0

Arkadaşlar sizlere yeni bir sınav örneği sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Şimdi çalışma zamanı. Türkçe sınavı ihmale gelmez sakın unutmayın. Bir çok örnek sınav görebilirsiniz. Ancak en yenisini Sorutest.Net'te bulabilirsiniz. Sizleri 4. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları ile baş başa bırakıyorum.

TELEFON TELLERİ
        Birkaç yıl önce köyüme doğru yola çıktım. Otomobilimle köye yaklaştım ki birkaç çocuğa
rastladım. Çocuklar telefon tellerine taş atıyorlardı. Arabamı durdurdum.
- Ne yapıyorsunuz çocuklar, diye sordum.
- Telefon tellerine, ucuna taş bağlayıp ip atıyoruz, dediler.
        Onlara telefonun önemini anlattım. Düşünün bakalım, köyümüzde bir felaket olsa haber almadan insanlara nasıl yardım ulaşır? Bu telefonlara zarar vermek ulusa zarar vermektir. Telefonlar bizlerin verdiği paralarla, ödediğimiz vergilerle yapılıyor. İnsan kendi malına zarar verir mi?
       Çocuklar yaptıklarından utandılar, benden özür dileyerek oradan uzaklaştılar.

1) Yazar otomobiliyle nereye gidiyor?( 5 puan)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2) Yazarın yolda rastladığı çocuklar ne yapıyorlar? ( 5 puan)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3) Yazar çocukların davranışı karşısında ne yapıyor? ( 5 puan)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4) Yazarın söyledikleri karşısında çocuklar ne yapıyorlar? ( 5 puan)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5)Aşağıda verilenleri açıklayıp ikişer örnek veriniz.(12 Puan)
Özel isimler:………………………………………………………………………………………………………………………
Örnek:………………………………………………………………………………………………
Cins isimler:………………………………………………………………………………………………………………….
Örnek:…………………………………………………………………………………………………..
Topluluk ismi:………………………………………………………………………………………………………………..
Örnek:………………………………………………………………………………………………….

6)Aşağıda verilenleri açıklayıp ikişer örnek veriniz.(8 Puan)
Eş anlamlı kelimeler:……………………………………………………………………………………..
Örnek:……………………………………………………………………………………………………..
Zıt anlamlı kelimeler:……………………………………………………………………………………
Örnek:………………………………………………………………………………………………….

7)Aşağıdaki cümlelerdeki kelimelerin hangilerinin gerçek anlam hangilerinin mecaz anlamlıolduğunu yazınız.(6 Puan)

Babam kaza yapınca, gözleri şimşekler çakıyordu.( ……………………………………….)
Önce şimşekler çaktı sonra sağanak yağmur yağdı.(……………………………………...  )
Kuşu vurmak için attığı taş camı kırdı.             ( ……………………………………)           
Kalbi kırılan çocuk hıçkıra hıçkıra ağlıyordu.          ( ………………………………………..  )
Ağacın dallarındasincaplar yakalamaca oynuyor. (………………………………………..   )
 Okuldaki olay dallanıp bütün mahalleye yayıldı(…………………………………………   )

8). Aşağıdaki sözcükleri sözlükte sıralarına göre sıralayınız.(12 Puan)
cansız  -  cami  -  çevik  -   çuval        :………………………………………………………………………………….
arı  -anne  -  arkadaş  -  alet               :…………………………………………………………………………………….
merak  -  meslek  -  melek  -  mermi  :…………………………………………………………………………………
Zarf  - tamir  -uyku  -  harita              :…………………………………………………………………………………..

9)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel adların yazımı ile ilgili bir yanlışlık vardır? ( 6 puan)
A)Annem, Murat’tan telefon bekliyor.                 
B)Furkan’ın ablası Konya’dan gelmiş.
C)Tekir’in yeni sepetini gördünüz mü?                 
D)Köye gelen öğretmen Kayseri’liymiş.

          (   )Anne ayakkabılarım küçülmüş(     )Bana yeni ayakkabı alır mısın(  )
 Annem ayaklarıma şöyle bir baktı(   )
        (   )Ayakkabıların küçüldüğü için değil ters giydiğin için ayaklarını acıtıyor, dedi.

10) Paragrafta parantez içindeki yelere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir? ( 6 puan)
A. ( - )( .) (? ) ( : ) ( -)          B. ( - ) ( , ) ( ? ) ( . ) ( - )    
C.( - ) ( ! ) ( ? ) ( : ) ( - )     D. (- ) ( ? ) ( . ) ( : ) (   - )

11).“Yaşlı adam, köyde küçükbir konut aldığını söyledi.”
Altı çizili sözcüklerin yerine aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilirse anlam değişmez?(6 puan)
A. Dede-ufak-kulübe      B. Genç –büyük-ev        
C. İhtiyar –ufak-ev           D. Yaşlı –büyük–bina

12). Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “burun” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır? ( 6 puan)

A. Havalar soğuyunca burnu akmaya başladı.     
B. Gülşen her şeye burun kıvırıyor.
C. Ceren burnu havada bir kızdır.                         
D. Bu sene pek burnun büyümüş.

13)       Ahmet, bugün de derse geç geldi.
           Yukarıdaki cümleden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir? ( 6  puan)
 A )Ahmet, okula gitmemektedir.                        
B ) Ahmet, yarın da okula geç gidecektir.
C )Ahmet, daha önce de derse geç kalmıştır.     
D ) Ahmet, derslerinde başarısız bir öğrencidir. 

14)Aşağıdaki metni okuyup konusunu ve ana fikrini bulunuz.(12 Puan)
       İnsanların yaşadıkları ortam ve çevreleri o insanı tanımamızda bizlere ipucu verebilir. Bir kişinin yaşadığı yeri gözlemleyerek o kişi hakkında çıkarımlarda bulunabilmek mümkündür. Çünkü yaşadığımız alan ve çevremiz bizlerin davranışlarını açıklar niteliktedir. Örneğin daha önce hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir kişinin evini ziyaret ettiniz. Gittiğiniz ev oldukça düzenli ve temiz. Her şey yerli yerinde ve tüm eşyalar özenle yerleştirilmiş. Buradan bu evde yaşayan kimsesin temiz bir kişi olduğunu anlayabilirsiniz “Aslan yattığı yerden belli olur” atasözünden de anlaşıldığı gibi kişilerin yaşadığı çevre o kişinin adeta bir aynasıdır.

Metnin Konusu:………………………………………………………………………………………………………………
Metnin ana fikri:…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Yorum Gönder

 
Top