0

                              ADİLE ÇAVUŞ
            Cumhuriyet’in ilanından sonra Atatürk, Tarsus’a geldi. Onu karşılayanlar arasında, Kurtuluş Savaşı kahramanı Adile Çavuş da vardı. Bu iri yapılı, esmer kadın, koşarak Atatürk’ün önünde yere kapandı. Ağlayarak toprağı öpüyordu :
-       Bastığın yere kurban olayım, diyordu.
Atatürk, Adile Çavuş’u yerden kaldırdı. Orada bulunanlar, kadını omuzlarına aldılar.  Atatürk, Adile Çavuş’a şöyle seslendi :
        -    Ey kahraman Türk kadını! Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üstünde göklere yükselmeye layıksın!
İlk üç soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.
  1) Atatürk Tarsus’ ne zaman gitmiş?
………………………………………………………………………………………………………………

2) Adile Çavuş nasıl birisiymiş?
……………………………………………………………………………………………………………………

3) Adile Çavuş Atatürk’ü görünce ne yapmış?  
…………………………………………………………………………………………………………………….
4- Bir elin nesi var, iki elin sesi var.”Atasözüyle
 ne anlatılmak isteniyor?
A. yardımlaşma                          B.  gürültü
C. çok düşünme                          D. ellerin gücü

5-Aşağıdakilerden hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
A-Elindeki kalemi sallama artık.        
B- Burası diğer yerlere göre biraz daha yeşil.            
C- Çok fazla gürültü ediyorsun.          
D-  Artık burada durulmaz


6-) Aşağıdaki tabloda verilen atasözlerini anlamlarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

ATASÖZÜ

ANLAMI
1
Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

İnsan sahip olmadığı şeyi kötüler.
2
Alim unutmuş kalem unutmamış.

Birtakım belirtiler önemli olaylara işarettir.
3
Kedi uzanamadığı ciğere pis dermiş.

Birlik, beraberlik.
4
Bin bilsen de bir bilene danış.

Herkesin bir kusuru vardır.
5
Hatasız kul olmaz.

Yazı kalıcıdır.
6
Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

Başkasından akıl al.
7-) Doğum günü kutlamamıza arkadaşlarımızın katılması için göndereceğimiz belgenin adı nedir ?
        A) mektup                         B) davetiye
        C) dilekçe                         D) tebrik kartı

8-)Aşağıda verilen deyimleri anlamları ile eşleştiriniz.

Başka şeyler düşünmek

Çok sevinmek

Kusurları görmezden gelmek

Çok susamak

Çok tatlı konuşmak
Göz yummak
1
Ağzından bal damlamak
2
Boğazı kurumak
3
Etekleri zil çalmak
4
Aklı başka yerde olmak
5

9-) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamlı değildir?
A) Paralel doğrulabirbirini kesmez.                
B) Annem bize kek yapıyor.        
C) Sesteş sözcükleri öğrendik.    
D) Arkadaşım toplama işlemini yaptı.

10-) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
    A – Parasını kaybettiği için kitap alamadı.                         
    B-  Ayşe, bu gün okulda çok güldü.
C-  Soğuk su içince hemen boğazı şişti.   
D-Derslerine çok çalışınca yazılılardan yüksek not aldı.

11- Otobüsümüz, saat beşte otogardan Ankara’ya hareket edecek.cümlesinde hangi sorunun yanıtı yoktur?
  A. Nereden?      B . Nasıl?   C. Ne zaman?  D. Nereye?

12- Aşağıdaki sözcüklerden kurallı ve anlamlı bir cümle yaparsak sıralama nasıl olur?
            (3) gece    (2) geldiği      (5) geç 
           (4) için     (1) kimseyi     (6) görmemiş

A) 3 -2 - 6 - 4 - 5 – 1      B)5 - 2 - 4 - 3 -1 – 6      
C) 3 - 5 - 2 - 4 -1 – 6  D) 5 - 6 - 3 - 4 -1 - 2

13-) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi eş sesli (sesteş) değildir?
A– Sen gelme ben giderim.                          
B-  Ayşe, bu gün okulda çok güldü.
C-  Babam üç kitap almış.                                        
D-  Rahatsızlanan adam karalar bağladı.

