0

Soru 1) Dila,  1. gün 11, 2. gün 4 , 3. gün 9 sayfa kitap okudu. üç gün boyunca  okuduğu kitap sayfasının ortalamasını bulunuz.

Soru 2) Buğra pazartesi 45 , Salı 80 ve çarşamba günü 55 soru çözdü. Buğra’nın çözdüğü ortalama soru sayısının çeyreği kaça eşittir ?

Soru 3) Mehmet Ali  , 1. gün 10 , 2. gün 30 simit sattı. 3. ve 4. günün sonunda sattığı simitlerin ortalaması 25’tir. 3. gün sattığı simit sayısı , 4. günün 2 katına eşit olduğuna göre 3. ve 4. gün sattığı ceviz sayısını bulunuz.

Soru 4) Bir çıkarma işleminde  eksilen 15 artar , çıkan 8 azalırsa  fark nasıl değişir ? ( Terim adlarını yazınız.)

Soru 5)Bir çıkarma işleminde  eksilen 10 azalır ,çıkan 5 azalırsa fark nasıl değişir ? ( Terim adlarını yazınız.)

Soru 6) Bir çıkarma işleminde eksilen 12 azalır ,çıkan 10 artarsa fark nasıl değişir ? ( Terim adlarını yazınız.)

Soru 7) 20 ile 40 arasında kaç sayı vardır ?

Soru 8)150 ile  550  arasında kaç sayı vardır ?

Soru 9) 23  ile 47  arasında kaç sayı vardır ?

Soru 10) 37 ile 99 arasında kaç tane TEK  SAYI vardır ?

Soru 11) 42 ile 156 arasında kaç tane ÇİFT  SAYI  vardır ?

Soru 1) 2 x 5 >  F + 4    ifadesinde   Y   yerine   yazılabilecek rakamların toplamını bulunuz.

Soru 2) A  + 5 >  8 X 5   İfadesinde A yerine yazılabilecek en büyük tek sayı ile en büyük çift sayının toplamını bulunuz.

Soru 3)  K – 2 >  20  ifadesinde K  yerine yazıla bilecek en küçük tek ve çift sayıları bulunuz.

Soru 4) 35 + ( 4 X K ) <  47  ifadesinde K yerine  yazılabilecek en büyük tek ve çift sayının çarpımını bulunuz.

Soru 5) F +10 >  45 X  3    ifadesinde F yerine yazılabilecek en küçük çift sayının  yarısını bul.

Soru 6) H – 45 < 25 X 4   İfadesinde H yerine yazılabilecek en büyük çift sayının  8 fazlasının çeyreğinin sayı değeri toplamını bulunuz.

Soru 7) Bir eş kenar üçgen şeklindeki bir tarlanın bir kenarı 3 düzineye eşittir. Çevresini 3 sıra tel ile çevirmek isteyen Havin’in evinde de 150 m tel vardır. Daha kaç  dam    tel   almalıdır ?

Soru 8) Bir bölme işleminde Bölünen 110 , bölüm 10  ise bölen kaçtır ? ( Terim adlarını yazınız.)

 Soru 9) Dönerci Ezgi , bir kampanya başlatıyor. 3 döner alana 2 döner bedava diyor. Bunu duyan 
Cihan , Ezgi’deki 30 döneri de alıp 200 TL ödüyor. Dönerin tanesi 7 TL olduğuna göre Cihan’ın  parasının üstü kaç TL   olur ?


Soru 10) Kare şeklindeki bir tarlanın bir kenarı 8000 cm’dir. Çevresinde 12 tur atan Ferhat toplam kaç km  yol gider ?
Yorum Gönder

 
Top