0

KURALLI VE ANLAMLI CÜMLE
İrem :Dil düşünceden doğar.               
İzem: Cesaretin bittiğinde esaret başlar.
İrem : Dert insanı uyutmaz.                  
İzem:  Başarının sırrı ısrarla istemektir.

Yukarıda İrem ve İzem’in söylediği cümlelerde altı çizili sözcükler iş,oluş,hareket bildiren sözcüklerdir.Bu sözcükler cümlenin sonunda bulunmaktadır.
 İş,oluş,hareket bildiren kelimeleri sonda bulunan cümlelere kurallı(düz)cümledenir.
1.Gerçek başarı, başarısız olmak korkusunu yenmektir.Kurallı Cümle(düz)
2.Gerçek başarı yenmektir başarısız olma korkusunu.—Kuralsız Cümle(devrik)
3.Çok bilen çok yanılır. Kurallı Cümle(düz4.Çok yanılır çok bilen.Kuralsız Cümle
Bir duyguyu,düşünceyi,isteği ya da haberi bir bütünlük içinde anlatan cümlelere Anlamlı Cümleler denir.
Şimdi aşağıya kurallı ve anlamlı cümleler yazalım.
1.Tek elle alkışlanmaz.                          
2.Eller çoğalınca işler hafifler.
3.Cömertlik dostluğun ruhudur.          
4.Damlaya damlaya göl olur.

Aşağıdaki kuralsız olan cümleleri Kurallı cümleye çevirin.
Ayağını uzat yorganına göre              ………….  ………………….  ……….  ………..
Pazartesi ilk günüdür okulun             ……………..  ……………..  ……..  ………………
Diriliş TRT’nin dizisidir en güzel        ……………..  ………….  ….   ……….  ……………
Okuyorum ben dördüncü sınıfta     ……  …………….  …………………  ………………
Seviyorum okulumu ve öğretmenimi   ………………… …  …………………… …………….
En iyi dosttur kitaplar                       …………….  ….  …….  ……………..
Ahmet’tir benim adım                     …………….  ……..    …………………..
Erken yatmalıyız erken kalkmak için ……….  ………….. ……..  ……… …………………
                          SEBEP-SONUÇ ANLAMLI CÜMLELER
  Sametcan: Dün okula gidemedim.      
Ahmetcan: Neden okula gidemedin?
 Sametcan: Dün aşı olmuştum, rahatsızlandım. 
Ahmetcan:Geçmiş olsun kardeşim.

   Yukarıdaki konuşmada Sametcan’ın başından geçen bir olay anlatılmaktadır.
Sametcan’ın okula gidememesinin sebebinin aşı olduktan sonra rahatsızlanması olduğunu öğreniyoruz.
  Her olayın gerçekleşmesinin bir sebebi bir de sonucu vardır.Olayın gerçekleş-
mesinin sebep ve sonucunun yer aldığı cümlelere sebep-sonuç anlamlı cümle
denir.
Olayın gerçekleşme sebebini öğrenmek için niçinve neden sorularını sorarız.
Disiplinli çalıştığından,  başarılı oldu.     Karnı acıktığı içinyemek yedi.
     Sebep                         Sonuç                          Sebep                Sonuç
Cümleler arasında sebep-sonuç ilişkisini kurmak için dolayısıyla,bu nedenle,bu yüzden,bunun sebebi,için,çünkü…ifadelerinden yararlanırız.
Yarın sınavı vardı      bu nedenle    çok çalışıyordu. Bilgili olmak için çok kitap oku
     Sebep                                                 Sonuç                  ………..                   ……….
  Çok yürüdü   bu yüzden   ayakları ağrıdı.  Sağlıklı olmak için   düzenli beslen.
     Sebep                                     Sonuç              ………….                     ………….
Maçı izlemek istiyordu, bu yüzden  bilet aldı.
          …………                                            ……..
Şimdi bir tane de siz sebep-sonuç bildiren bir cümle yazınız.

………………………………………………………..  ……………………………………………………
Yorum Gönder

 
Top