0

KONU 6: BİLGİ KAYNAKLARIMIZ

KAVRAMLAR
Birinci elden kaynak: Ana kaynaklar, olayın geçtiği döneme
ait kaynaklardır, gazete, kitabe, tablet, para, heykel, arkeolojik buluntu
Birinci elden kaynaklar Doğrudan doğruya tarihi bir olayı yaşayan. bu olayı gören ve olayla ilgili çağdaş yazarların verdikleri eser ve bilgilerdir
İkinci elden kaynak: Ana kaynaklardan yararlanarak hazırlanan kaynaklardır  ayrıca kaynakları yazılı ve yazısız ikiye de ayırabiliriz 

1) Gazeteleri,dergi, kitap, ansiklopedi, internet gibi kaynaklardan bilgi edinebiliriz..
2) Kitaplar: Bir konuda çeşitli düzeylerde bilgi içeren, genellikle tek ciltten oluşan, bir veya daha fazla yazar tarafından yazılmış temel bilgi kaynaklarıdır.
3)  Sözlükler: Bir sözcüğün yazılışını, okunuşunu, anlamını veya başka dillerdeki karşılığını öğrenmek için başvurulan kaynaklardır.
4) Ansiklopediler: Çeşitli konularda belirli bir yönteme göre düzenlenen, bilim, sanat gibi uğraş dallarının tüm bilgilerini ayrıntılı olarak bir arada bulunduran ve genellikle birkaç ciltten oluşan kitaplardır.
5) Almanaklar: Yılda bir çıkan ve o yılın olaylarını anlatan kitaplardır.
6) Atlaslar: dünyanın, bir ülkenin, veya bir bölgenin fiziki ve siyasi coğrafyası, ekonomisi,, tarih vb. konularda toplu bilgi vermek için bir araya getirilmiş coğrafya haritalarıdır.
7)  Biyografi: kişilerin hayatını anlatan eserlerdir. Biyografilerde, kişinin hayatı başka kişi ve kişiler tarafından yazıya geçirilir.
 8) Otobiyografi:Otobiyografiler de biyografilerde olduğu gibi kişilerin yaşam öykülerini konu alır. Aralarındaki fark ise; otobiyografilerde yaşam öyküsünü anlatan kişinin kendisi olmalıdır.
9) Kronolojiler: Bilgiyi oluş sırasına göre aktaran kaynaklardır. Kronolojilerde bilgi genellikle tablolar halinde sunulur.
10) Kaynak CD'ler: 12 cm çapında1,2 mm kalınlığında ortası delik, parlak renkli basit bir disktir. Günümüzde öğretici bir çok kitap ve ansiklopediler CD'lere yerleştirilmiştir.
 Bunların dışında video filmler, kasetler, mikrofilmler gibi bilgi kaynakları da vardır.
            Bilgi edinmek amacıyla kullandığımız yayınlar günlük, haftalık veya aylık olabilir. Bunlara süreli yayın adı verilir. En önemli süreli yayınları dergilerdir. Dergiler; belirli bir alanda, uzmanlar tarafından yazılmış makaleleri içerir,
Bir kişi veya kuruluş tarafından üretilen; bilgi, ürün veya sanat eserinin ilk defa üretildiğinin resmi olarak onaylanmasına PATENT denir.
  
TÜRKİYE’DE BİLİM VE TEKNOLOJİ MÜZELERİ
·         Çanakkale Müzesi   (Çanakkale)
·         Resim ve Heykel Müzesi   (Mersin)
·         Oyuncak Müzesi  (İstanbul)
·         Deniz Müzesi   (İstanbul)
·         Topkapı Sarayı   (İstanbul)
·         Su Altı Müzesi   (Bodrum)
·         Etnografya Müzesi   (Antakya)

ARAŞTIRMA VE KAYNAK KULLANMA YÖNTEMİ:
Ø  Konunun sınırları ve konuyla ilgili kaynaklar belirlenir.
Ø  Kütüphanelerden ve internetten faydalanarak gerekli bilgiler toplanır.
Ø  Araştırma raporu düzenlenir.
Ø  Araştırma sonunda yaralanılan kaynaklar belirtilir. Aksi takdirde Telif hakkı doğar.
Telifsözcüğü, kitap yazmak; resim, heykel ya da beste yapmak; güzel bir sanat eseri meydana getirmek anlamına gelir. Telif hakkı ise bir fikir veya sanat eserini meydana getiren kişinin, bu eserden doğan haklarının tümü demektir.

 KAYNAKÇA NASIL YAZILIR?
Okulda bizlere verilen araştırma ödevlerini hazırlarken yararlandığımız kaynakları ödevimizin en arka sayfasında "Kaynakça" ölümünde göstermeliyiz. Kaynakça bölümünde:
v  Yazarın adı soyadı
v  Kitabın adı
v  Kitabın yayınevi
v  Basıldığı yer ve tarihi yazılır

Kaynakçada bunları yazmak akademik dürüstlüktür. Böylece yıllarca büyük fedakârlıklarla çalışarak bu eserleri hazırlayan insanların emeğine saygı göstermiş oluruz. 
Yorum Gönder

 
Top