0

         Bugün hava güzeldi. Ilık bir sonbahar günü...
       Okuldan çıkınca eve değil, parka doğru yürüdüm. Aklım ilk dersten beri parktaydı. İlk derste Buket kulağıma bir şeyler fısıldamış, aklımı başımdan almıştı.
     “Aslı, parka sonbahar gelmiş!”
       Önce inanmak gelmedi içimden. Sonbahar bizim mahalleye gelmez sanıyordum. Çünkü sonbahar sararan yapraklar, solan çiçekler demekti. Mahallemizde tek bir ağaç olmadığına göre sonbahar da bizim mahalleye uğramaz, diyordum.
       Parkın kapısından girdiğimde büyülendim sanki. Nefesimi tuttum, o olağanüstü güzelliği doya doya seyrettim. Sihirli bir değnek ağaçların yapraklarının yeşilini sarıya, bordoya, kırmızıya çevirmişti.
      Çantamı yere koydum. Önümdeki yaşlı çınara sevgiyle sarıldım.
     “İşte!” diye bağırdım. “Bu gerçek bir sonbahar!”          
                Sevim AK                                                                        

     Babamın Gözleri Kedi Gözleri

İlk 6 soruyu yukarıdaki metne göre yanıtlayınız.
1. Çocuğun sonbaharın yaşadığı mahalleye
gelmeyeceğini düşünmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a. Mahallelerindeki ağaçların hepsinin kurumuş olması
b. Yaşadığı mahallenin çok güneş alması
c. Yaşadığı mahallede ağaç olmaması
d. Mahallelerinde çok fazla yeşil ağaç olması

2. Metnin ana karakteri kimdir?
a. Aslı b. Buket c. Yaşlı çınar d. Parkın bekçisi

3. Metinde anlatılan olay nedir?
a. Bir çocuğun sonbaharı tanıması ve sevmesi
b. Bir çocuğun parkta arkadaşlarıyla oynaması
c. Bir çocuğun mahallelerine ağaç dikmesi
d. Bir çocuğun okuldan kaçıp parka gitmesi

4. Olay nerede gerçekleşmiştir?
a. okulda     b. parkta     c. evde     d. sokakta
4.
5. Çocuk, neden parkın kapısından girince büyülendiğini sanıyor?
a. Ağaçların yapraklarının rengini beğendiği için
b. Ağaçlar kendisiyle konuşmaya başladığı için
c. Parktaki ağaçların hepsi kırmızı olduğu için
d. Ağaçların sarı yaprakları yerleri örttüğü için
1
6. Olayın gerçekleştiği zaman aşağıdakilerden hangisidir?
a. Soğuk bir sonbahar günü
b. Sıcak bir sonbahar sabahı
c. Ilık bir sonbahar günü
d. Serin bir sonbahar akşamı


Barışların Eskişehir’de en sevdiği semt Vişnelik’ti. Küçük bir kedileri vardı, adı Dikkuyruk… Akşamları Porsuk Çayı kenarına giderlerdi. Oradan İstasyon Parkı’na…
   Bir gün parkta Almanya’dan gelen işçi çocuklarına rastladılar. Birinin elinde “Küçükler ve Büyükler” adlı bir kitap vardı. Severek okuduğunu söylüyordu. İyi eğitilmiş bir çocuktu Ahmet. Almanya’da İngilizce de öğreniyormuş. Ahmet, birkaç karşılaşmadan sonra neler neler anlatmıştı onlara. Sonra bir gün Almanya’ya çağırdı içtenlikle. “Size Almanya’nın en güzel yerlerini gezdiririz babamla.” demişti.
    Aradan epey bir zaman geçmişti. Bir gün Barış’a üzerinde yabancı pulu olan bir paket geldi. Ahmet’ten geliyordu. İçinden güzel bir resimli kitapla mektup çıktı.

7, 8, 9 ve 10. soruları metne göre cevaplayınız.

