0

KONU 1: HAYATIMIZ NASIL KOLAYLAŞTI ?

KAVRAMLAR:
Haberleşme: Kişiler veya kişiler ile teknik cihazlar arasındaki bilgi ve haber aktarımı.
İletişim: Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon
Teknoloji:Bilimsel çalışmalar sonucunda üretilen ve yaşamımız kolaylaştıran çeşitli araç – gereçlerle bunlara ilişkin bilgidir.

Yüzyıl: Asır, yüz tane yılın toplamı

BULUŞLAR VE TEKNOLOJİK GELİŞMELER
Mucit;yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kişiye mucit denir.
Buluş(İcat),bir şeyi ilk kez ortaya koymaya veya icat edilmeye denir.
Ø Buluşlar, insanoğlunun ihtiyaçlarını karşılama ve karşılaştığı problemleri çözme gayret ve merakından doğmaktadır. Bununla beraber, planlı ve sürekli bir çalışma gerekmektedir.
Ø Buluşlar ve icatlar insan yaşamını kolaylaştırır ve değiştirir.
Ø Buluşların çok azı tesadüf sonucu ya da aniden ortaya çıkmıştır. Buluşların ortaya çıkması için insanoğlunun belli bir bilimsel ve teknolojik birikime sahip olması gerekmiştir. Günümüzde buluşların çoğu, daha önce yapılan çalışmaların, birikimlerin ve aletlerin geliştirilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.

ÖNEMLİ BULUŞLAR VE MUCİTLERİ

*THALES( TALES): Güneş tutulmasını bulmuştur.

*CEZERİ: Otomatik aletleri yapan ilk Türk âlimidir.

*MENDEL: Genetik biliminin kurucusudur. Canlıların
özelliklerinin nesilden nesile geçtiğini kanıtlamıştır.

*KOPERNİK-KEPLER: Dünya’nın kendi ve Güneş etrafında döndüğünü kanıtlamıştır. 

*GUTENBERG: Matbaayı icat etmiştir.

*EİNSTEİN(AYNŞTAYN): Fizik alanında çalışmalar yapmış ve atomu bulmuştur.

*GALİLE: Dünya’nın döndüğünü ispatlamıştır.

*ARŞİMET: Suyun kaldırma kuvvetini bulmuştur.

*MACELLAN: Dünya’nın yuvarlak olduğunu ispatlamıştır.

*HAZERFEN AHMET ÇELEBİ: Uçmayı başaran ilk
insanlardan biridir.

JOHN LOGİE BAİRD:Televizyon

THOMAS EDİSON: Bini aşkın buluş yapan Amerikalı mucittir. Havası boşaltılmış bir ortamda ışık yayan ve düşük akımla çalışan ampul yapmayı başarmış bir bilim adamıdır.

LOUİS PASTEUR: Fransa da doğmuş bu bilim adamı fizik, kimya ve tıp alanındaki çalışmaları ile tanınmıştır.. Pasteur'un tüm dünyada tanınmasını sağlayan buluşu ise kuduz aşısıdır. Kuduz aşısı diğer aşıların da önünü açmıştır.

MADAM CURİE: Polonyalı ünlü kadın fizikçidir. Kanser hastalığını tedavi eden radyoaktivite ışınlarını bulmuştur. Bilim dalında Nobel Ödülü'nü iki kere alan ilk bilim insanı olmuştur.

GUGLİELMO MARCONİ: İtalya'da doğan bu bilim adamı ilk başarılı telsiz telgraf sistemini geliştirmiştir. Kısa dalga radyo iletişimi üzerinde yaptığı çalışmalarla modern radyo yayımcılığının gelişmesini sağladığından, radyonun babası olarak tanınmıştır.

ALBERT EİNSTEİN: Yüzyılımızın  önemli isimlerinden birisidir. O, ilk defa Galileo tarafından dile getirilen fakat kendisinin geliştirdiği İzafiyet Teorisi, ayrıca madde-enerji ilişkisini veren ünlü denklemi ile tanınmaktadır. Einstein, sadece iyi bir fizikçi değil aynı zamanda yetenekli bir matematikçiydi.

ISAAC NEWTON: İngiltere'de doğmuştur. Fizik, matematik, astronomi alanlarında buluşlar yapan, büyük bir mucittir. Bilimin gelişmesine büyük katkısı olmuştur. Fiziğin en temel konularından biri olan madde-enerji arasındaki ilişkiyi açığa çıkarmaya çalışmıştır. Aynalı teleskopu
Geliştirmiştir. Evrensel kütle çekim kanununu ortaya atmıştır.

GALİLEO: Fizik, matematik ve astronomi gibi konularda çığır açan çalışmalar yapmış ve ilgisi daha çok hareket üzerine yoğunlaşmıştı. Teleskopu astronomik alanda kullanan ilk bilim adamıdır. Güneşi gözlemlemiş ve Güneş üzerinde bulunan gölgelerin Güneş'in üzerinde yer alan lekeler olduğunu kanıtlamıştır. Kısaca, 30 kez büyüyen teleskopu yaptı. Termometreyi, sarkacı buldu.

