0


4.Sınıf Sosyal Bilgiler Geçmişimi Ögreniyorum Online Testi Çöz
 1. Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü oluşturan öğelerden biri değildir?
  A) Halk oyunlarımız
  B) Türkülerimiz
  C) Bayrağımız
  D) Yollarımız
 2. Aşağıdakilerden hangisi birinci derece akrabalarımızdan değildir?
  A) Enişte
  B) Hala
  C) Kardeş
  D) Dayı
 3. Aile tarihinin oluşmasında aşağıdakilerden hangisinden yararlanmayız?
  A) Babamızdan
  B) Annemizden
  C) Kitaplarımızdan
  D) Dedemizden
 4. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün kişisel özelliklerinden değildir?
  A) Açık sözlülüğü
  B) Savaşmayı sever
  C) Barışçı
  D) İleri görüşlülüğü
 5. Aşağıdakilerden hangisi geniş ailede yer almaz?
  A) Amca
  B) Evlenmemiş çocuklar
  C) Babaanne
  D) Komşular
 6. Aşağıdakilerden hangisi, tarihte Türklerin yaygın olarak oynadığı oyundur?
  A) Cirit
  B) Voleybol
  C) Futbol
  D) Basketbol
 7. Aşağıdakilerden hangisi çekirdek aileyi oluşturan bireylerden değildir?
  A) Anne
  B) Baba
  C) Dayı
  D) Çocuk
 8. Aşağıdakilerden hangisi duygu ve düşüncelerin başkalarına aktarılmasında kullanılan araçtır.
  A) Kültür
  B) Gelenekler
  C) Dil
  D) Kalp
 9. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün amaçları arasında yer almaz?
  A) Millet egemenliğini esas alma
  B) Yabancı bir devletin himayesi altına girme
  C) Türk ulusunun bağımsızlığını sağlama
  D) Çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma
 10. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nda hangi ilimize gitmemiştir?
  A) Amasya                    B) Sivas
  C) Erzurum                       D) Trabzon
 11. Kurtuluş savaşı aşağıdaki olayların hangisiyle başlamıştır?
  A) Erzurum Kongresi'yle
  B) Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla
  C) İstanbul'un işgaliyle
  D) Sivas Kongresi'yle
 12. Dedenize ait nüfus cüzdanından dedemize ait aşağıdaki bilgilerden hangisini edinemeyiz?
  A) Doğum tarihini                     B) Babasının adını
  C) Nerede doğduğunu                 D) Maddi durumunu
 13. Hangisi, aile geçmişimizle ilgili tarihsel bilgileri öğrenebileceğimiz kaynaklardan biridir?
  A) Kendi yaşıtlarımız                B) Öğretmenimiz
  C) Yaşlı akrabalarımız                       D) Komşumuz
 14. Aşağıdakilerden hangisi toplumumuzda yapılan geleneksel eğlencelerden biri değildir?
  A) Kına gecesi                     B) Asker uğurlama
  C) Bale izleme                       D) Sünnet düğünü
 15. Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüz içerisinde yer almaz?
  A) Noel kutlamaları
  B) Geleneksel giysiler
  C) Gelenek ve görenekler
  D) Milli hikâyeler ve destanlar
 16. Hangisi, Milli Mücadele yıllarında Türk milletinin gösterdiği davranışlardan biri olamaz?
  A) Cesaret                        B) Görevden kaçma
  C) Dayanışma.                          D) Yardımlaşma
 17. Aşağıdakilerden hangisi milli mücadelenin çevremizdeki izlerinden değildir?
  A) Zafer anıtları
  B) Kabirler ve şehitlikler
  C) Caddeler
  D) Gazilere ait madalyalar
 18. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin ata sporlarındandır?
  A) Voleybol                       B) Basketbol
  C) Tenis                                   D) Güreş
 19. Anne, baba ve çocuklardan oluşan en küçük topluluğa ne ad verilir?
  A) Aile                                    B) Topluluk
  C) Akraba                                 D) Evlat
 20. Aşağıdakilerden hangisi aile fertlerimizden biri değildir?
  A) Baba                    B) Anne
  C) Kardeş                                                 D) Öğretmen


                                                                                                               
  
1. SORU
A)
B)
C)
D)

2. SORU
A)
B)
C)
D)

3. SORU
A)
B)
C)
D)

4. SORU
A)
B)
C)
D)

5. SORU
A)
B)
C)
D)

6. SORU
A)
B)
C)
D)

7. SORU
A)
B)
C)
D)

8. SORU
A)
B)
C)
D)

9. SORU
A)
B)
C)
D)

10. SORU
A)
B)
C)
D)

11. SORU
A)
B)
C)
D)

12. SORU
A)
B)
C)
D)

13. SORU
A)
B)
C)
D)

14. SORU
A)
B)
C)
D)

15. SORU
A)
B)
C)
D)

16. SORU
A)
B)
C)
D)

17. SORU
A)
B)
C)
D)

18. SORU
A)
B)
C)
D)

19. SORU
A)
B)
C)
D)

20. SORU
A)
B)
C)
D)DEĞERLENDİR

       
Yorum Gönder

 
Top