7. Metinde anlatılan olay nedir?
a. Almanya’da yaşayan bir çocuğun Eskişehir’e taşınması
b. Almanya’dan gelen bir çocuğun parkta arkadaşlarıyla oyun oynaması
c. Eskişehir’den Almanya’ya giden bir çocuğun orada yaşadıkları
d. Eskişehir’de yaşayan bir çocuğun Almanya’dan gelen bir çocukla arkadaşlığı

8. Metinde anlatılan olay nerede gerçekleşmiştir?
a. İstasyon Parkı’nda       b. Porsuk Çayı’nda
c. Almanya’da                  d. Küçük bir köyde

9. Metnin ana karakteri kimdir?
a. Barış  b. Ahmet  c. Dikkuyruk d. Ahmet’in babası

10 Barış’ın arkadaşı Ahmet için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a. Kitap okumayı sevmektedir.   b. Eğitimli ve bilgilidir.
c. Paylaşmayı sever.                    d. İnsanları küçümser.


Meltem, kardeşini balkona çağırdı. Elinden tutarak, gökyüzüne bakmasını istedi:
— Özlem, diye fısıldadı. Uzaydan bizi gözetleyenler var.
Özlem, korkuyla ürperdi:
— Nasıl olur? Kim bizi gözetleyebilir? Gözetleseler bile, o kadar uzaktan göremezler ki!
Meltem, fısıltılı konuşmasına devam etti:
— Bize elektronik beyinlerle, çok geliştirilmiş kameralarla bakıyorlar. Onlara ne kadar uzakta olursak olalım, bakışlarından kurtulamayız...
Özlem’in avuçları ter içinde kalmıştı:
— Ne korkunç! Pekiyi, ne yapacağız öyleyse? Nereye saklanacağız?
Meltem güldü:
— Saklanmamıza gerek yok, dedi. Onlar aslında Dünya’mızı gözetliyorlar.
— Neden gözetliyorlar? Dünya’mızı ele geçirmek için mi?
— Bunları uzaya, dünyalılar fırlatıyorlar. Şu anda Dünya’mızın çevresinde dört bine yakın uydu dolaşmaktadır.
— Dört bine yakın mı? Ne de çok uydu varmış!
— Her uydunun görevi ayrı olduğu için, bunların sayıları günden güne çoğalıyor.
Meltem susmuştu. Özlem, ablasının boynuna sarıldı.
— Bu hikâye çok hoşuma gitti, dedi.
11, 12, 13 ve 14. soruları metne göre cevaplayınız.

11. Metinde anlatılan olay nerede geçmektedir?
a. balkonda         b. uzayda              c. gökyüzünde            d. uyduda

12. Metinde anlatılan olay nedir?
a. Özlem ile ablasının uzayı gözetlemeleri
b. Meltem ile kardeşinin uzaydaki yolculukları
c. Özlem ile ablasının uzaylılardan kaçmaları
d. Meltem ile kardeşinin uzay ve uydular hakkında konuşmaları

13. Aşağıdakilerden hangisi Özlem’in ablasıyla konuşurken hissettiklerinden değildir?
a. korku          b. heyecan            c. sevinç              d. üzüntü

14. Meltem için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a. Bilimsel konulara meraklıdır.     b. Hikâye anlatmayı sever.
c. Kardeşiyle pek iyi anlaşamaz.    d. Uzayla ilgili bir kurumda çalışmaktadır.

15. Bir metnin hikaye unsurlarını bulmak için aşağıdaki sorulardan hangisini
sormamız gerekli değildir?
a. Hikâyede anlatılan olay kimin başından geçmektedir?
b. Hikâyede anlatılan olay nerede yaşanmıştır?
c. Hikâyede anlatılan olay ne zaman gerçekleşmiştir?

d. Hikâyede anlatılan olay kim tarafından yazılmıştır?


                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top