0

Okuduklarımızda, konuşmalarımızda ve yazılarımızda desteklemek, örneklemek ve açıklamak için, örneğin, örnek olarak, özellikle, gibi, açıkçası, açıklamak gerekirse, yani, başka bir deyişle, benim de düşündüğüm gibi, doğrusu, hatta ifadelerini  kullanırız.
1. “Yangın, sel, toprak kayması, çığ, deprem ........................ olaylar, doğal afetlerdir.”cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
a. gibi     b. örneğin      c. hatta     d. yani

Üretimin gerçekleşmesi için yeterli iş gücü, yeterli para, ham madde ve uygun makine gereklidir. .............................................. kumaş dokunulan yerde ipe, makineye, iş birliğine ihtiyaç vardır.

2. Yukarıdaki paragrafta noktalı yere yazılacak en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. Örneğin      b. Benim de düşündüğüm gibi
c. Özellikle     d. Hatta

3. “Sağlıklı olmak için dengeli beslenmeliyiz. Başka bir deyişle ....................................................cümlesini
devam ettirecek en doğru ifade hangi seçenekte verilmiştir?
a. her zaman et ve yumurta yemeliyiz.
b. ağzımızda yemek varken konuşmamalıyız.
c. her çeşit yiyecekten yeterince yemeliyiz.
d. beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz.

   Satışa sunulan ürünlerin hepsi aynı kalitede değildir. Ancak satıcıların yine de uyması zorunlu kurallar vardır. ................................................. bozuk gıda satamazlar. Hileli mal satarak insanları kandıramazlar. Bu durumda tüketiciyi koruyan yasalar devreye girer.
4. Yukarıdaki paragrafta noktalı yere aşağıda-kilerden hangisinin yazılması uygun olur?
a. Örnek olarak               b. Özel olarak
c. Açıklamak gerekirse   d. Hatta

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde destekleyici ve açıklayıcı bir ifade kullanılmamıştır?
a. Hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri evde oturmayı sevmem.
b. Yemeklerimizi saatinde yemeliyiz başka bir deyişle öğün atlamamalıyız.
c. Sınavım çok iyi geçti açıkçası bu kadar iyi geçeceğini tahmin etmiyordum.
d. Dükkânların çoğu açık olduğu için rahatça alışveriş yapabildik.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı yere “örneğin” yazmak doğru olmaz?
a. Ülkemiz denizlerine dökülen birçok akarsu vardır; ....................... Kızılırmak bunlardan biridir.
b. Oyun oynamak için uygun alanları seçmeliyiz; .................park ve bahçelerde oyun oynayabiliriz.
c. İlkbahar mevsiminde doğa canlanır; ............ hayvanlar kış uykusundan uyanır, çimenler yeşerir, çiçekler tomurcuklanır.
d. Bazı insanlar şeftali ................ meyvelere dokunamazlar, bu meyvelerin tüylü yapıları insanları huylandırabilir.

7. “Heyelan ............ toprak kayması ağaçlandırma yapılarak önlenebilir.” cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
a. yani       b. gibi      c. hatta     d. açıkçası

I. Vapurdan inerken Zeynep üzüntüyle gökyüzüne ve denize baktı.
II. Deniz kıyıda mavi değildi.
III. Hatta kirli, koyu bir rengi vardı.
IV. Üstünü yağ, mazot birikintileri kaplamıştı.
8. Yukarıdaki paragrafın kaçıncı cümlesinde destekleyici bir ifade vardır?
a. I.             b. II.             c. III.        d. IV.

   Geçmişten günümüze insanlar birçok şey icat etmiş, insanlığa faydalanmak üzere sunmuştur. Bugün kullandığımız telefondan bilgisayara, otomobilden uçağa teknolojik ürünlerin tümünde birçok insanın katkısı vardır. Bu nedenle bu ürünler bir veya birkaç ulusa mal edilemez. Yani bunlar tüm insanlığın mirasıdır.
9. Yukarıdaki paragrafta gecen destekleyici ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a. üzere     b. yani    c. bu nedenle     d. tümünde

10.
9.
8.
7.


10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir örnek verilmemiştir?
a. Sen de örnek bir öğrenci olmak için davranışlarına dikkat etmelisin.
b. Vahşi hayvanlara örnek olarak aslan ve kaplanı verebiliriz.
c. Bazı balıklar, örneğin balinalar memeli hayvanlardır.
d. Yumurtlayan hayvanlara örnek olarak tavukları verebiliriz.

11. “Her hayvanın bir yuvası vardır örneğin, .................………………………........” cümlesinin
aşağıdakilerden hangisiyle devam etmesi uygun olmaz?
a. kuşlar ağaç dallarında yaşar.
b. ayılar inlerde yaşar.
c. tavuklar kovanlarda yaşar.
d. insanlar evlerde yaşar.

  Sanat, insan›n özgür olarak karar vermesini, becerisini ortaya koymasını sağlar. Sanat, insanlar arasında güzel duyguları paylaştıran, insanları birleştiren önemli bir etkendir. .................………… milletlerin tanınmasında güzel sanatların önemi çok fazladır.
Yukarıdaki paragrafta noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
a. Özellikle          b. Başlıca
c. Bu nedenle      d. Sonucunda


13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı yere “gibi” yazılması uygun olmaz?
a. Kedi, köpek ................evcil hayvanlar bize arkadaşlık eder.
b. Beni anlamadı ............ buna çok üzüldüm.
c. Sinema, tiyatro ................. yerlerde görgü kurallarına uygun davranmalıyız.
d. Kuduz, sıtma ...............hastalıklar hayvanlardan insanlara bulaşır.

14. “Haftanın iki gününü bizimle geçiriyor ............... bazen üç gün geldiği bile oluyor.”
cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
a. hatta      b. yani    c. çünkü     d. gibi

15. “Peynir ve süt .................… gıdaları her gün devamlı ve dengeli bir şekilde tüketirsen, kemik yapın güçlenir.” cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
a. gibi     b. yani      c. örneğin d. hatta


CEVAP ANAHTARI:
1.a   2.a  3.c   4.a   5.d   6.d  7.a  8.c  9.b  10.a   11.c  12.a  13.b  14.a  15.a
Yorum Gönder

 
Top