0

TÜRKÇE
NOKTALAMA İŞARETLERİ
NOKTA:
1-Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur.
                Ali eve geldi.
2-Sıra bildiren sayılardan sonra kullanılır.
                4.oldu.
3-Bazı kısaltmaların sonuna konur.
                Doç.Dr.Kemal ARAR
4-Tarih yazarken gün,ay,yıl belirten sayıların arasına konur.
                27.05.2015
VİRGÜL
1-Cümlede eş görevli sözcük ya da söz gruplarının arasına konur.
                Kalem,defter,silgi getir.
2-Hitap sözlerinden sonra konur.
                Kıymetli misafirler,
3-Ondalık sayılarda tam ve ondalık kısmı ayırmada kullanılır.
                4,725
4-Sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır.
                Geldi,oturdu ve gitti.
NOKTALI VİRGÜL
1-Birbirine bağlı olarak kullanılan sıralı cümlelerin arasına konur.
Motorlu taşıtlar, sağa; motorsuz taşıtlar sola park etsin.
2-Sıralı olarak verilen eş sözcüklerin arasına konur.
                Kağıt,kalem;çanta,önlük getirecekler.
3-Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için kullanılır
                Pazarda elma,üzüm,armut;biber,patlıca,havuç aldı.
4-Açıklama ve neden bildiren cümlelerde “fakat,ama,çünkü,ancak” sözcüklerinden önce kullanılır.
                Seni aradık; ama ulaşamadık.
5-Bir sözcüğün değişik anlamları verilirken kullanılır.
                Dünya:Yaşadığımız gezegen;yerküre
İKİ NOKTA
1-Kendisinden sonra örnek verileceği zaman kullanılır.
                Bir sürü iş yaptım:Temizlik,yemek…
2-Kendisinden sonra açıklama yapılacağı zaman kullanılır.
                Görev tanımın şudur:Evrakları depolamak.
3-Konuşma cümlelerinden önce konur.
                Arkadaşı:
                                 -Geldim dedi.
4-Matematikte bölme işareti olarak kullanılır.
                36:4=9
ÜÇ NOKTA
1-Tamamlanmamış cümlelerin sonuna konur.
                Eve bir gidebilsem…
2-Açıklanmak istenmeyen söz, kişi veya yer adlarının yerine kul.
                Armudun iyisini … yerler.
3-Benzer başka örnekler verilirken,örnekler yerine konur.
                Pazardan aldıklarım elma,armut …
SORU İŞARETİ
1-Soru bildiren cümlelerin sonuna konur.
Ahmet eve geldi mi?
2-Kesin olmayan, şüphe duyulan veya bilinmeyen yer,tarih vb durumlar için ( ) yay ayıraç içinde kullanılır.
                İngiltere’nin bir köyünde (?) doğdu.
ÜNLEM İŞARETİ
1-Kızgınlık,sevinme,korku,şaşırma vb. duyguları anlatan cümlelerin sonuna konur.
                İmdat!Yardım edin!
2-Seslenme,uyarı ve hitap sözlerinden sonra kullanılır.
                Ey Türk Gençliği!
3-Alay etme, küçümseme anlamı verilmek istenen sözlerden sonra kul
                Puanı yüksekmiş!güya.
  
KESME İŞARETİ
1-Özel adlara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır.
                Ali İzmir’e gitti.
2-Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır.
                Atatürk 23 Nisan 1920’de T.B.M.M’yi açtı.
3-Sayılara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır.
                Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.
TIRNAK İŞARETİ
1-Cümlede başkalarından alıntı yapılan sözler tırnak işareti içinde yazılır.
Atatürk ”Öğretmenler!yeni nesil sizin eseriniz olacaktır.”dedi.
2-Cümlelerde yazılan kitap, dergi vb eser adlarını yazmak için kul.
                “Bilim Teknik” dergisine aboneyim.
3-Cümlede vurgulanmak istenen kelimeler tırnak işareti içine alınır.
                Başvuru için “formlar” çok önemlidir.
4-Tanım cümlelerinde tanımı yapılan kelime tırnak işareti içine alınır.
                Yazı yazmaya yarayan araca “kalem” denir.
EĞİK ÇİZGİ
1-Adres yazmada kullanılır
                Yıldırım/BURSA
2-Tarihleri ayırmada kıllanılır.
27/05/2015
KISA ÇİZGİ
1-Satır sonuna sığmayan kelimeleri bölerken satır sonuna konulur.
2-Kök ve ekleri ayırmada kullanılır.
                Bardak-çı
3-Ekler yazılırken eklerin başına konur.
                -ler,-lar,-den,-da
4-Matematikte çıkartma işareti olarak kullanılır.
                15-5=10
YAY AYRAÇ
1-Cümle içindeki bir durum yada sözcükle ilgili açıklama yapılırken kullanılır.
                Meclisin açıldığı gün (23 Nisan 1920) konuştu.
2-Cümle içindeki sözcüklerin eş anlamlarını yazarken kullanılır.
                Okulların(mekteplerin) önemi arttı.
BAĞLAÇLAR
Tek başına anlamları olmayan aynı görevdeki sözcükleri,sözcük gruplarını ve cümleleri birbirine bağlamaya yarayan sözcüklere bağlaç denir.
-Bağlaçlar cümle içinde sözcüklerden ayrı yazılır.
-Cümlenin herhangi bir öğesi olamaz
-en çok kullanılan bağlaçlar,ve, oysa, veya, ya, yada, fakat, mademki, belki, ama, ancak, de, daha, demek, halbuki, hatta, ki, lakin,
“De” Bağlacı : dahi,bile ve anlamlarına gelir. Ayrı yazılır.

“Ki” Bağlacı : 
Yorum Gönder

 
Top