0

KONU 2: TEKNOLOJIYLE GELEN DEĞİŞİM

KAVRAMLAR
Kaşif: Keşif Yapan Kişiye enir
Keşif: Var olduğu bilinen bir şeyi ortaya çıkarma.
Nedensellik: Her olayın bir nedeninin olması durumudur. Neden  - Sonuç ilişkisi


1. OLUMLU ETKİLERİ:
Ø Çamaşır, bulaşık, temizlik işleri kolaylaştı. Ev işlerinin insana verdiği yorgunluk azaldı.
Ø Toplumun eğitim – öğretim düzeyi yükseldi, Okur – yazar oranı arttı.
Ø Toplumda daha sağlıklı bireyler yetişmeye başladı. Hastalıklar azaldı.
Ø Haberleşme kolaylaştı, böylece insanlar arası ilişkiler gelişti.
Ø İnsanlar daha kolay, ucuz, rahat ve hızlı ulaşım yapar hale geldiler.
Ø Toplumun ekonomik düzeyi artmış, kolay ve fazla üretim yapılmaya başlanmıştır.
Ø Ticaretle insanlar zenginleşti, böylece refah düzeyi arttı.

2. OLUMSUZ ETKİLERİ:.
Teknolojinin zararları, teknolojiden yararlanma durumuna göre değişmektedir.
Ø  Bilgisayar başında çok fazla zaman geçirirsek göz ve beden sağlığımız bozulabilir. Arkadaşlık ve aile içi iletişimizde olumsuzluklar ortaya çıkabilir. Sosyal yönümüz gelişmeyebilir.
Ø  Ulaşım araçları can ve mal kaybına yol açmaktadır. Ayrıca, ulaşım araçları havayı, toprağı ve suyu kirletmekte ve gürültü kirliliğine yol açmaktadır.
Ø  Evimizdeki elektrikli araçları doğru kullanmadığımızda hayatımız tehlikeye girebilir.
Ø  Savaş uçakları, atom bombası vb. buluş ve icatların olumsuz yanlarındandır. İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'ya atılan atom bombası yüz binlerce insanın birkaç dakika içerisinde ölümüne yol açmıştır.
Ø  Yapılan büyük yollar ve hava kirliliği ormanların yok olmasına neden olmaktadır. Ormanlarla birlikte pek çok canlı türü de yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.
Ø  Teknolojinin yol açtığı küresel ısınma ve iklim değişikliği nedeniyle birçok hayvan türünün nesli tükenmek üzeredir.
Ø  Teknolojinin neden olduğu kirlilik insan sağlığını da tehdit etmektedir. Hava, su ve toprağın kirlenmesi başta astım ve çeşitli kanser türleri olmak üzere pek çok hastalığın artmasına neden olmuştur. Bu yüzden insanların sağlık harcamamaları da artmaktadır.   
Hayatımızı hem olumlu hem de olumsuz yönde etkileyen buluş ve icatlarda vardır.
Örneğin,cep telefonları iletişim alanında insanlara kolaylık sağlar. Fakat uzun süre kullanıldığında yaydığı radyasyon nedeniyle insan sağlığına zarar verir. 
Kredi kartları hayatımızı kolaylaştıran teknolojik gelişmelerinden birisidir. Ancak gelirimizin çok üzerinde harcama yapmak, ekonomik durumumuz, ruh sağlığımız ve aile hayatımızda çok büyük sıkıntılar ortaya çıkarabilir.
İlaçlar doktor tavsiyesi ile kullandığımızda olumlu etkisi görüldüğü gibi, doktor tavsiyesi olmadan her aklımıza geldiğinde kullandığımızda sağlığımıza zarar verebilir.

Birçok teknolojik buluşun üretildiği büyük tesisler olan fabrikalar, gerekli önlemler alınmadığında, canlı yaşamını tehdit eden büyük çevre felaketine yol açabilir.
Yorum Gönder

 
Top