0

Aramalar: Test Çöz,İlkokul, 4.Sınıf, Fen ve Teknoloji 4, Maddeyi Tanıyalım , Maddeyi Tanıyalım Etkinliği, Maddeyi Tanıyalım kavrama etkinliği, Maddeyi Tanıyalım çalışması, Maddeyi Tanıyalım kavrama çalışması, Maddeyi Tanıyalım çalışma sayfası, etkinliği, sayfası, testi, Maddeyi Tanıyalım bul, Maddeyi Tanıyalım indir, Maddeyi Tanıyalım anlat, Maddeyi Tanıyalım yap, Maddeyi Tanıyalım anlatımı, Maddeyi Tanıyalım işlemi, Maddeyi Tanıyalım çözümü, problemi, indir, çöz, yap,
1. Verilen ifadelerden hangisi erimeye örnektir?
A) Tuzun su içine atılıp karıştırılması
B) Demir tozlarının kum içine atılıp karıştırılması
C) Mumum bir kaba konulup ısıtılması
D) Sütün içine kahve konulup karıştırılması

2. Demirtozu-kum karışımını ne ile ayrıştırırsınız?
A) süzme                    B) mıknatıs  
C) buharlaştırma         D) eleme

3. Aşağıdakilerden hangisi maddenin görülebilir ve hissedilebilir özelliklerinden biri değildir?
A) yumuşaklık   B) hacim      
C) renk    D) sertlik

4. Kütlesi 120gr gelen kaba su doldurucunca 250gr geliyor. Doldurulan suyun kütlesi kaç gramdır?
A) 370            B) 330     
C) 230             D) 130

5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Tahta, katı maddedir.
B) Gazlar, bulundukları ortamda yayılırlar.
C) Gazlar, maddedir.
D) Sıvılar, soğuk bir ortama geçtiklerinde gaz halini alır.

6. Balon şişirmek için kullandığınız gaz halinde bulunan madde aşağıdakilerden hangisidir?
A) hava           B) su   
 C) toprak       D) kumaş

7. Aşağıdaki madde ve cisim eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A)  bakır - cezve         B) su - su buharı
C) toprak - testi          D) altın - bilezik

8. Maddelerin kullanım alanlarına örnek olarak aşağıdakilerden hangisi verilemez?
A) Tahta – Sıra                     
B) Çelik – Tencere
C) Mıknatıs - Plastik Tarak    
D) Demir - Çivi

9. Margarinin tavaya konup ısıtılması neye örnektir?
A) donma     B)buharlaşma    C)erime   D)ayrışma

10. Aşağıdaki maddelerden hangisi bulunduğu kabın şeklini almaz?
A) kalem         B) toz şeker    
C) süt  D) benzin
11. Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemiyle ayrılır?
A) kum-demir tozu     B) talaş-su      
C) tuz-su                  D) şeker-su

12. Maddelerin şekil almış haline cisim denir.Buna göre, aşağıda verilen maddelerden hangisi cisim değildir?
A) demir kaşık            
B) alüminyum tencere
C) su                           
D) çelik tava

13. Aşağıda verilenlerden hangisi maddenin niteleme özelliklerinden biri değildir?
A) Koku      B) Renk   
C) Sertlik       D) Kütle

14. Abdullah boş bir kaba aşağıdaki maddelerden hangisini koyduğunda madde kabın şeklini almaz?
A) Toz şeker   B) Tuz    
C) Kalem    D) Su

15. Bir kutu ayran 250 ml' dir.Bir litre ayran alırsak kaç kutu ayran almış oluruz?
A) 2                B) 3     C) 4     D) 6

16. "Maddelerin ölçülebilir özelliklerinin yanında duyu organlarıyla tanıya bileceğimiz özellikleri de vardı." Aşağıdaki madde özelliklerinden hangisini ölçmeden tanıya biliriz?
A) boy     B) kütle       
C) hacim         D) tat

17. Kütlesi ve hacmi olan her şey madde olarak tanımlanır.Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisi madde değildir?
A) toprak                    
B) rüya                      
C) kalem                     
D) bilgisayar

18. Aşağıda verilenlerden hangisi malzeme değildir?
A) Un     B) Süt          
 C) Şeker      D) Tabak

19. Aşağıdaki karışımlardan hangisini süzerek ayırabiliriz?
A) Şekerli su               
B) Tuzlu su    
C) Su – kum               
D) Pirinç – mercimek

20. Aşağıdakilerden hangisi katı maddeler için yanlıştır?
A) Akışkandır.                 
B) Belli bir şekli vardır.
C) Belli bir hacmi vardır.       
D) Serttir.

Yorum Gönder

 
Top