0

KONU 3: HAYATIMIZI KOLAYLAŞTIRANLAR MUCİTLER VE BİLİM ADAMLARI

Bilim:Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak sonuçlar çıkarmaya çalışan düzenli bilgidir.
Bilim Adamı:Bir soruna çözüm bulmak için harekete geçen kişidir.
Bilim İnsanının Özellikleri:
v  İyi bir gözlemcidirler.
v  Şüphecidirler. Olup biteni olduğu gibi kabul etmezler.
v  Eleştiricidirler ve eleştiriye açıktırlar.
v  Meraklı, sorgulayıcı ve araştırmacıdırlar.
v  Sabırlı ve kararlıdırlar. Bu nedenle çalışma­larını, sonuca ulaşıncaya kadar sürdürürler.
v  Planlıdır. Zamanı verimli kullanırlar.
v  Tarafsız(gerçekçi) ve önyargısızdırlar.
v  Geniş bir hayal ve yorumlama gücüne sahiptirler. Düşünüp yeni fikirler üretirler.
v  Gerçeklerden ödün vermeden savunurlar.
v  Hata yapmaktan korkmazlar.
v  Dürüst ve güvenilir insanlardır. Kendilerine göre hayat prensipleri vardır.
v  Şüphecidirler
v  Özgüven sahibidirler
v  Verimli ve çalışkandırlar.
v  Yaratıcı bir zekaya sahiptirler.
Bilim insanı bilimsel bir çalışma yaparken şu basamakları izler;
Ø  Merak ettiği araştırmanın başlangıcında problemi belirler.
Ø  Problemle ilgili olayları izler, gözlem yapar.
Ø  Problemle ilgili deneyler yaparak küçük sonuçlar çıkarır, tahminlerde bulunur.
Ø  Bulunduğu sonuçlarla ilgili genelleme yapar, ilkeler bulur.
Ø  Bulunan ilkeleri yeni deneylere uygulayıp doğruluğunu kanıtlar. Eğer kesin sonuçlara ulaşırsa bu tüm dünyada kabul edilir, kanunlaşır.
Bilim insanları hedeflerine uzun araştırmalar ve çalışmalar yaparak ulaşmışlardır. Her çalışma olumlu sonuçlanmış veya bazı çalışmalar sonunda farklı buluşlara ulaşılmıştır.
Bilim insanları, sahip oldukları bilgilerle yetinmeyip problemin çözümüne yönelik değişik kaynaklardan bilgi toplamayı da ihmal etmez. Başka bilim adamlarının görüş ve bulgularından da yararlanırlar. Doğru yöntemleri bulmaya çalışarak zaman kaybını en aza indirmeye çalışırlar.

‘’Yapabileceğin,  Yapabileceğini Düşündüğün Kadardır!’’
Yorum Gönder

 
Top