0

1. “Derdini söylemeyen derman bulamaz.” cümlesinde “derman” sözcüğü hangi sorunun cevabıdır?
A)  Kim                                 B)  Ne
C)  Nerede                           D)  Nasıl

2“Bu taze balıkları nereden aldın?” sorusunun cevabı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)  Balıkçıdan                    B)  Balıkçıda
C)  Balıkçıya                      D)  Balıkçıyı

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Oya”kelimesi “kim” sorusuna cevap vermez?
A)  Oya başarılı bir öğrencidir.
B)  Bunları bana Oya aldı.
C)  Okula Oya ile gittim.
D)  Oya parkta oynuyor.

4-O eski evde oturan ihtiyar adam, şimdi hastahanede yatıyormuş.cümlesinin öznesi, aşağıdakilerden hangisidir?
a)Adam
b)İhtiyar adam
c)Eski evde oturan ihtiyar adam
d)O eski evde oturan ihtiyar adam

5.    Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcük­lerden hangisi eylemdir?
A.  Oyuncaklarımı'dolaba koydum.
B.  Yeşil araba yolda durdu.
C.  Yangında birçok eşyamız yandı.
D.  Postacı mektup getirmez oldu.

6.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinin kişisi ikinci tekil kişidir?
A.  Atları köye geri getirdim.
B.  Çocuklar yaylayı gezdiler.
C.  Okula kimlerle geldiniz?
D.  Köyden bana ne getirdin?

7.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapılan eylem şu an devam etmektedir?
A.  Halk köy meydanında toplandı.
B.  Kaymakamın gelmesini bekledi.
C.  Araba yavaş yavaş geliyor.
D.  Buradan sonra karşı köye gidecekler.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "bekledi" eyleminin olumsuzu kullanılmıştır?
A.  Konuşmasının bitmesini bekliyor.
B.  Öğrenciler öğretmeni sınıfta beklemeli.
C.  Sabah, doktoru çok bekledim.
D. Aylin okula gitmek için beni beklemedi.

9. Aşağıdaki cümlelerin  hangisinde "gü­zel" işi bildiren sözcük olarak kullanılmıştır?
A.   Bahçelerinde güzel bir salıncak var.
B.  Ablam güzel resim yapar.
C.  Ahmet'in arkadaşının adı Güzel'dir.
D.  Güzel konuş, seni dinlesinler.

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde işi yapan biz  dir?
A.  Burada ne kadar bekledin?
B.  Hangi yoldan gidelim?
C.  Bu kitabı daha kim aldı?
D.  Bu yıl kaçıncı sınıfta okuyorsun?

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "nasıl" sorusunun cevabı  vardır?
A.  Kardeşim hızlı koşar.
B.  Yarın sinemaya gideceğim.
C.  Kuyuda  suyu var .
D.  Buradaki meyveler nerede.

12. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde nasıl sorusunun cevabı yoktur?
A.  Son gülen iyi güler.
B.  Bugünün işini yarına bırakma.
C.  Para parayı çeker.
D.  Önce düşün, sonra söyle.

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eyle­min azlığını ve çokluğunu belirten bir sözcük vardır?
A.  Hazal eve yürüyerek geldi.
B.  Konuklara tatlı hazırladık.
C.  Bu tatlı bize birkaç gün yeter.
D.  Aylin tatlıyı çok sever.
14. "Köprü yapımı aylarca sürdü." cümlesinde "aylarca" sözcüğü eylemin anlamını hangi yönden etkiliyor?
A. yer-yön                     B. zaman

C. miktar                       D. soru
Yorum Gönder

 
Top