0

KONU 5: ATATÜRK’ÜN GÖSTERDİĞİ YOL

Bir ülkenin gelişmesi bilimsel ve teknolojik gelişmelere bağlıdır. Bilimsel ve teknolojik gelişmeler ise alanında iyi eğitim almış “nitelikli insanlara” bağlıdır.
Kendi yer altı ve yer üstü kaynaklarını işleyip, kazanca dönüştüremeyen, kendi toprağını ekemeyen, kendi sanayisini kuramayan devletler, kesinlikle gelişemez. Atatürk bu gerçeği bildiği için  "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir" ve "İlim, fen ve uzmanlık nerede varsa, sanayi nerede varsa gidip, öğrenmeye mecburuz. Bilim ve teknik nerede ise oradan alacağız ve herkesin kafasına koyacağız. Bilim ve teknik için kayıt ve şart yoktur."demiştir. Ona göre bilimin milleti yoktur. Daima bilimsel ve teknolojik gelişmelerin takipçisi olmamızı öğütlemiştir.

                 Atatürk’ün yurdumuzda bilimin gelişmesi için yaptığı çalışmalar:
1)    Dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip etmek ve yurdumuza aktarabilmek için yurt dışına öğrenciler gönderildi.
2)   Yerli ve yabancı uzmanların görüşleri alınarak “ 1933’te üniversite Reformu” gerçekleştirilmiştir ve İstanbul Üniversitesi açılmıştır.
3)   1936-1937 yıllarında kendi eliyle "Geometri" adlı bir kitap yazmıştır.
4)   1933'te ziraat(tarım) alanında bilimsel çalışmalar ve gelişmeler yapmak üzere Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü kuruldu.
5)   1935'te yer altı kaynaklarının araştırılması için Maden tetkik Arama Enstitüsü (MTA) ve Etibank kurulmuştur.
6)   Latin harflerinin kabulüyle okuma yazma kolaylaştı.
7)   İlköğretim devlet eliyle zorunlu ve parasız hale getirilmiştir. Her yaştan kişiye okuma-yazma öğretmek amacıyla "Millet Mektepleri" açılmıştır.
8)   1932'deTürk Dil Kurumunu kurdurmuştur.
9)   Mesleki ve teknik eğitime önem verilerek erkek ve kız sanat ve meslek okulları açılmıştır.
10) 1935'te Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi açılmıştır.

11)  1925'te"İstikbal göklerdedir" diyerek Türk Hava Kurumu'nun kurulmasını sağlamıştır.
Yorum Gönder

 
Top