0

GERÇEK  VE MECAZ ANLAM
GERÇEK ANLAM: Bir sözcüğün, söylenildiğinde akla gelen ilk anlamına sözcüğün temel anlamı denir. Sözcüğün sözlükteki anlamı, onun gerçek anlamını ifade eder. 
MECAZ ANLAM:Sözcüğün gerçek anlamından tamamen sıyrılarak kazandığı yeni anlamına mecaz anlam denir. 

Aşağıdaki sözcükleri hem gerçek hem de mecaz anlamlarıyla birer tümcede kullanınız.
Yorum Gönder

 
Top