PASCAL:Küçük yaşta kendini gösteren bir deha örneğidir. Henüz 12 yaşında iken, hiç geometri bilgisine sahip olmadığı halde daireler ve eşkenar üçgenler çizmeye başlayarak, bir üçgenin iç açılarının toplamının iki dik açıya eşit olduğunu bulmuştur. 16 yaşındayken geometri ve fizik kitapları yazmıştır. 19 yaşında ise aritmetik işlemlerini mekanik olarak yapan bir hesap makinesi icat etmiştir.

ALEXANDER GRAHAMBELL: Telefonun icat etmiştir. Graham Bell aslında, sağırların sessizliğini ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Bunu başaramadı ama telefonla birbirinden kilometrelerce uzaktaki insanların birbirlerini duymalarını sağlayan telefonu bulmuştur.

ALFRED NOBEL: Dinamitin mucidi olarak bilinir. Servetinin bir kısmını her yıl insanlığa hizmette bulunanlara sunulmasını vasiyet etti. Bu ödüller fizik, kimya, tıp yada fizyoloji, edebiyat ve barışa hizmet olmak üzere toplam beş dalda verilmektedir. 1900 yılında İsveç Hükümeti Nobel Vakfı'nı kurdu. Bu yıldan sonra da Nobel ödülleri düzenli olarak verilmeye başlandı.

SAMUELMORSE:1936'da çalışan ilk telgraf örneğini bitirdi. Morse ayrıca bir su kütlesi üstünden, demiryolu altından ve iletken herhangi bir şeyden sinyal gönderebilen radyo telgrafın icadına öncülük etti. Kendi adını verdiği bir telgraf kodu tasarladı.

ALEXANDER FLEMİNG: Öldürücü bakteriyel hastalıklarla savaşabilen ilk antibiyotik olarak tarihe geçen "penisilindi bulmuştur.

WİLHELM CONDRAD RÖNTGEN: Röntgen adı X- ray ışınlarının keşfederek sağlık alanında büyük bir buluş gerçekleştirmiş bilim adamıdır.

CHARLES FRANCİS RİCHTER: Bugünde kullandığımız depremin şiddetini(büyüklüğünü) ölçmeye yarayan, kendi adıyla anılan "Richter Ölçeğini" geliştirmiştir.

PİRİ REİS: Eşsiz bir harita ve deniz bilimleri üstadı olmasının yanı sıra, Osmanlı tarihinde izler bırakmış kaptandır. 1513 tarihli ilk dünya haritasını çizdi. Derlediği denizcilik notlarını bir Denizcilik Kitabı(seyir kılavuzu) olan Kitab-ı Bahriye'de bir araya getirdi.

FARABİ:Doğa bilimleri ve felsefe tarihi alanında yaklaşık 100 eser yazdı. Felsefe ve mantık alanında yaptığı çalışmaları ile büyük ün kazanmış bir bilim adamıdır.

İBN-İ SİNA(LOKMAN HEKİM):Felsefe, matematik, astronomi, fizik, kimya, tıp ve müzik gibi bilgi ve beceri gerektiren çeşitli alanlarda çalışmalar yapmıştır. "Tıbbın Kanunu" adlı eseri XII. Yüzyılda Latince'ye çevrildi. İbn-i Sina 700 yıl Avrupa'nın tıp hocası oldu.

CAHİT ARF:Şu anda kullandığımız 10 liraların arkasında fotoğrafı yer alan Cahit Arf, dünyaca ünlü bir matematikçimizdir. Kendi adıyla bilinen matematik kuramları ile dünya çapında tanınır.

PROF. DR. GAZİ YAŞARGİL: Beyin ve sinir sistemleri üzerine yaptığı çalışmalarla tıp alanında çok önemli buluşlar gerçekleştirenTürk bilim adamıdır. Mikro cerrahiyi beyinle ilgili hastalıklarda uygulayarak çok zor ve hassas bölgelerdeki tümörlerin alınabileceğini kanıtlamıştır. Bu başarılarından dolayı Dünya Beyin Cerrahları Birliği tarafından "yüzyılın adamı" seçilmiştir.

PROF. DR. MEHMET ÖZ: 1960'ta Konya'da doğmuştur. Kalp- damar cerrahıdır. Kalp ve damar hastalıkları üzerinde yaptığı çalışmalardan dolayı "yılın doktoru" seçilmiştir. Mehmet öz halen Amerika'da meslek yaşantısını devama ettirmektedir.

PROF. DR. OKTAY SİNANOĞLU:1935 yılında doğan Oktay Sinanoğlu kimya ve biyoloji alanında çalışmaları bulunan bilim insanımızdır. 50 yıldır çözülemeyen bir matematik kuramını bilim dünyasına kazandırarak 28 yaşında profesör unvanını aldı.

LEONARDO DA VİNCİ: İtalyan Ressam, heykeltıraş, mimar, mühendis, mucit, matematikçi, anatomi uzmanı ve müzisyen.

MARİE CURİE( MARİ KÜRİ): Polonyalı fizik ve kimya alanlarında tanınan bir bilim kadınıdır. Bilime yaptığı katkılardan dolayı resmi Polonya’da basılan para da yer almaktadır.

AYDIN SAYILI: Dünyada bili tarihinde ilk doktora unvanı alan kişidir. 
Yorum Gönder

 
Top