0

1-   Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?
a) Annem bugün bana çok soğuk davrandı.
b) Bu kış çok sıcak geçti.
c) Arkadaşımın cetvelini kırdım.
d) Bu yaz tatilinde İstanbul'a gideceğiz.

2-  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "terim" kullanılmıştır?
a)  Karenin bütün kenar uzunlukları eşittir.
b)  Ali'nin sözleri bana çok dokundu.
c)  Yeni aldığımız ev çok sağlam çıktı.
d)  Arabamız bozulduğu için babam işe otobüsle gitti.

3-  Hangisi "Öfkeyle kalkan zararla oturur." ata­sözüyle aynı dersi vermektedir?
a) Öfke baldan tatlıdır.
b) Ne ekersen onu biçersin.
c) Keskin sirke küpüne zarardır.
d) Zararın neresinden dönülse kârdır.

4-  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüklerin yerine "dört gözle beklemek" deyimi kullanılabilir?
a)  Ne olursa olsun  kardeşimi  affetmeye­ceğim.
b)  Babamın işten gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum.
c)  Onu duymamak için sınıftan çıktım.
d)  Deniz en sonunda olayı anlattı.

5- Aşağıdaki sözcükler karşıt anlamlarıyla karışık biçimde verilmiştir. Karşıt anlamlısı olmayan sözcük hangisidir?
ödül-boş-temiz-ceza-kirli-dolu-küçük
a) ödül          b) küçük      c) dolu  d) temiz

6-  Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir özde­yiştir?
a) Fikirler, topla tüfekle yok edilemez. (ATATÜRK)
b)  Damlaya damlaya göl olur.
c)  Mum dibine ışık vermez.
d)  Minareyi çalan, kılıfını hazırlar.

7-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir "terim" kullanılmıştır?
a)    Derste çokgenlerle ilgili örnekler çözdük.
b)    Fırtına olacağı için yarın okullar tatil oldu.
c)    Babam her pazar sabahı iki saat yürüyüş yapar.
d)    Doralar yeni araba almışlar.

8 "gölge - bir -arkadaşlık - zaman - ağaçtır -her -veren"
Yukarıdakilerden anlamlı ve kurallı bir cüm­le oluşturulduğunda "bir" sözcüğünden son­ra hangisi gelir?
a) Gölge    b)Veren     c) Zaman                  d) Ağaçtır

9. "ağlarken - göz - bir - gülmez - göz - öbür" sözcüklerinden bir atasözü oluşturulduğun­da, sondan üçüncü sözcük hangisi olur?
a) Ağlarken        b) Öbür      c) Bir        d) Göz

10- "Sokakta minik bir kedi buldum." cümlesin­deki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıda­ki cümlelerin hangisinde vardır?
a)  Otobüste yaşlılara yer vermeliyiz.
b)  Akşam izlediğim film çok güzeldi.
c)  Dicle'ye küçük bir oyun­cak ayı aldım.
d)  Kazağımın üzerine yemek döküldü.

11- "Kapıdaki çocuk …………… gitti."cümlesinde­
ki noktalı yere aşağıdaki deyimlerden hangisi yazılırsa "çok kısa sürede" anlamı çıkar?
a) Kaşla göz arasında       b) Dört gözle beklemek
c) Kulaklarını tıkamak     d)Ağzındaki baklayı çıkarmak

12.  1. yapmak ve başarı        2. kolaydır
3. düşünmek ve söylemek        4. çok güçtür
5.ile sonuçlandırmak
Yukarıdakilerin anlamlı ve kurallı cümle oluşturması için sıralanışı hangisi olmalıdır?
a) 3 - 5 - 2 - 1 – 4         b) 4 - 3 - 5 - 1 - 2
c) 1 - 2 - 3 - 5 - 4             d) 3 – 2 – 1 – 5 – 4

13.   1. İşbölümü    2. toplu olarak      3. yaparlar
4. ihtiyaçlarını karşılamak için         5. yaşayan insanlar
Yukarıdakilerin anlamlı ve kurallı cümle oluşturması için sıralanışı hangisi olmalıdır?
a) 4 - 5 - 2 -1 – 3       b) 5 - 2 - 4 - 1 - 3
c)2-5-4-1-3        d) 4-2-5-1 -3

14- Aşağıdaki hangi atasözü etkileşimi anlatır?
a) Üzüm üzüme baka baka kararır.
b) Yolla giden yorulmaz.
c) Meyveli ağacı taşlarlar.
d) Tereciye tere satılmaz.
Yorum Gönder

 
Top