0

1. Sunulan görselleri yorumlama ve betimlemeyi anlama.
 2. 5N1K çalışmasını uygulama, sorulara cevap verebilme.
 3. Sözcük dağarcığını zenginleştirme, sözlük sırasını belirleme.
 4. Sözcükte, gerçek ve mecaz ve terim anlamı ayırt edebilme.
 5. Eş ve zıt (karşıt) anlamlı kelimeleri tanıma.
 6. Eş sesli (anlamdaş) kelimeleri tanıma.
 7. Duygusal ve abartılı kelimeleri ayırt etme.
 8. Öznel ve nesnel kelimeleri ayırt etme.
 9. Gerçek olanla hayal ürünü olanı ayırma.
10. Olaylarda sebep – sonuç ilişkisi kurma.
11. Şiir ya da metnin ana fikrini (ana duygusunu) belirtme.
12. Şiir ya da metnin konusunu belirtme.
13. Destekleyici ve yardımcı fikirleri belirleme.
14. Dinledikleri ya da okuduklarının başından gelişmeyi ve sonucu tahmin etme.
15. Dil ve anlatım bozukluklarını belirleyerek düzeltme.
16. Farklı başlıklar bulma.
17. Varlıkları ve olayları sınıflandırma.
18. Yazım (imlâ) kurallarını uygulama.
     * Kısaltmalar                  * Kurum – dil ve savaş adlarının yazılışı
     * Hâl (durum) ekleri       * Yıldız – gezegen adlarının yazılışı
     * Din adlarının yazılışı   * Tüm özel adların yazılışları. (sınıf düzeyinde)
19. Noktalama işaretlerini tanıma ve doğru kullanma.
     * Nokta                * Virgül                    * Kesme işareti     * Yay ayraç                
     * İki nokta            * Soru işareti (mi)    * Tırnak işareti
     * Kısa çizgi          * Ünlem işareti         * Uzun çizgi (konuşma çizgisi)
20. Sözcüklere getirilen ekleri tanıma.
21. Varlığı niteleyen sözcükleri yani (sıfatları) ön adları tanıma.
22. Zaman kavramına uygun cümleleri tanıma. (geçmiş – şimdiki – gelecek zaman)
23. Özne – yüklem ve tümleci ayırt etme.
24. Kurallı ve devrik cümleleri anlama.
25. Paragraftan anlam çıkarma.
26. Atasözü – deyim ve özdeyişler (vecizeler)
27. Karşılaştırma cümleleri – Eleştiri cümleleri.
28. Benzerlik farklılık belirten cümleler.
29. Varlıkların adlarının yerine kullanılan sözcükler.

30. –de, –da’nın yazılışı. –ki’nin yazılışı.
Yorum Gönder

 
Top