14- Aşağıdaki cümlelerin hangisi tanım cümlesidir?
A)    Okulda öğrenciler vardır.
B)    Kendisini izleyenleri güldüren, eğlendiren oyunculara palyaço denir.
C)    Bazen yıldızlara ulaşmak istiyorum.
D)    En sevdiğim renk mavidir.
  
15-Aşağıdaki başlıklardan hangisi doğru yazılmıştır?
A-    Mustafa kemaller tükenmez                         
B-    mustafa kemaller tükenmez
C-    Mustafa Kemaller tükenmez                        
D-    Mustafa Kemaller Tükenmez

16-)
Arkadaşlarımızın yaşadığı üzüntülere sevinmemeliyiz. Arkadaşlarımızla  alay etmemeliyiz. Bir gün bizde onlar gibi üzüntü yaşayabiliriz veya alay edilebilecek bir duruma düşebiliriz.
Yukarıdaki açıklamalara göre en uygun atasözühangisidir?
A-Sakla samanı gelir zamanı          
B-Gülme komşuna gelir başına
C-Ağaç yaşken eğilir                      

D-Üzüm üzüme baka baka kararır

17-)
Mustafa Kemal’i kendinden önce gelip geçmiş Türk ulularından ayıran tek özellik ondaki seziş gücüydü. Bu güç sayesindedir ki O, milletinin aklında yaşayan istekleri ,kabiliyetleri, imkanları keşfedip aydınlığa çıkarmıştır. 
Y.Kadri KARAOSMANOĞLU
Parçada Atatürk’ün özellikle hangi kişisel özelliği üzerinde durulmuştur? 
A) Korkusuz bir kahraman olması
B) Herkesin göremediklerini fark etmesi
C) Vatanı her şeyin üstünde tutması
D) Özgürlüğe önem vermesi

18- Aşağıdaki tümcelerin hangisinde
öznel bir yargı vardır?
  A) Van Gölü Türkiye’nin en büyük gölüdür.
  B) Deniz kenarında yaşamaya doyum olmaz.
  C) Elazığ’da kaplıcalar vardır.
  D) İskeletimiz vücudumuzun dik durmasını sağlar.
.
19-Aşağıdaki cümlelerden hangisinde mecaz anlam kullanılmamıştır?
A. Arabanın kapısını açtım.
B. Dolabın gözünden tabak aldım.
C. Kanepenin kolu içine çöktü.
D. Masanın ayağı dengesiz duruyor.

20-)
Pil
Sevgi
Neşe
Okul
Ağaç
Akıl
Çiçek
1
2
3
4
5
6
7
Yukarıdaki kelimelerden hangileri somut isimlerdir?
A-) 1- 3-4     B-)1-4-5-7      C-) 2-3-6      D-)2-3-5-6-7

21-)
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A)  çünkü                           B)  ancak
C)  ya da                             D)  bu yüzden

22-) Aşağıdaki cümlelerden hangisi
gerçek  anlamlıdır?

A) Burnuma kavga kokusu geliyor.
B) Giderken bardak elinden düşüverdi.
C) Boş laflarla beni oyalamayın.
D) Annem çok yumuşak kalplidir.

23-) Aşağıdaki cümlelerden öznel yargı bildirenlerin başına “Ö”,nesnel yargı bildirenlerin başına ise “ N” yazınız.
Cümleler
Öznel
Nesnel
Antalya çok güzel bir ildir.


Ankara bizim başkentimizdir.


Akşam izlediğim film çok güzeldi.


Atatürk yurdumuzu kurtardı ve Cumhuriyeti ilan etti.24-) Aşağıda verilen sözcükleri  eş anlamlıları ve zıt (karşıt) anlamlarını yazınız.

25-)
Aşağıda tabloda altı çizili sözcüklerden mecaz anlamda kullanılanların başına ‘M’ gerçek anlamda kullanılanların başına ‘G’ terim anlamda kullanılanların başına ‘T’ yazınız. 
 (   ) 90 derecelik açı dik açı olarak adlandırılır.
(   ) Burnunu her işe sokmaya bayılır.
(   ) Ablam burun ameliyatı olmaktan korkuyor.
(   )Türkçe dersinde sıfatları işledik.
(   ) Böyle boş sözlere kanmam.
  (   ) Duygu herkesle kibar ve tatlı konuşur.
Yorum Gönder

 
Top