0

Merhaba arkadaşlar, 7. Sınıf Sosyal Bilgiler sınavı 1. dönem 2. yazılı sınavı örnek sorularını sizlerle paylaşıyoruz. Bu yazımızda sorulan sorular gerçek sorulardır. Bir 7. Sınıf Sosyal Bilgiler sınavında uygulanmıştır. Öğretmeninizin size soracağı sorular da benzer şekilde olabilir. Bu sebepten dolayı, soruları dikkatlice incelerseniz, gireceğiniz 7. Sınıf Sosyal Bilgiler dersi ikinci yazılısından iyi bir not alabilirsiniz. İyi çalışmalar... Sınavımız;
1.İletişim ve İnsan İlişkileri
2.Ülkemizde Nüfus
3.Türk Tarihinde Yolculuk 
 Konularını içermektedir....

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ............ ORTAOKULU 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ I. DÖNEM II. YAZILISI
1-) Aşağıdaki cümlelerde bırakılan boşluklar uygun olan sözcükleri yazınız. 20  puan
Artuklular
Malazgirt
Çağrı
Miryokefalon
Pasinler
Yağıbasan
Sinop-Antalya
Kilise
Çaka
Kervansaray

1
Anadolu’ya ilk Türk akınlarını başlatan Selçuklu komutanı………………………….Bey’dir.

2
………………………….Zaferi, Türkiye tarihinin başlangıcı olarak kabul edilir.

3
II. Kılıç Arslan’ın Bizans ordusunu……………………………………..Savaşı’nda yenmesi Anadolu’nun Türk yurdu olmasını kesinleştirmiştir.
4
Anadolu’yu yurt edinmek isteyen Türklerin Bizanslılara karşı elde ettiği ilk büyük başarı……………………………Zaferidir.
5
Haçlı Seferleri Anadolu’da……………………ve din adamlarına duyulan güveni azalmasına neden olmuştur.
6
Türkiye Selçukluları ticareti geliştirmek amacıyla önemli yollar üzerine ……………………………………yapmışlardır.
7
Türkiye  Selçukluları’nın   Samsun,………………………..ve…………………………gibi liman kentlerinin almaları Türkleri denizcilik alanında ilerlemesini sağlamıştır.
8
Anadoluda kurulan ilk medrese………………………………… medresesidir.
9
İlk Türk denizcisi…………………………..Beydir.

10
………………………………Diyarbakır, Harput ve Mardin çevresinde kurulmuştur.


2-) Cümleleri okuyunuz doğru yargıların başına “ D “ yanlış olanların başına “ Y “ koyunuz. 10 Puan

1.Devlet bazı durumlarda seyahat özgürlüğünü  kısıtlayabilir.


2. Seyahat özgürlüğünü kullanabilmek için 18 yaşından büyük olmak gerekir.


3.Ülkemizde herkesin seyahat ve yerleşme özgürlüğü vardır.


4.Her Türk vatandaşı istediği yere yerleşme hakkına sahiptir. Hiç kimse bu hakkı kısıtlayamaz

5.Hak ve özgürlükler Anayasa ve yasalarca güvenlik altına alınmıştır.


3-) Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşının sonuçları arasında değildir?
A- Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır.           
B- Anadolu’da ilk Türk beylikleri kurulmuştur.
C-Bizans Anadolu’dan çıkarılmıştır.                           
D- Anadolu Türk yurdu olmaya başlamıştır.

4-) Aşağıdakilerden hangisi özel hayatın gizliliği konusunda insanlara verilen temel haklardan biridir?
A) Eğitimde fırsat eşitliği                                      
B) Konut dokunulmazlığı
C) Din ve vicdan hürriyeti                                    
D) Seçme ve seçilme hakkı

5-) Aşağıdakilerden hangisi etkili iletişim becerilerinden biri değildir?
A) Empati kurabilmek            B) Eleştirilere karşı açık olmak
C) Önyargılı olmak                 D) Etkili dinlemek

6-) Hangisi Malazgirt sonrası kurulan beyliklerden değildir?
A)    Danişmentliler                        B) Saltuklular 
C) Osmanlılar D) Çaka beyliği

7-) Hangisi bir tür nüfus yoğunluğu değildir?
A)    Fizyolojik yoğunluk    B) Psikolojik yoğunluk           
C) Aritmetik yoğunluk            D) Tarımsal yoğunluk

8-) Gelişmiş ülkelerde insanların büyük çoğunluğu hangi sektörde çalışır?
A)    Tarım B) Sanayi        C) Hizmet        D) Eğitim

9-) Malazgirt zaferi ve önemi hakkında bilgi veriniz.

10-) Nüfusun dağılışını etkileyen faktörlere 4 örnek veriniz.

11-) Anadolu da kurulan ilk Türk beyliklerinin adını yazınız.

12-) II. haçlı seferine sebep olan komutan kimdir?
A)    Alparslan        B) Sultan mesut           
C) İmamettin zengi      D) Ertuğrul bey


13-) Sen dili ve ben dili ile birer adet cümle yazınız.
Yorum Gönder

 
Top