0

GERÇEK  VE MECAZ ANLAM
Gerçek Anlam: Bir sözcüğün, söylenildiğinde akla gelen ilk anlamına sözcüğün temel anlamı denir. Sözcüğün sözlükteki anlamı, onun gerçek anlamını ifade eder. 
Mecaz Anlam:  Sözcüğün gerçek anlamından tamamen sıyrılarak kazandığı yeni anlamına mecaz anlam denir. 
Örnekler:  “Burun” dendiğinde aklımıza ilk gelen, insanın bir organıdır. Öyleyse; “Burnundaki benler onu öyle tatlı gösteriyordu ki…” cümlesindeki “burun” sözü insanın bir organı anlamında olduğundan gerçekanlamında kullanılmıştır. Ancak aynı söz; “Bugünlerde burnu büyüdü kimseleri gözü görmüyor.”  cümlesinde insanın bir organı anlamını vermekten çok uzaktır.

*      Odun kısa sürede yanar biter.  ( Gerçek anlam)
*      Sinemaya yetişemezsek biletlerimiz yanar. ( Mecaz anlam)   
*      Çocuk, ağırkutulardan birini güçlükle taşıyordu. ( Gerçek anlam)
*      Dedem ağırbir ameliyat geçirdi. ( Mecaz anlam)

UYGULAMA ETKİNLİĞİ

1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin gerçek anlamda mı yoksa mecaz anlamda mı kullanılmıştır? Örnekteki gibi karşılarına yazınız.


Çarşıdan kitap aldım.


Gerçek

Bu kuru inadından vazgeç.


Ömründe rahat yüzü görmedi


Mecaz

Yoldaki kayayı kenara çektik.


Parkta gezintiye çıktık.Geceleyin çok şimşek çaktı.


Haberi duyunca içim parçalandı.Arkadaşım kalbimi kırdı.


Düğün, mahalleyi ayağa kaldırdı.Olay iyice dallanıp budaklandı.


Üzüm, çok faydalı bir meyvedir.Adamın bin tarakta bezi var.


Çocuk, bize meydan okudu.Annem kardeşime bez aldı.


Kara günlere kaldık.Demir yürekli bir adamdı.Yorum Gönder

 
Top