0

KONU 4: ALIYORUM, OKUYORUM,ÖĞRENİYORUM

KAVRAMLAR
Bilim: Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir amaca yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci.
Kanıt:  Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği konusunda kanaat verici belge, delil, iz, argüman

            Ülkemizde TÜBİTAK ( Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu) tarafından çocuklara yönelik iki dergi çıkartılmaktadır. Birincisi okul öncesi çocuklara yönelik hazırlanan “Meraklı Minik” diğeri,
            15 Ocak 1998’de yayımlanmaya başlayan, her ayın 15’inde yayımlanan Bilim – Çocuk dergisidir. 7 – 15 yaş ilköğretim çocuklarına yöneliktir. Bu derginin amaçları şunlardır:
1)     Bilimi küçük yaşlardan başlayarak çocuklara sevdirmek.
2)     Araştırma yapma, soru sorma, merak etme ve okuma isteği uyandırmak.
3)     Buluş yapmaya özendirmek. Çocukların bilim dünyasına katkı yapabileceklerini fark ettirmek.
4)     Bilimin yaşamın bir parçası olduğunu fark ettirmek.

Bu dergilerin dışında “National Geographiç Kids” dergisi de çocuklara yöneliktir.
Yorum Gönder

 
Top