0

1.     Aşağıdaki sayıların okunuşlarını yazınız.
(4 puan )
·         21.186.213
……………………………………………………………………………………………………………
·         13.001.001
…………………………………………………………………………………………………………..
2.    Saat 22.50’de Uyuyan Leyla, 7 Saat 35 Dakika Uyumuştur. Buna Göre Leyla Uyandığında Saat Kaçtır?( 5 puan )

  
3.    Aşağıdaki sayıların aritmetik ortalamasını bulunuz. ( 5 puan )
·         36-46-56-66-76 

·         25-35-45 


4.    Aşağıdaki üslü sayıların sonuçlarını bulunuz.(10 puan )
·         23+32x50 =


·         132+52-132 =


·         24+31x42 =


5.     125 > 5a sıralamasının doğru olabilmesi için a yerine yazılabilecek en büyük sayı kaçtır?(6 puan)
A)1    B)2     C)3     D)4

6.    53-4x3+42işleminin sonucu kaçtır?(4 puan)
A)105    B)107    C)128    D)129

Ø  (Aşağıdaki 7. Ve 8. Soruları bölünebilme kurallarına göre yapınız)
7.    Ceylan 987 tane gülü beşerli dizdiğinde kaç tane gülün artacağını bulunuz.(3 puan)


8.    Sümeyra 2687 tane papatyayı üçerli olarak paketlerse kaç tane gül artar? (3 puan )


Bu kurala uymaya çalışan Nihal, 1 yıl içerisinde sadece 7 gün dişlerini fırçalamayı unutmuştur. 
Buna göre Nihal bir yılda kaç kez dişlerini fırçalamıştır. (1 yıl 365 gün kabul et )
( 8 puan )
A ) 1074 B) 1081   C)1090  D) 1095

9.    261A sayısı 3 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre A sayısının alabileceği değerler nelerdir? ( 6 puan )
  
10.  Aşağıdaki sorulardan hangisi araştırma sorusudur? ( 4 puan)
A)   Murat’ın en çok sevdiği renk hangisidir?
B)   Ayşe’nin arabasının modeli nedir?
C)   Mehmet’in en sevdiği ders nedir?
D)   5-E sınıfının en çok sevdiği dersler nedir

Aşağıdaki tabloda verilen derslerin kitap sayıları gösterilmiştir. 12.13.14 ve 15. Soruyu tabloya göre yapınız.

11.  En çok hangi kitap türü vardır?(2 puan)

12.  En az hangi kitap türü vardır? (2 puan)

13.  Matematik kitap sayısı ile Türkçe kitap sayısı birbirine eşit midir?(2 puan )

14.  Yukarıda verilen sütun grafiğini çizgi grafiğine dönüştürün. (4 puan )

15.  Aşağıdaki işlemleri yapınız.(8 puan) 
    
16.  Aşağıdaki boşluk doldurmaları yapınız.(6 puan)
·         Araştırmalar için toplanan sayısal bilgilere …………denir.
·         7549 sayısını en yakın onluğa yuvarladığımızda ……….., en yakın yüzlüğe yuvarladığımızda ………… olur.
·         267.813.016 sayısının binler bölüğünde ……………vardır.

17.  Aşağıdaki ifadelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y koyunuz.(6 puan)
·         ( ) 198.013.216 sayı 2 bölük 9 rakamdan oluşmuştur.
·         ( ) 3 ile bölünebilme kuralı; sayının rakamlarının toplamı 3 ve üçün katı olmalıdır.

18.  Aşağıda İstenenleri Bulunuz. (10 Puan )
·         3 ile bölündüğünde 2 kalanını veren 4 basamaklı sayılar ( 2 tane)
…………………………........................................
·         5 ile bölündüğünde 4 kalanını veren 6 basamaklı sayılar ( 2 tane )
…………………………………………………………………
·         10 ile bölündüğünde 7 kalanını veren 9 basamaklı sayılar ( 2 tane )
………………………………………………………………….
                               Başarılar…
                            AHMET CENGİZHAN KOÇ
Yorum Gönder

 
Top