0

  Dünyada birbirinden farklı özelliklere sahip DOĞAL ORTAM vardır.

  • Buzullar
  • Sıcak kumlar
  • Ormanlar
  • Soğuklar 
  • Sıcaklar

  Bunun için de insanların yaşam biçimleri de FARKLI olur.
  Farklılığın önemli sebebinin de farklı İKLİM tiplerinin etkili olmasıdır.

1-
Ekvatorun çevresinde turunu tamamlayan bir pilot,hangi kıta üzerinden geçmemiştir?

    A)  Güney Amerika       B) Asya    C) Okyanusya    D) Afrika 
2-     

Yukarıdaki şekilde,iki farklı bölgenin coğrafi koordinatları verilmiştir.
Buna göre verilen bölgelerin;
    1)    Yüzölçümleri
    2)   Ekvatora uzaklıkları
    3)   Bulundukları yarım küre
    4)   Bulundukları yarım küre
    5)   Türkiye’ye uzaklıkları
Özelliklerinden  hangileri kesinlikle benzerlik gösterir?

    A)  1 ve 2        B) 1 ve 3     C) 2 ve 4     D)   3 ve 4 
3-
Türkiye 36-42 kuzey paralelleri ile 26-45 doğu meridiyenleri arasında yer alır. Buna Türkiye’nin matematik konumu denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumunun sonuçları arasında yer almaz?

A)  Avrupa,Orta Doğu ve Kafkas ülkeleri arasındadır.
B)   Kuzey Yarım Küre’de ve Greenwich’in doğusunda yer alır.
C)   En güneyi ile en kuzeyi arasında yaklaşık 666 km uzaklık vardır.
D)  En doğusu ile en batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır. 

4-

Bir kişi bulunduğu ülkenin 25 güney paraleli ile 60 batı meridiyeninin kesiştiği yerde olduğu söylenmiştir.

Buna göre bu kişinin yaşadığı ülke aşağıdaki taralı bölgelerden hangisinde yer alır?


5-

Bir ülkenin dünya üzerindeki yerinin net ve doğru bir şekilde ifade edilebilmesi için ülkenin;
1)    Başlangıç meridyenine göre konumu,
2)   Kıyısının olduğu deniz ve okyanuslar,
3)   Ortalama yükseltisi,
4)   Ekvatora göre konumu,

gibi özelliklerinden hangilerinin bilinmesi gerekir?

A)  1 ve 2    B)  1 ve 4    C) 2 ve 3    D) 3 ve 4 

6-

Meridyenler arasındaki uzaklığın ekvatordan kutuplara doğru azaldığı göz önüne alındığında,hangi kıtadan daha fazla meridyen geçtiği söylenebilir?

      A) Asya       B) Afrika     C) Kuzey Amerika  D) Antartika


7-

İki paralel arasındaki uzaklık 111km ‘dir.

Buna göre ,bir meridyeni takip ederek 10 derece kuzey paralelinden 20 derece güney paraleline ulaşan bir uçak kaç km yol almıştır?

       A)  1110              B) 2220            C) 3330                 D) 4440 

8-

Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ortalama sıcaklıklar azalır.Güneş ışınlarının düşme açısının küçülmesi bunda en büyük etkendir.

Yukarıda yeryüzünde sıcaklık dağılışını etkileyen hangi etmenden söz edilmektedir?

A)  Yükselti
B)   Kara ve deniz dağılışı
C)   Dünyanın şekli (enlem)
D)  Dünyanın günlük hareketi (gün) 

9-

Türkiye’de aşağıda verilen kentlerden hangisi ekvatora daha yakındır?

A)  Sinop
B)   Hatay
C)   Iğdır
D)  İzmir

10-

I)           Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlanması
II)        Güneyden kuzeye sıcaklığın azalması
III)     Batıdan doğuya doğru yükseltinin artması

Yukarıda verilen özelliklerden hangileri Türkiye’nin özel konumunun sonuçları arasında yer almaz?

A)  Yalnız I       
B)   Yalnız II
C)   I ve III
D)  I ve II
Yorum Gönder

 
Top