime kullanılmıştır?
A)Akşama kadar arabayla gezip durduk.                 
B)Öğretmen ödev olarak çıkarma işlemi verdi.
C)Bahçeden annem için gül topladık.                      
D)Çamaşırları astığı ip ağırlıktan kopmuş.

23-“Aynı kaptan yenen yemek,
        Bin dudağın değdiği tas.
        Ah köyüm, baba ocağım,
        Suyun zemzem, taşın elmas.”
Yukarıdaki şiirin ana duygusu hangisidir?
A)Baba özlemi
B)Doğa sevgisi
C)Memleket özlemi
D) Zengin olma isteği

24-Aşağıdaki cümlelerin hangisi tanımcümlesidir?
A)Okulumu çok özledim.      
B) Kendisini izleyenleri güldüren, eğlendiren oyunculara palyaço denir.
C)Bazen yıldızlara ulaşmak istiyorum.      
D) En sevdiğim renk mavidir.

25-   “Eğitim tüm dünya devletlerinin en önemli konusudur.  Ülkelerin gelişmişliği eğitime verdiği
değerle ölçülür. Eğitim düzeyi yüksek ve kaliteli olan ülkelerde gelişme süreci daha da artar.”
            Bu parçada aşağıdaki düşüncelerden hangisine  yer verilmemiştir?
A) Eğitimin ne kadar önemli olduğuna           
B) Eğitimle bir ülkenin gelişebileceğine
C) Eğitimin bir dünya konusu olduğuna          
D) Eğitim için iyi öğretmenler yetiştirildiğine

26. Küçük sözcüğü hangi cümlede sıfat olarak kullanılmıştır?
A) Kendi küçük ama aklı büyüktü.
B) Hey küçük! Nereye böyle?
C) Küçükleri daima korumalıyız.
D) Küçük ev çok şirin görünüyordu.

27) Aşağıdaki sözcükleri Basit, Birleşik, Türemişdiye sınıflandırınız.
1.Kağıt:....................................
2.Sözlük:.................................
3.Kitaplık :..............................
4.Beşiktaş:............................
5.Kalemler:.............................

28) Aşağıda karışık verilen sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturarak alttaki  satıra yazınız.


1)bu – kentteki – parkı – severmiş – çok – herkes            …………………………………………………………………

2)birlikte- bu- annemle- pazar- gittik- sinemaya
…………………………………………………………………

3)olmuş – parka – artık – insanlar – gelmez            …………………………………………………………………
29) Otobüsümüz, saat beşte otogardan Ankara’ya hareket edecek.cümlesinde
Yukarıdaki cümlede hangi sorunun yanıtı yoktur?

  A. Nereden?      B . Nasıl?     C.Ne zaman?      D. Nereye?

Arkadaşlarımızın yaşadığı üzüntülere sevinmemeliyiz. Arkadaşlarımızla  alay etmemeliyiz. Bir gün bizde onlar gibi üzüntü yaşayabiliriz veya alay edilebilecek bir duruma düşebiliriz.
 30) Yukarıdaki açıklamalara göre en uygun atasözü hangisidir?
A-Sakla samanı gelir zamanı          
B-Gülme komşuna gelir başına
C-Ağaç yaşken eğilir                      
D-Üzüm üzüme baka baka kararır

31-“tuz” sözcüğünün sonuna aşağıdaki eklerden hangisi getirilirse anlamı değişmez?
A) suz       B) luk         C) lu            D)  u

32-Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “bağlaç” yoktur?

A)Burçin ile Nazan kardeştirler.      B)Kitap ve defter aldım.

C)Erken gelsem de yetişemem.        D)Törende şiir okudu.


33).“Yaşlı adam, köyde küçük bir konut aldığını söyledi.”
Altı çizili sözcüklerin yerine aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilirse anlam değişmez?(6 puan)
A. Dede-ufak-kulübe     
B. Genç –büyük-ev       
C. İhtiyar –ufak-ev          
D. Yaşlı –büyük–bin

34. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük çoğul isimdir?
A)  Bir torba dolusu arpaları var.
B)  Sular üç gün boyunca akmadı.
C)  Her yaz burası böyle kalabalık olur.
D)  Birçok çocukbahçeye çıktı.


35) Aşağıdaki tümcelerde ismin yerine kullanılan sözcüklerin altını kırmızı kalemle çiziniz.

—  Bunu bir daha inceleyelim.
                                  
—  Siz nereye gidiyorsunuz?

—  Kimileri doğanın değerini bilmez.
                                  
—  Serçelerden birkaçı yine geldi.

—  Herkes bahçeye toplansın. 
                                  
—  Bizim arabayla yolcuğa çıktık.

—  Sizin evde ders çalışalım.   
                       
—   Onu tanıyor musun?


36. Aşağıda verilen isimlerin türünü örneklerdeki gibi karşılarına yazınız.
Ayakkabı             cins isim (örnek)
Adana              özel isim (örnek)
Türkiye……………………………
etek……………………………
Ali……………………………
Fransa……………………………
kağıt……………………………
Mehmet Yaşar……………………………
bardak……………………………
masa……………………………
Türkiye Hava Kurumu……………………………
dolap……………………………

37. Aşağıdaki tabloyu uygun örnekler yazarak doldurunuz.
Tekil İsim
Çoğul İsim
Topluluk İsmi
Somut İsim
Soyut İsim38.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler gerçek anlamıyla kullanılmışsa başlarındaki noktalı yerlere "G", mecaz anlamıyla kullanılmışsa "M" yazınız.
1.       (……) Çok tatlı bir çocuk.
2.       (……) Bugün hava çok soğuk.
3.      (……) Bana  çok  soğuk  davrandı.
4.      (……) Havalar ısınacakmış.
                                
5.       (……) Arkadaşım kalbimi kırdı.
6.       (……) Ağır yükler taşımak vücuda zarar verir.
7.      (……) Selin, tartışmada çok  ağır konuştu.
8.      (……) Sert  bakışlarından çok  korktum.39) Birinci sütundaki altı çizili sözcükler ikinci sütundaki soruların cevabıdır. Buna göre sorularla cevaplarını eşleştiriniz. 
  
(……) Çocuklar evin bahçesinde toplandı.
(……) Manavdan erik aldık.
(……) Yarın Ankara’daki teyzeme gideceğiz.
(……) Az önce ağlaya ağlaya merdivenlerden indi.
(……) Yarım saattir hastanede bekliyorum.

1. Ne zaman?
2. Nasıl?
3. Nerede?
4. Ne?
5. Kim?


40) Aşağıdaki sözcükleri kullanarak cümlelerdeki boşlukları, anlamlı olacak şekilde  doldurunuz.
   *Bunun sonucunda                *çünkü                *veya                *gibi           *ancak
a)     Herkes çöpleri denize atıyor ....................................................................  denizlerimiz kirleniyor.

       b) Çocuk bana bağırdı   ...................................................  elimdeki çöpü denize atmama kızmıştı.

       c) Geziye ablam     ..................................    ağabeyimle  gideceğim.

      d) Ben de sizinle kantine geleceğim ....................................  bir şeyler yemeyeceğim.

      e) Arkadaşlarım arasında  Zeynep ………………………………  çevreye önem veren birisine rastlamadım.
Yorum Gönder

 
Top