0

Merhaba arkadaşlar. Aranızda 5. sınıf Türkçe dersi ikinci sınavını olmayan var mı? Eğer varsa sizler için, çalışarak öğrenin ve başarılı olun diye, notlarınızı daha da yükseltin diye 5. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Sınav Sorularını paylaşıyorum. Soruların örnek olduğunu, sadece ön çalışma için olduğunu unutmayın. İyi çalışmalar.
Türkçe Dersi, 1. Yarıyıl, 2. Yazılı Değerlendirme Sınav Soruları 
Not:19.soru 20 puan. Diğer sorular 5 ‘er puandır. Sınav süresi:40 dk.
                                                     
                 Türkiye’nin Turistik Değeri
“Yurdumuz doğa ve tarih zenginliği ile turizm bakımından eşsiz bir hazinedir. Bir bölgeden öteki bölgeye değişen görünüş ve iklim ayrılıkları, Türkiye’yi her mevsimde, her turistin faydalanabileceği ideal bir ülke yapmaktadır. Dünya’nın hiçbir ülkesi, Türkiye kadar uzun ve zengin bir tarihin mirasına sahip değildir. En eski uygarlıkların izleri, anıtları bizim topraklarımızdadır.
Batılı bir turizm uzmanı diyor ki:
“Doğu ve Batı arasında bir köprü olan İstanbul, Boğaziçi, Büyükada, Yalova, Bursa, Uludağ, Bergama, Efes, İzmir, Antalya... bir turist için o kadar çekicidir ki buralar birer altın damarı haline getirilebilir.”

(İlk üç soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)

1. Yurdumuz hangi yönden değerlidir?       (5puan)

A. Toprak altına saklanmış eski ve eşsiz hazineler bulunması yönünden
B.Eski çağlardan beri kurulan uygarlık kalıntılarının sürekli saklı tutulması yönünden
C. Hem doğa, hem de tarih zenginliği yönünden
D. Doğal değişikliklere uğramaması yönünden

2.Yurdumuzu her mevsimde, her turistin faydalanabileceği bir ülke yapan nedir? (5puan)

A.Her bölgenin değişik görünüş ve iklim özellikleri taşıması
B.Bölgelerimizin her mevsimde güzelliğini koruması
C.Her bölgenin değişik bitkilerle örtülü bulunması
D.Bazı bölgelerin doğal, diğerlerinin tarih yönünden zengin olması

3. “Doğa” Sözcüğünün anlamı nedir? (5puan)
 A) Doğuştan           B) Tabiat               
 C) Özellik             D) Kendiliğinden

4. Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili sözcüklerden hangisinin yazılışı yanlıştır? (5 Puan)
A)Sütcü akşam bize süt getirdi.                                                
B) Trenlerden biletçiler kaldırıldı.
C)Köyümüzde çiftçi aileleri daha fazla.                                      
D) Anneler gününde çiçekçiye uğradım.

5. Aşağıdaki  sözcüklere “-ci, -li, -lik, -süz- lük” eklerinden uygun olanları getirerek yeni sözcükler türetiniz. (5 puan)
Öğren=…………….                              Güzel=………………   Güç=………………………
 Ev=…………………                          ön=……………

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?(5 p)
A. Düğün Pazar günü yapılacak                    B.Gölün kenarında çay içtik.
C. Maçı kazandığımız için neşeliydik.                D.Çocukluğumun kış gecelerini hatırlıyorum.

7. "Öğretmeninin anlattıklarını can kulağıyla dinliyordu." cümlesindeki deyiminin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?(5 p)
 A) canı kulakta olmak             B) ilgiyle dinlemek
 C) dinlermiş gibi yapmak        D) güvenli dinlemek
8.)  sanata ve sanatçıya her zaman olmuştur         
                  1                               2                    3
Atatürk saygılı  
   4             5
Yukarıdaki cümle parçacıklarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur? (5p)
A -   2-5-1-3-4                      B-   4-2-5-1-3              
C-    4-1-2-5-3                    D -   3-4-1-5-2

9.  “Düşman” sözcüğünün zıt anlamlısı hangisidir?(5p)
 A. dost                   B. yabancı                   
C. kötü                      D. Sevgili

10”.Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol “Yandaki sözün konusu ne olabilir?(5p)
A. Bütün insanları sevmek                
B. Herkese hoşgörülü davranmak      
C. Bütün insanlarla dost olmak        
D. Özü ve sözü ile doğru bir insan olmak

11. . “………………bu vakite kadar durmasaydım.” Tümcesinde boş bırakılan yere aşağıdaki  kelimelerden hangisi gelirse “pişmanlık”anlamı katar?(5 p) 

A.acaba            B.keşke          C.bugün        D.asla

12.Aşağıdaki kelimelerin hangisi
somut anlamlıdır?(5 p)
A)Akıl    B)şüphe    C)Ağaç   D)Cesaret

13. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde
duygusal bir ifade yoktur?(5p)
A. Bu elbiseyi almaya parası yetmedi.                         
B. Küçük kuşun halini görünce çok üzüldü.               
C. Sınav notunu okurken heyecanlandı.                   
D. Sürpriz doğum günü partisi çok mutlu etti.

14. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bir duyu organıyla algılanabilir?(5p)
A) Konuşurken sesimizin tonunu ayarlamalıyız.
B) Sevgimizi göstermekten çekinmemeliyiz.
C) Mutluluk hemen yanı başımızdadır.
D) Akıl, insanın en değerli varlığıdır.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
abartılı bir ifade vardır?(5p)
A) Yüreğindeki sevgi dile gelse bülbül olurdu.
B) Teneffüslerde koşar oynamadan duramaz.
C) Sınıfımızın en yakışıklı öğrencileri arasındadır.
D) Birçok arkadaşımız onun sert ve kaba olduğunu düşünür.

16.Aşağıdaki kelimelerden hangisi
özel anlamlıdır?(5 p)
A)Canlı     B)Bitki    C)Hayvan     D)Kuş

17.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde
nesnel bir yargı vardır?(5p)

A) Bu kazağı beğeneceğini hiç zannetmiyorum.
B) Bisiklete binmeyi çok seviyorum.
C) Bir gün 24 saattir.
D) Bence gözlüksüz daha güzel oluyor.

18.Aşağıdaki altı çizili cümlelerin hangisinde topluluk ismivardır?(5p)
A. Havada kuşlaruçuşuyordu.
B. Çocuklar oyunoynuyordu.
C. Okula erken gelmişti.
D. Kendisini iyi hissetmiyordu.

19.Görselden hareketle “ Arkadaşlığın önemi” hakkındaki düşüncelerinizi yazınız. (20 puan)

NOT: Başlık yazmayı, yazım ve noktalama işaretlerine dikkat etmeyi unutmayınız…

Başarılar……
Muharrem PEKTAŞ
Türkçe Öğretmeni
Yorum Gönder

 
Top